STREPTOCOCCINUM

sol por 6x1 ml (3K až 10MK)

 • Názov účinnej látky::
 • Cesta:
  perorálne použitie
 • Typ balenia:
 • Stav registrácie:
  D - Registrácia bez obmedzenia platnosti
 • Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
  BOIRON
 • Krajina držiteľa:
  Francúzsko