Spermiogram

15.4.2012 , Michaela Knollová

spermiogram.jpg - kopie
spermiogram.jpg - kopie
Spermiogram je špeciálne vyšetrenie spermií pod mikroskopom, ktoré nám umožňuje zistiť ich kvalitu. Spermiogram sa vykonáva, ak má pár problém s počatím alebo ak sa muž sám rozhodne darovať spermie. Na spermiograme sa hodnotí kvalita, kvantita spermií, ich rýchlosť, smer pohybu aj prítomnosť protilátok v semene a jeho pH. Výsledky spermiogramu prichádza pár vždy konzultovať s lekárom, ktorý môže odporučiť ďalší vhodný postup.

Spermiogram

Spermiogram je mikroskopické vyšetrenie v laboratóriu, ktoré nám umožňuje zistiť kvalitu spermií, teda plodnosť. Spermiogram sa vykonáva, ak má pár problém s počatím alebo ak sa muž sám rozhodne darovať spermie. Vyšetrenie sa skladá z odberu spermií, vyhodnotenia odborníkom a konzultácie s pacientom.

Spermie

Ľudské spermie, semeno, majú dve hlavné zložky. Bunkovú zložku tvoria spermie a nebunkovú zložku predstavuje tekutá časť spermií. Pre plodnosť muža je nutné, aby spermie vyzreli správne a aby tekutina, v ktorej sú uschované, mala správne vlastnosti. Spermie vznikajú v stočených kanálikoch semenníka zo zárodočných buniek. Prechádzajú tu procesom zvaným spermiogenéza. Počas tohto procesu sa zárodočné bunky intenzívne delia, až z nich nakoniec vzniknú pohlavné bunky, spermie. Celý tento proces trvá asi 72 dní a k jeho správnemu priebehu je potrebná nižšia teplota, ako je telesná, čo je prírodou zariadené uložením semenníkov v miešku, teda kožovitom vaku pod penisom, a dostatočné množstvo mužských hormónov, najmä testosterónu. Tekutina, v ktorej sú spermie v semenníku skladované má zásaditý charakter a obsahuje mnoho minerálnych látok, vitamín C, cukry a bielkoviny. Jej funkciou je vyživovať spermie a po vstupe semena do pošvy chrániť spermie pred kyslým prostredím pošvy.

Neplodnosť

Pokiaľ je proces tvorby, skladovania a prenosu spermií narušený, dochádza k poruchám plodnosti. Neplodnosť je definovaná ako nemožnosť páru počať dieťa do dvoch rokov pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku. Príčinou neplodnosti u mužov môžu byť hormonálne poruchy regulácie tvorby spermií, poruchy funkcie tkaniva v semenníku, v ktorých sa spermie tvoria, poruchy imunitného systému, pri ktorých imunitný systém tvorí protilátky proti vlastným spermiám, poruchy erekcie a ejakulácie či neprítomnosť spermií v semene, čo nemusí muž vôbec tušiť, napríklad kvôli upchaniu semenovodu, ktorým sú spermie dopravované do močovej trubice a potom z tela von. Na plodnosť má vplyv tiež nezdravý životný štýl, životné prostredie, užívanie niektorých liekov a nadmerné saunovanie a horúce kúpele, ktoré semenníky zahrievajú. Podľa toho aká je príčina neplodnosti, ktorú potvrdí práve spermiogram, sa volí spôsob liečby. Pokiaľ však liečba nemá pozitívny vplyv, pristupuje sa k metódam asistovanej reprodukcie.

Priebeh spermiogramu

Spermiogram sa vykonáva v centrách asistovanej reprodukcie. Vzorka semena sa od muža získava masturbáciou. Pred odberom je nutné dodržať aspoň 2 až 3 dni sexuálny pôst kvôli tomu, aby neboli skreslené výsledky testu. Odber semena muž vykonáva v odberovej miestnosti centra asistovanej reprodukcie v súkromí do sterilnej špeciálnej nádobky. Miestnosti sú vybavené televíziou s DVD prehrávačom, spolu so šteklivými filmami či pánskymi časopismi na spríjemnenie chvíle. Po odbere sa nádobka so vzorkou semena odovzdá laboratóriu na okamžité spracovanie.

Hodnotenie spermiogramu

Základné vyšetrenie spermiogramu sa vykonáva makroskopicky a mikroskopicky. Makroskopické vyšetrenie skúma celkový objem semena, jeho farbu, viskozitu, dobu skvapalnenia a jeho pH. Mikroskopickým vyšetrením sa stanovuje počet spermií na 1ml semena, ich tvar, veľkosť, prítomnosť protilátok, obsah fruktózy, čo je cukor, ktorý dodáva spermiám energiu na 1 ml a samozrejme kvalita spermií. Celkový objem ejakulátu sa bežne pohybuje okolo 3 až 5 ml. pH by sa malo pohybovať v mierne zásaditých hodnotách. Najpodstatnejší je ale počet a kvalita spermií. V 1 ml semena by malo byť 30 až 50 miliónov spermií. Tu platí čím viac, tým lepšie. Spodná hranica pre plodnosť je 20 miliónov spermií na 1ml ejakulátu. Ďalej sa pri spermiograme hodnotí percento živých spermií (aspoň 75%), percento zdravo vyvinutých spermií (aspoň 30%) a pohyblivosť spermií, kde hodnotíme ako rýchlosť, tak smer pohybu.

Vyhodnotenie spermiogramu

Po vyhodnotení je pár pozvaný na stretnutie s odborníkom, ktorý im výsledky spermiogramu vysvetlí a odporučí im ďalší postup. Je dôležité si uvedomiť, že ak má muž málo spermií, neznamená to, že nemôže byť otcom. Týmto párom je odporúčané umelé oplodnenie, teda asistovaná reprodukcia. Jednou z nich je IUI, teda intrauterinná inseminácia. Pri nej sú spermie vpravené priamo do maternice ženy, čo zvyšuje šance na otehotnenie vďaka tomu, že sa skráti inak dlhá cesta spermií za vajíčkom. Ďalšou metódou je ICSI, čiže intracytoplazmatická injekcia spermie, pri ktorej je vybratá najkvalitnejšia životaschopná spermia vstrieknutá priamo do vopred odobratého vajíčka partnerky. Takto oplodnené vajíčko je potom vpravené do maternice ženy. Mužom, ktorí nemajú v ejakuláte ani jednu spermiu, je dnes možné odobrať spermie mikrochirurgickou metódou priamo z kanálika nadsemenníka, kde sa spermie zhlukujú či z kanálikov semenníka, kde prebieha priamo ich tvorba.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email