Transplantácia obličiek

18.3.2012 , Josef Prokeš

transplantace-ledvin.jpg - kopie
transplantace-ledvin.jpg - kopie
Transplantácia obličiek je nutná v prípade, kedy ochorenie obličiek vyústi v ich úplnú nefunkčnosť a pacient je potom odkázaný na dialýzu, ktorá však nie je definitívnym riešením a pri zhoršení stavu je pacient indikovaný práve na transplantáciu obličiek. Kto môže byť darcom novej obličky a ako sa žije ľuďom po transplantácii obličiek?

Transplantácia obličiek

Ochorenie obličiek môže vyústiť v ich úplnú nefunkčnosť a pacient je potom odkázaný na dialýzu. Dialýza je liečebná metóda nahrádzajúca základnú funkciu obličiek, počas ktorej dochádza k očisťovaniu krvi od splodín látkovej premeny metabolizmu. Tvorí podstatu tzv. "umelej obličky". Tá však nie je ideálnym riešením problému, pretože obmedzuje aktivitu chorého a dostatočne nevyrieši všetky problémy spojené so stratou funkčnosti obličiek. Pri týchto stavoch je optimálnym riešením transplantácia obličiek. Nie je ju však možné vykonať paušálne u všetkých pacientov s ohľadom na dostupnosť darcov a zdravotný stav príjemcov.

Darca a príjemca obličkového transplantátu

Transplantácia obličiek si vyžaduje dôkladnú prípravu nielen príjemcu ale aj darcu. Výber vhodného príjemcu novej obličky je ovplyvnený viacerými faktormi, ktoré starostlivo hodnotí tím lekárov. Chorý by mal byť v dobrom zdravotnom stave, predovšetkým bez srdcových a pľúcnych ochorení. Podobne zdravá a funkčná musí byť aj pečeň. Sú vykonávané testy kompatibility krvných skupín príjemcu a darcu a mnoho ďalších testov, najmä imunologických. Pred transplantáciou obličiek je nutné cielene u pacienta vyhľadať všetky možné miesta výskytu infekcie a ešte pred operáciou ich vyliečiť. To zahŕňa ošetrenie chrupu, zahojenie vredov predkolenia predovšetkým u diabetikov a vyliečenie chronických a akútnych infekcií močových ciest. Príjemca by mal prestať fajčiť, pretože pri imunosupresívnej terapii, ktorá potláča imunitný systém tela sa mnohokrát zvyšuje riziko zhubných nádorov rovnako ako srdcových komplikácií.

Kto môže darovať obličku

Transplantovaná oblička môže pochádzať buď od živého darcu alebo od zosnulého. Živý darca je vo väčšine prípadov niekto z najbližších príbuzných, pretože u nich je väčšia pravdepodobnosť zhody pri imunologických testoch a oblička býva v lepšom stave ako orgán od mŕtveho darcu. Samotný odber prebieha laparoskopicky, to znamená, že operatér vstupuje do brušnej dutiny menším otvorom a špeciálnymi nástrojmi. Darca preto môže byť v nemocnici kratšiu dobu, je menšie riziko komplikácií a má menšie jazvy. Zosnulý darca by mal byť vo veku od 6-45 rokov a mal by mať normálnu funkciu obličiek. Po samotnom odbere je oblička zakonzervovaná studeným roztokom a ochladená na teplotu asi 4 ° C, je uložená do sterilného boxu a prepravená k príjemcovi. Doba od zakonzervovania po vloženie do darcu by nemala prekročiť 10 hodín. Transplantácia obličiek je dnes už rutinný operačný výkon. Oblička je vložená do brušnej dutiny v oblasti panvy, to znamená, že je nižšie ako pôvodné obličky. Ľavá oblička sa dáva väčšinou na pravú stranu a pravá na ľavú. Je to z dôvodu lepšieho prístupu pre operujúceho lekára. Po prišití orgánu na krvný obeh príjemcu začína oblička od živého darcu fungovať prakticky okamžite a orgán od mŕtveho darcu sa postupne regeneruje z nedostatku krvi, ktorý zažíval pri prevoze a jeho funkcia sa rozvíja do niekoľkých hodín až dní.

Život po transplantácii obličky

Po transplantácii obličiek začína pre pacienta nový režim. Pravidelne musí užívať lieky potláčajúce imunitu tzv. imunosupresíva. Najčastejšie sú to kortikoidy a cyklosporín. Tieto lieky majú zabrániť imunitnému systému operovaného aby útočil na cudzí orgán v tele. Ak by ich totiž chorý neužíval, obranný systém by vyhodnotil darovanú obličku rovnako ako napr. baktérie v krvi, napadol by ju a hrozili by vážne komplikácie, ktoré môžu vyústiť až k odmietnutiu transplantátu a opätovnej potrebe dialyzačnej liečby. Vedľajšími účinkami imunosupresívnej liečby je vyššia náchylnosť k infekčným chorobám, možnosť rozvoja cukrovky, priberanie na váhe, zvýšenie krvného tlaku a zvýšenie rizika výskytu nádorov. Preto by mal pacient dodržiavať všetky rady lekárov, zlepšiť svoj životný štýl, mal by prestať fajčiť a snažiť sa vyhnúť infekčným chorobám. Transplantácia obličiek je veľmi úspešná liečba, ktorá navracia pacientov späť do bežného života a do práce.

Potreba imunosupresívnych liekov, ktoré sú nutné pre zachovanie transplantovaného orgánu, našťastie za niekoľko mesiacov po transplantácii klesá. Určitá imunosupresia je predsa potrebná aj po mnohých rokoch po transplantácii. Bez povolenia lekára nesmiete nikdy prestať lieky užívať ani meniť ich dávky. Mohlo by to ohroziť funkciu transplantovanej obličky.

Diskuze:

Jozef: krvná skupina---AB+

26. októbra 2019 10:55

Katarina Kotlarova: som velmi zdravy clovek,chcela by som darovat oblicku,kostnu dren alebo cervene krvinky.

3. apríla 2014 17:29

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email