Resuscitácia u detí

26.4.2012 , Michaela Knollová

kpcr-u-deti.jpg - kopie
kpcr-u-deti.jpg - kopie
KPCR u detí a dospelých patrí medzi základné výkony vykonávané v prvej pomoci. KPCR u detí je sled na seba nadväzujúcich udalostí, ktoré majú za úlohu čo najefektívnejšie pomôcť postihnutému dieťaťu pri náhlej zástave srdca. KPCR u detí nie je zložitá na prevedenie a mal by ju poznať každý rodič.

KPCR detí

KPCR je skratka pre kardio-pulmo-cerebrálnu resuscitáciu. Označuje postup činností, ktoré pomáhajú udržať obeh okysličenej krvi životne dôležitým orgánmi (pľúcami, srdcom a mozgom) v čase, keď z nejakého dôvodu je tento obeh vyradený z funkcie. KPCR existuje v dvoch základných formách - resuscitácia detí, alebo dospelých. Deti sa od dospelých v mnohom líšia. Preto sa čiastočne odlišujú aj postupy KPCR. U detí v prvom rade nepredpokladáme, že príčinou straty vedomia je porucha srdcovej činnosti, ako tomu býva u dospelých. Naopak ďaleko častejšie býva príčinou nepriechodnosť dýchacích ciest, ktorá je rôzneho pôvodu - zapříčená cudzími telesami, astmatický záchvatalergická reakcia alebo masívny opuch dýchacích ciest pri ich zápaloch. Preto resuscitáciu začíname dvoma účinnými vdychmi z úst do úst (dvíha hrudník), ktorými sa snažíme dýchacie cesty spriechodniť. Ďalší rozdiel v postupe KPCR oproti dospelým je privolanie pomoci. Zatiaľ čo u dospelých najprv voláme pomoc, až potom začína KPCRu detí najprv 2 minúty resuscitujeme, potom voláme pomoc. Pokiaľ je záchrancov viac, potom samozrejme jeden ihneď resuscituje, zatiaľ čo druhý volá pomoc.

KPCR u detí - postup

Vždy sa uistite, že pri poskytovaní prvej pomoci (PP) vám nehrozí nebezpečenstvo.Vlastné zdravie a život sú aj napriek vážnosti vzniknutej situácie stále na prvom mieste.
Zistite, či dieťa reaguje na oslovenie, alebo dotyk.
Reaguje: zistite, či - ak je zranené a privolajte pomoc. Dieťa stále kontrolujte, aby ste mohli včas reagovať, ak by sa jeho stav náhle zhoršil.
Nereaguje: Ak ste sami, začnite s uvoľňovaním dýchacích ciest. Ak je v okolí ešte niektopovedzte mu, nech zavolá pomoc.
Spriechodnite mu dýchacie cesty: otočte dieťa na chrbát a zakloňte mu hlavu. Zistite, či nemá v dýchacích cestách nejakú prekážku a ak je v takej pozícii, že ste schopní ju vytiahnuť, opatrne ju vyberte. Dajte ale pozor, aby ste ju nezatlačili hlbšie do dýchacích ciest. U dojčiat hlavu nezakláňame, ale udržujeme ju v neutrálnej polohe s predsunutou dolnou čeľusťou.
Zistite, či dieťa dýcha (pohľadom, počúvaním).
Dýcha: Ak očakávate, že dieťa bude zvracať (napr. pri rôznych otravách), uložte ho do zotavovacej polohy a neustále kontrolujte, či dýcha. Ak zvracanie neočakávate, nechajte ho ležať na chrbte a stále ho kontrolujte. Volajte RZP (155, 112)
Nedýcha: okamžite zahájte KPCR!
Presvedčte sa, že ste uvoľnili dýchacie cesty (prípadne odstránili prekážky v nich). Vykonajte 2 účinné vdychy z úst do úst. Tu sa postup líši podľa veku dieťaťa:
U detí do 1 roka: dýchanie vykonávame cez ústa i nos súčasne tak, že ústa záchrancu objímu ústa i nos dieťaťa. Veku dieťaťa musíme prispôsobiť aj objem vzduchu jedného vdychu - stačí objem úst záchrancu.
U detí starších ako 1 rok: postupujte ako u dospelých. Záklon hlavy -> zapchať nos -> ústa na ústa -> vdýchnuť vzduch tak aby sa zdvihol hrudník -> nechať dieťa pasívne vydýchnuť -> vykonať najviac päťkrát.
Ak sa dieťa nepreberie / nezačne normálne dýchať, potom začnite s nepriamou srdcovou masážou. Stláčame do hĺbky 1/3 hrudníka. Ďalšie prevedenie sa podľa veku dieťaťa líši:
U detí do 1 roku veku: masáž vykonávame dvoma prstami uprostred hrudníka.
U detí starších ako 1 rok: masírujeme jednou rukou, zápästnou časťou dlane zhruba v spodnej 1/3 hrudnej kosti.
U detí starších ako 12 rokov vykonávame masáž srdca ako u dospelého, tzn. oboma rukami.
Pomer vdychov: kompresia je pri jednom záchrancovi 30:2, pri dvoch záchrancoch 15:2Frekvencia stláčania hrudníka by mala byť asi 100 stlačení za minútu.

KPCR u detí - lapavé dychy

Počas týchto krízových stavov a aj počas resuscitácie sa môžu objaviť tzv. lapavé dychyJe to nebezpečný fenomén, ktorý pre neznalého človeka môže imitovať obnovenie životných funkcií, pritom sa jedná o jeden z prejavov srdcovej zástavy. Jedná sa o krátke nepravidelné nádychy bez výdychu. Ak sa objavia, neprestávajte s KPCR!

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email