DOLICHOS PRURIENS

gra 1x1 g (2CH až 200CH)

 • Názov účinnej látky::
 • Cesta:
  sublingválne použitie
 • Typ balenia:
 • Stav registrácie:
  D - Registrácia bez obmedzenia platnosti
 • Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
  BOIRON
 • Krajina držiteľa:
  Francúzsko