Transplantácia pľúc

14.4.2012 , Jiří Dyntr

transplantace-plic.jpg - kopie
transplantace-plic.jpg - kopie
Transplantácia pľúc je veľmi komplikovaný a náročný chirurgický zákrok. K transplantácii sa používajú pľúca osôb zomretých väčšinou pri nehodách, ktoré je nutné čo najrýchlejšie dopraviť k príjemcovi. Po voperovaní nových pľúc je potrebné sledovať, či nebudú pľúca po transplantácii telom príjemcu odmietnuté. Aby sa redukoval výskyt tejto reakcie, podávajú sa pacientovi tzv. imunosupresíva, čo sú látky tlmiace imunitnú reakciu pacienta. Tieto látky majú ale aj vedľajšie účinky a môže vďaka utlmeniu imunitného systému dôjsť po transplantácii k rôznym nežiaducim infekciám a zápalom.

Transplantácia pľúc

Transplantácia pľúc je prenesenie celého orgánu alebo jeho časti z tela darcu do tela príjemcu. Pľúca sa niekedy, spoločne so srdcom a mozgom, radia k životne dôležitým orgánom, bez ktorých nie je možné prežívať. Sú miestom, kde dochádza k výmene dýchacích plynov medzi vzduchom a krvou a zaisťujú tak zásobovanie organizmu kyslíkom a odstraňovanie škodlivého oxidu uhličitého. Bohužiaľ sú však pľúca pomerne často ohrozené rôznymi chorobami, ktoré znižujú alebo úplne obmedzujú ich funkciu a potom je nutné začať liečbu. Tá je u rôznych chorôb odlišná a závisí predovšetkým na príčine vzniku a stupni rozvoja ochorenia. V niektorých prípadoch je však už poškodenie pľúcneho tkaniva tak rozsiahle, že sa nepodarí pľúca žiadnou dostupnou liečbou zachrániť a je potrebné pristúpiť k ich náhrade. Okrem tzv. umelej ventilácie, kedy je výmena plynov zabezpečovaná špeciálnymi prístrojmi a pacient je trvalo pripútaný na lôžko, pripadá do úvahy aj transplantácia pľúc.

Priebeh transplantácie pľúc

Transplantácia pľúc je veľmi komplikovaný a náročný zákrok, pri ktorom je presne daný postup. Najprv je nutné získať nové pľúca od mŕtveho darcu. Väčšinou sa jedná o jedincov, ktorí prišli o život pri rôznych nehodách, najčastejšie pri úrazoch hlavy alebo na následky krvácania do mozgu. U nich je totiž pravdepodobnejšie, že pľúca, srdce, obličky, pečeň a ďalšie orgány neboli poškodené a pri dostatočnej lekárskej starostlivosti môžu byť použité pre transplantáciu. Väčšinou sa odoberá viac orgánov naraz a tie potom môžu byť použité pre viac pacientov. Je veľmi dôležité, aby doba, počas ktorej sa orgány nachádzajú mimo tela, bola čo najkratšia. Inak na nich môže dôjsť k nevratným zmenám, ktoré by znemožnili ich ďalšie použitie. Vlastná operácia je zahájená vybratím jedného alebo oboch nefunkčných pľúc z tela príjemcu a následne sú voperované pľúca nové. Hlavné pľúcne tepny a žily sú napojené na srdce príjemcu, aby mohol byť obnovený krvný obeh a potom sa napoja priedušky prijímateľa k prieduškám darovaných pľúc. Tým je umožnené prúdenie vzduchu dýchacími cestami do pľúcnych lalokov a z pľúcnych lalokov von. Po operácii je nutná intenzívna starostlivosť o príjemcu a nepretržité sledovanie jeho stavu, aby sa včas odhalili a vyriešili prípadné komplikácie.

Indikácie transplantácie pľúc

Indikácia znamená taký stav organizmu, u ktorých je nutné prevedenie určitého liečebného alebo diagnostického výkonu. V prípade transplantácie pľúc to sú:

  • Histiocytóza X
  • Sarkoidóza
  • Idiopatická pľúcna fibróza
  • vrodený pľúcny emfyzém
  • chronická obštrukčná choroba pľúc
  • cystická fibróza
  • bronchiektázie
  • Lymphangioleiomyomatosa

Kontraindikácie transplantácie pľúc

Kontraindikácia znamená taký stav pacienta, ktorý zabraňuje prevedeniu diagnostického či liečebného výkonu. V prípade transplantácie pľúc to sú fajčenie, alkoholizmus, závislosť na drogách, zhubné nádorové ochorenia, žltačka typu B aj C, ochorenia srdca a obličiek, ale aj vek pacienta nad 60-65 rokov.

Komplikácie transplantácie pľúc

Hlavná komplikácia transplantácie môže byť reakcia imunitného systému príjemcu proti voperovaným pľúcam, ktoré pre organizmus predstavujú cudzorodý materiál. Tejto životu nebezpečnej reakcii je možné zabrániť celoživotným podávaním liekov tlmiacich imunitnú reakciu, tzv. imunosupresív. Tieto látky majú za úlohu zabrániť tzv. rejekcii, teda odhojeniu transplantovaných pľúc. Bohužiaľ má používanie imunosupresív rad nežiaducich účinkov a je často nutné užívať ďalšie lieky, ktoré tieto nežiaduce účinky obmedzujú. K ďalším nežiaducim následkom transplantácie patrí zanesenie infekcie do hrudnej dutiny. Tá môže pacientov zdravotný stav, ktorý je už výrazne zhoršený zložitým operačným zákrokom, ďalej skomplikovať. Vzniku pooperačnej infekcie nahráva predovšetkým zníženie funkcie imunitného systému imunosupresívnou liečbou. Okrem toho môžu imunosupresíva, ale aj ďalšie lieky podávané po transplantácii, spôsobovať mnoho ďalších ťažkostí, napríklad vysoký krvný tlak, poruchu funkcie obličiek alebo zvýšenú hladinu cholesterolu a cukru v krvi.

Prežitie po transplantácii pľúc

Transplantácia pľúc je veľmi náročný chirurgický zákrok, ktorý na jednej strane prináša pacientovi nádej na prežitie, na druhej strane však so sebou nesie mnohé riziká a komplikácie. Úspešnosť transplantácie pľúc sa v posledných rokoch výrazne zlepšuje. Až 70-80% pacientov prežíva 1 rok po transplantácii, 5 rokov sa dožije 50-55% pacientov.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email