Srdcové zlyhanie - liečba

24.3.2012 , MUDr. Ján Podhorec

srdecni-selhani-lecba.jpg - kopie
srdecni-selhani-lecba.jpg - kopie
Zlyhanie srdca je choroba, pri ktorej srdce nezvláda svoju základnú funkciu - pumpovať krv do organizmu. Liečba srdcového zlyhania sa sústreďuje na podporu funkcie srdca a na odstránenie vyvolávajúcej príčiny. Správnu liečbu srdcového zlyhania - či už pomocou liekov alebo chirugického zákroku - určuje vždy lekár.

Liečba srdcového zlyhania

Zlyhanie srdca znamená neschopnosť srdca plniť svoju funkciu pumpy. Z toho vyplývajú aj príznaky a následky tohto ochorenia. Zlyhanie srdca postihuje skôr staršiu časť obyvateľstva bez ohľadu na pohlavie. Zlyhanie srdca vzniká z dôvodu už existujúceho ochorenia srdca či ciev. Najčastejšie sa jedná o niektorú z foriem ischemickej choroby srdca, chlopní alebo kardiomyopatiu. Dôvodom môže byť aj ochorenie vencovitých tepien privádzajúcich krv priamo do srdca, ktorým je ateroskleróza. Ak ľudské srdce zlyháva, závisia jeho prejavy zlyhania hlavne na tom, ktorá srdcová komora je postihnutá. V počiatkoch ochorenia sa príznaky objavujú iba pri záťaži.

Príznaky srdcového zlyhania

Príznaky srdcového zlyhania závisia od toho, ktorá časť srdca, presnejšie ktorá komora, stráca svoju funkciu. V prípade postihnutia pravej komory nastane hromadenie krvi v pravej predsieni a v žilovom systéme. Vznikajú tak opuchy dolných končatín, zväčšenie pečene z dôvodu hromadenia krvi, čo sa môže prejaviť bolesťami pod pravým rebrovým oblúkom. Ďalej bývajú prítomné aj zažívacie ťažkosti. Ak zlyháva ľavá komora, začína sa hromadiť krv v pľúcnych žilách a vzniká opuch pľúc, ktorý sa prejavuje dýchavičnosťou, predovšetkým v noci kedy je pacient uložený do vodorovnej polohy. Takí pacienti sa často budia a nachádzajú uvoľňujúcu polohu v polosede. Pri ľavostrannom srdcovom zlyhaní je tiež znížený objem krvi, ktorú je srdce schopné prečerpať do tela. Srdcové zlyhanie môže nastať akútne, napríklad pri infarkte myokardu alebo sa jedná o proces chronický trvajúci niekoľko rokov.

Liečba srdcového zlyhania

Zlyhanie srdca je ochorenie, ktoré sa nezaobíde bez liečby. Vzhľadom k širokému spektru ochorení, ktoré k tomuto stavu vedú, existuje tiež celá škála možností ako zlyhávanie srdca liečiť. Volíme režimové opatrenia, farmakoterapiu alebo chirurgickú liečbu.

Režimové opatrenia

Režimové a diétne opatrenia sú úplne neodmysliteľnou súčasťou liečby srdcového zlyhania. Je potrebné znížiť predovšetkým príjem tukov a soli. To spočíva v konzumácii zdravej a pestrej stravy, vyhýbaní sa jedlám vyprážaným a naopak uprednostňovaní dusenej stravy. Odporúča sa každodenný príjem aspoň 500g zeleniny, rozdelenej do niekoľkých porcií. Pokrmy je nutné už nedosoľovať. V rámci režimových opatrení je vhodná aj pohybová aktivita podľa individuálnych možností. Nevyhnutná je tiež abstinencia alkoholu.

Farmakoterapia pri srdcovom zlyhaní

Keďže existuje veľké množstvo porúch a chorôb, ktoré môžu vyústiť v akútne alebo chronické srdcové zlyhanie, existuje aj veľké množstvo najrôznejších spôsobov liečby. Veľmi dôležitou možnosťou je podávanie liekov. Užívajú sa lieky z rôznych skupín, ktoré sa navzájom líšia nielen mechanizmom účinku, ale tiež spôsobom podania. Podávajú sa lieky zo skupiny tzv. diuretík, ktorých účinok sa zakladá na tom, že zvyšujú objem vylúčeného moču. Pomáhajú telu zbaviť sa nadbytočnej vody, ktorá je uložená v opuchoch. Ďalšími užívanými liekmi sú tzv. beta-blokátory, ktoré znižujú srdcovú frekvenciu i silu kontrakcie a tým zlyhávajúce srdce šetria. Ďalej sa užívajú antihypertenzíva pre zníženie krvného tlaku, antiagreganciá na zníženie zrážanlivosti krvi a tým aj prevenciu trombov. Vzhľadom k tomu, že sa u srdcového zlyhania väčšinou stretávame i s poruchami rytmu, užívajú sa tiež antiarytmiká.

Chirurgická liečba srdcového zlyhania

Podľa vyvolávajúcej príčiny sa uplatňujú aj ďalšie druhy liečby, hlavne liečba chirurgická, resp. kardiochirurgická. Chirurgická liečba sa volí vtedy, keď je príčinou srdcového zlyhania vada srdcovej chlopne. V niektorých prípadoch je pre pacienta výhodná operácia, pri ktorej sa implantuje špeciálne elektrické zariadenie, tzv. kardiostimulátor. Býva to u pacientov, u ktorých je srdcová frekvencia príliš pomalá a tento prístroj stimuluje srdce k sťahom. Niekedy je potrebná implantácia iného prístroja, tzv. defibrilátora. Ten kontroluje srdcový rytmus a v prípade poruchy je schopný arytmiu zrušiť vyslaním elektrického výboja. Existujú pacienti, pre ktorých je poslednou nádejou transplantácia srdca.

Voľba liečby srdcového zlyhania

Liečba srdcového zlyhania býva často nesmierne náročná a je prísne individuálna. Znamená to tiež, že liečba, ktorú má stanovenú jeden pacient, môže byť úplne nevhodná pre iného pacienta. O tom, ktorý liek alebo ktorá kombinácia liekov je pre pacienta najvhodnejšia, musí rozhodnúť iba lekár. Užívanie liekov pri srdcovom zlyhaní býva dlhodobé, často doživotné. Napriek tomu zostáva srdcové zlyhanie jednou z najčastejších príčin úmrtí nielen u nás, ale aj v zahraničí. Tento fakt len podčiarkuje význam toho, ako je dôležitá prevencia a včasná diagnostika, ktorá vedie k tomu, že sa závažné dôsledky nezdravého spôsobu života neprejavia vôbec alebo sa zachytia v štádiu, keď ešte nie je neskoro.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email