Sodík - natrium

27.7.2012

sodik.jpg - kopie
sodik.jpg - kopie
Sodík - natrium je zrejme tým najdôležitejším iónom, ktorý koluje naším organizmom. Sodík má mnoho funkcií - udržuje osmolaritu krvnej plazmy, podieľa sa na vedení elektrického impulzu po membránach buniek, je dôležitý pre hospodárenie s vodou. Vysoké aj nízke hladiny sodíka nás môžu priamo ohrozovať na živote ...

Sodík - natrium

Každé tkanivo ľudského tela sa skladá z buniek a medzibunkového prostredia, ktoré dané bunky obklopuje. V týchto oboch častiach sa nachádza veľké množstvo chemických látok. Môže sa jednať o bielkoviny, cukry, tuky, hormóny, vitamíny, minerály a mnohé iné látky. Dôležité je, že rovnaká látka sa nachádza v rôznom množstve vo vnútri bunky a mimo bunky. Najpočetnejšie zastúpeným minerálom v mimobunkovom prostredí je katión sodíka (sodík s kladným nábojom). Minerály hrajú veľmi významnú úlohu v základných pochodoch ľudského tela, ako je napríklad uskutočnenie svalového sťahu alebo prenos informácie medzi nervovými bunkami. Preto je vyšetrenie sodíka spolu s draslíkom a chlórom základným vyšetrením, ktoré sa vykonáva bežne na posúdenie stavu chorého.

Sodík a jeho kolobeh

Ako sme povedali, najviac sodíka sa nachádza v tekutinách vypĺňajúcich priestor medzi jednotlivými bunkami a v sekrétoch (pot). Objem a zloženie týchto tekutín je určované obličkami. Obličky sú totiž riadené pomocou hormónov tak, aby udržiavali pokiaľ možno stále rovnaké zloženie krvi. Inými slovami, pri nadbytku niektorej látky ju obličky vylúčia a pri nedostatku zadržia. Sodík v tele zadržiavajú hormóny aldosterón a antidiuretický hormón (ADH), ktorý súčasne zadržiava v tele vodu. Množstvo sodíka znižuje natriuretický hormón. Ak dôjde k nadmernej strate sodíka (porucha obličiek, nadmerné potenie, krvácanie, zvracanie) treba sodík doplniť. Zdrojom sodíka sú predovšetkým solené jedlá, pretože sodík je súčasťou soli kuchynskej. V bežnej strave je množstvo sodíka prinajmenšom dostatočné.

Sodík a zmeny jeho koncentrácie

Množstvo sodíka môže byť v rozmedzí, ktoré zodpovedá zdravému človeku, alebo môže byť zmenšené alebo zvýšené. Znížená hladina sodíka sa môže vyskytnúť u ochorení obličiek, kedy dochádza k poruche ich filtračnej funkcie. Sodík sa môže nadmerne vylučovať v moči, alebo naopak dochádza k nadmernému zadržiavaniu vody, čo vedie k zriedeniu krvi a relatívnemu zníženiu koncentrácie sodíka a iných minerálov. Koncentrácia sodíka je tiež znižovaná dejmi, pri ktorých dochádza k stratám tekutín. Medzi tieto deje patrí krvácanie, zvracanie, potenie a hnačky. Ďalšou príčinou zníženia hladiny sodíka môže byť porucha tvorby hormónov, ktoré vedú k zadržaniu sodíka v obličkách. Ten sa potom nadmerne vylučuje močom. Ak sa nachádza v krvi vyššia hladina sodíka, je spravidla sprevádzaná zvýšeným zadržaním vody. Tým dôjde k zriedeniu a zachovaniu rovnováhy. V dôsledku zvýšeného zadržiavania vody však vznikajú opuchy, najčastejšie na dolných končatinách. Neliečená porušená hladina sodíka môže viesť k závažným stavom, ktorými sú závraty, točenie hlavy, únava a svalové kŕče.

Sodík - vyšetrenie

Rozvrat rovnováhy minerálov v mimobunkovom prostredí sprevádza rad akútnych i chronických stavov. Vyšetrenie minerálov a krvných plynov je teda základným vyšetrením, ktoré je vykonávané nielen ako súčasť bežného vyšetrenia, ale aj pri akútnom nemocničnom príjme. Na vyšetrenie je potrebná vzorka žilovej krvi, ktorá je odoberaná z niektorej z ramennej žily. Jedná sa o takmer bezbolestný a úplne rutinný zákrok, ktorého výsledky však majú zásadný význam pre posúdenie a hlavne vývoj zdravotného stavu chorého. Výrazné poruchy množstva minerálov v organizme môžu mať smrteľné následky!

 

Sodík extracelulárne (mimo buniek)                137–146mmol/L              
Sodík intracelulárne (vnútri buniek) 12 mmol/L

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email