Resuscitácia u dospelých

26.4.2012 , Michaela Knollová

kpcr-u-dospelych.jpg - kopie
kpcr-u-dospelych.jpg - kopie
KPCR u dospelých patrí medzi základné výkony v prvej pomoci. KPCR u dospelých je sled na seba nadväzujúcich udalostí, ktoré majú za úlohu čo najefektívnejšie pomôcť postihnutému pri náhlej zástave srdca. KPCR u dospelých nie je zložité na prevedenie a mal by ju poznať každý z nás.

KPCR dospelých

KPCR je skratka pre kardio-pulmo-cerebrálnu resuscitáciu. Inými slovami, je to skratka pre snahu zabezpečiť prežitie človeka udržaním obehu okysličenej krvi životne dôležitými orgánmi (pľúcami, srdcom a mozgom) v čase, keď toho postihnutý sám nie je schopný. V škole sa učí ako súčasť tzv. prvej pomoci (PP). Má presne stanovený postup. Ak sa ním budeme riadiť, mala by naša snaha zvýšiť šance na prežitie / uzdravenie postihnutého, nie mu ublížiť. KPCR sa v niektorých krokoch líši u detí a dospelých, berme na to ohľadVždy voláme rýchlu zdravotnícku pomoc (RZP) na čísle 155, alebo 112.


V situácii, keď niekto potrebuje PP, sa môžete ocitnúť kedykoľvek. Ak sa to stane, je potreba zachovať pokoj. Zmätok v takej situácii všetko len zhorší. Musíme brať ohľad sami na seba, teda neposkytujeme PP v prípade, že by sme sa tým sami vystavili nebezpečenstvu. Napriek tomu, by sme sa vždy mali snažiť pomôcť, aj keby išlo len o "obyčajné" privolanie pomoci. A čo robiť, keď sa rozhodneme pomôcť?

KPCR u dospelých - postup

Pristúpite k postihnutému a skúsite, či reaguje. Napríklad oslovením: "Haló, ste v poriadku? Čo sa vám stalo?" Môžete s ním aj ľahko zatriasť.
Reaguje -> odpovedá, podľa potreby privoláte RZP. Ak to nie je nutné, nehýbte s postihnutým.
Nereaguje -> ihneď uvoľníme dýchacie cesty, zistíme, či dýcha.
V prvom rade uvoľníme postihnutému dýchacie cesty: Vyčistíme mu ústnu dutinu. Môžu v nej byť cudzie telesá, zvratky - pri vdýchnutí hrozí zadusenie! Zakloníme mu hlavu a zdvihneme bradu.
Či postihnutý dýcha, zisťujeme pohľadom a počúvaním. Pohľadom na hrudník zistíme, či sa dvíha, alebo nie. Nakloníme sa k ústam postihnutého a zistíme, či počujeme / cítime dych na koži.
DÝCHA -> zavoláme RZP a postihnutého kontrolujeme  do príchodu RZP. Ak máme podozrenie, že by postihnutý mohol zvracať (u otráv napr. alkoholom, jedlom, liekmi..),uvedieme ho do stabilizovanej polohy. Ak ale nič také neočakávame, necháme postihnutého ležať na chrbte v polohe sa zaklonenou hlavou. To, že postihnutý momentálne dýcha, neznamená, že sa jeho stav nemôže náhle zhoršiť a začať ohrozovať jeho život. Preto nech už je postihnutý v akejkoľvek polohe, neprestávame kontrolovať jeho dýchanie a to až do príchodu RZP.
NEDÝCHA / LAPAVÉ DÝCHANIE (rýchle nádychy, po ktorých nenasledujú výdychy) -> okamžite voláme RZP a hneď potom začneme KPCR. Ak je viac záchrancov, jeden vždy bezodkladne začne s KPCR a niekto iný volá RZP.
Resuscitáciu začíname srdcovou masážou. Zápästnú časť jednej ruky položíme na stred hrudníka, zhora priložíme druhú a prepletiete prsty. Takto stláčame hrudník o 5-6 cm s frekvenciou 100 stlačení za minútu. Paže zostávajú po celú dobu napnuté a ruky neodskakují od hrudníka, stále sa ho dotýkajú aj vo fáze uvoľnenia (ale netlačia!).
Umelé dýchanie: záklonom hlavy otvoríme dýchacie cesty a dýchame vzduch do pľúcJednou rukou stlačíme postihnutému nos, druhou držíme bradu, aby zostali ústa otvorené. Svojimi perami obomkneme ústa postihnutého a plynule vdychujeme po dobu jednej sekundy a sledujeme, či sa dvíha hrudník. Ak nie, mierne zväčšíme záklon hlavy. Potom necháme postihnutého pasívne vydýchnuť a vdych opakujeme.
Pomer stlačení hrudníka: vdych by mal byť pri jednom záchrancovi asi 30:2, pri dvoch záchrancoch 15:2. Ak sú dvaja a viac záchrancov, je dobré sa striedať v srdcovej masáži asi po 2 minútach.
Takýmto spôsobom pokračujeme  do úplného fyzického vyčerpania, do príchodu RZP, alebo do obnovenia životných funkcií.

KPCR u dospelých - patrí k základnému vzdelaniu

Ak si nie ste istí, či začať s KPCR, vždy radšej začnite. Nezdržujte sa s hľadaním pulzu riaďte sa podľa dýchania. Veľmi často sa môžeme stretnúť s tzv. lapavými dychmiObjavujú sa aj v priebehu resuscitácie, niekedy i po celý čas jej trvania. Dôležité je si uvedomiť, že to nie je normálne dýchanie. Naopak. Týmito dychmi sa prejavuje zástava srdcovej činnosti a preto pri týchto nádychoch rozhodne s KPCR neprestávajte! Ak je prítomné lapavé dýchanie netreba vykonať umelé dýchanie, ale je potrebné neustále pokračovať v srdcovej masáži!! Srdcová masáž je fyzicky náročná, je potreba pri nej použiť silu. Nebojte sa, že pri nej dotyčnému ublížite. Pozor, aj keď postihnutý začne samovoľne dýchať a trebárs sa aj preberie, je nutné ho stále kontrolovať. Často sa bohužiaľ stáva, že záchrancovia v tejto chvíli prestanú venovať poškodenému pozornosť, prehliadnu tak napríklad náhlu zástavu dychu a poškodený potom umiera. Základy prvej pomoci by sme mali poznať všetci, pretože nikto z nás nevie, kedy ju budú potrebovať naši najbližší.


Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email