Očkovanie - vakcinácia

19.6.2012 , Lucia Hlavatá

ockovani-vakcinace.jpg - kopie
ockovani-vakcinace.jpg - kopie
Očkovanie - vakcinácia slúži na ochranu obyvateľstva pred infekčnými chorobami. Vďaka očkovaniu - vakcinácii sa podarilo takmer vykoreniť choroby, ako sú pravé kiahne, či detská obrna. Očkovanie - vakcinácia môže byť aktívne, keď do tela vpravujeme antigén alebo pasívne, kedy podávame samotné protilátky.

Očkovanie - vakcinácia

K najvýznamnejším opatreniam k ochrane obyvateľstva pred infekčnými chorobami patrí očkovanie, čiže vakcinácia. Očkovanie (imunizáciu) delíme na aktívne a pasívne a jeho konečným dôsledkom je prevencia ochorení či už jedinca, skupiny či celej populácie. Pri aktívnom očkovaní do tela vpravujeme usmrtené alebo živé ale oslabené mikroorganizmy, ktoré boli zbavené svojej schopnosti vyvolať dané ochorenie. V organizme však naďalej pôsobia ako antigény (cudzorodé látky) a bunky imunitného systému sú schopné proti nim vyrábať protilátky. Naproti tomu pri pasívnom očkovania do tela dodávame už hotové protilátky proti danej chorobe a organizmus si ich tak sám už nemusí vytvárať.

Očkovanie - vakcinácia - aktívna pravidelná

Aktívnu imunizáciu môžeme rozdeliť na pravidelnú - povinné očkovanie detí, ktoré má za cieľ znížiť chorobnosť a úmrtnosť na konkrétne infekčné choroby v populácii. Používa sa vakcína zložená z očkovacích látok proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrneinfekciám vyvolaných baktériou Haemophilus influenzae typu b a žltačke typu B. Ďalej je to kombinovaná vakcína proti osýpkam, rubeole a mumpsu. Očkovanie proti tuberkulóze bolo zrušené v roku 2010. Očkovanie zvláštne je povinné u osôb, ktoré sú pri práci vystavené vyššiemu riziku nákazy určitou infekciou. Sem patrí očkovanie proti tuberkulózevírusovej hepatitíde typu B a besnote. Mimoriadne očkovanie sa vykonáva u určitých skupín obyvateľstva a nariaďuje ho hlavný hygienik, ak vznikne nebezpečenstvo epidémie. Zahŕňa očkovanie proti chrípke, hepatitíde typu A a B a meningokokovej infekcii.

Očkovanie - vakcinácia - aktívna dobrovoľná a pasívna

K aktívnej imunizácii ďalej patrí očkovanie proti vybraným druhom chorôb na vlastnú žiadosť a za úhradu. Patrí sem očkovanie proti žltačke typu A, kliešťovej encefalitídemeningokokovej meninigitíde, chrípke, infekciám vyvolaných baktériou Haemophilus influenzae typ b, pneumokokovým chorobám, u detí proti rotavírusovým hnačkám a očkovanie proti rakovine krčka maternice prevažne u mladých dievčat. Ďalej je nutné očkovanie pred výjazdom do niektorých krajín v zahraničí. Najčastejšie sa očkuje proti žltej zimnici, meningokokovej meningitíde, japonskej encefalitíde, žltačke A a B či brušnému týfusu. Je nutné skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu a zvážiť aj preočkovanie proti obrne, prípadne záškrtu. Vykonáva sa aj očkovanie pri úrazochporaneniach a nehojacich sa ranách.

Pasívna imunizácia sa vykonáva u ľudí, ktorí už boli vystavení určitej nákaze. Podávajú sa im hotové protilátky, ktoré pôsobia okamžite ale krátkodobo. K dispozícii sú protilátky imunoglobulíny proti žltačke typu B, kiahňam, cytomegalovirovým infekciám, proti rôznym živočíšnym jedom (napr. proti hadiemu uštipnutiu), proti botulotoxínu, tetanuklostridiovým infekciám vyvolávajúcim plynatú sneť, proti vírusu besnoty a tiež proti kliešťovej encefalitíde.

Očkovanie - vakcinácia - ciele

Cieľom očkovania je zabrániť ťažkým prejavom infekčných ochorení s trvalým postihnutím, ich šíreniu a vzniku epidémií a vylúčiť úmrtia z infekcií. Je potrebné mať na pamäti, že očkovanie je dlhodobý proces boja proti infekciám. Úspech očkovania je nespochybniteľný. Svedčí o tom aj fakt, že niektoré choroby boli celosvetovo zlikvidované (pravé kiahne). Po začatí očkovania proti detskej obrne neboli zaznamenané žiadne nové prípady, nieto úmrtia. Docielilo sa tiež výrazného poklesu chorobnosti a úmrtnosti na čierny kašeľ a osýpky. Podobné výsledky boli zaznamenané aj u očkovania proti tuberkulóze, tetanu, záškrtu, mumpsu, ružienke. Preto tiež z dôvodu nízkeho výskytu tuberkulózy na našom území došlo v roku 2010 k jeho zrušeniu.Diskuze:

miška: Dobrý deň vieme mi prosím poradiť či prevenar je živá alebo mrtva vakcína ?dcerka ma SCID b,c očkujeme podľa plánu ale jej telo si netvorí protilátky ..už druhé testy to potvrdili že imunita nefunguje a pani doktorka nám predpísala preočkovanie prevenarom či organizmus odpovie, mám obavy či to dcerke viac neublíýi ako pomože ked tam ta odpoved nie je ..doteraz.. je to vhodný pri tejto diagnóze , dakujem pekne za odpoved Miška

10. januára 2018 11:12

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email