Očkovanie detí

19.6.2012 , Lucia Hlavatá

ockovani-deti.jpg - kopie
ockovani-deti.jpg - kopie
Očkovanie detí je významné preventívne opatrenie proti infekčným chorobám. Očkovanie u detí začína 9. týždeň po narodení a pokračuje až do 15 rokov. Niektoré očkovania sú povinné, ostatné nepovinné si môžu rodičia pre svoje deti vyžiadať. Očkovanie detí má zmysel nielen pre dieťa samotné, ale aj pre celú populáciu. Vďaka očkovaniu u detí sa už podarilo znížiť výskyt, šírenie, či úmrtia na dané choroby.

Očkovanie detí

Očkovanie (imunizácia) je najvýznamnejším opatrením v prevencii obyvateľstva pred infekčnými chorobami. Očkovanie je povinné a začína už v detskom veku. Je to najbezpečnejšia cesta k získaniu odolnosti proti chorobám. Ak sa vpraví očkovacia látka do organizmu, telo začne vytvárať protilátky rovnako ako keby bolo vystavené danej chorobe, avšak s tým rozdielom, že choroba sa neobjaví. Akonáhle sa človek dostane dokontaktu s touto chorobou v budúcnosti, jeho organizmus je týmito protilátkami chránený. Ak je dostatočný počet jedincov očkovaných, infekcia sa nemôže ďalej prenášať a choroba postupne vymizne. U detí rovnako ako u dospelých rozlišujeme očkovanie povinné a odporúčané.

Očkovanie detí - typy a komplikácie

Ak má dieťa dobre znášať očkovanie a vytvoriť si dobrú imunitu, musí byť v čase podania vakcíny zdravé. Očkovať sa nemôžu deti, u ktorých práve prebieha choroba, ktoré sú krátko po prekonanom ochorení a krátko pred alebo po operačnom výkone. U detí s poruchami imunity, neurologickými, onkologickými ochoreniami alebo u alergických detí s celkovou reakciou po predchádzajúcom očkovaní musí očkovanie zvážiť špecialista. Väčšinou sa vakcíny vpravujú injekčne do svalu. U malých detí sa očkuje spočiatku do stehna, neskôr na ramienko, u dospievajúcich aj do sedacieho svalu. Niektoré očkovacie látky sa podávajú na lyžičke ústami. Po očkovaní sa môžu vyskytnúť nežiaduce reakcie. Väčšinou sa jedná o nezávažné reakcie v mieste vpichu ako je opuch, začervenanie a bolestivosť. V menšej miere sa môžu vyskytnúť aj celkové reakcie sprevádzané teplotou, bolesťami hlavy, vracaním alebo hnačkou.

Očkovanie detí - povinné očkovanie

Očkovanie u detí začína od 9. týždňa života. Ako prvé sa očkuje kombinovanou vakcínou proti šiestim chorobám.  to záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, ochorenia vyvolané baktériou Haemophilus influenzae typu b a žltačka typu B. Za mesiac po prvej dávke vakcíny nasleduje dávka druhá a za ďalší mesiac dávka tretia. Za pol roka po tretej dávke, najneskôr však do 18. mesiaca veku dieťaťa, sa očkuje štvrtýkrát. V 15. mesiaci sa očkuje vakcínou proti osýpkam, rubeole a mumpsu. Preočkovanie nasleduje po 6 - 10 mesiacoch. V 5. až 6. roku sa znovu preočkováva proti záškrtu, tetanu a dávivému kašľu a v 10. - 11. roku tiež proti detskej obrne. V 14. - 15. rokoch sa znovu preočkuje proti tetanu a ďalej potom každých 10 - 15 rokov.

Očkovanie detí - nepovinné očkovanie

Z nepovinných očkovaní je možné očkovať proti kliešťovej encefalitíde, žltačke typu Ameningokokovej meningitíde či ovčím kiahňam. U detí do 5 rokov je možné tiež očkovanie proti pneumokokom, ktoré spôsobujú zápaly pľúc, zápaly mozgových blán opakované zápaly stredného ucha. U malých detí (do 16. alebo 26. týždňa života) sa dá tiež očkovať proti rotavírusovým infekciám, spôsobujúcim úporné vracanie a hnačky. dievčat pred začiatkom pohlavného života sa odporúča aj očkovanie proti rakovine krčka maternice. Ideálny je vek 11 - 12 rokov.

Očkovanie detí - význam

Očkovaním chránime nielen seba ale aj celú populáciu. Cieľom očkovania je znížiť výskyt, šírenie, prípadne epidémie či úmrtia na danú chorobu a tiež vykoreniť ochorenie ako sa to podarilo napríklad u pravých kiahní. Výhody očkovania mnohonásobne prevyšujú ich riziká, ktoré sú zanedbateľné v porovnaní s rizikami po prekonaní daného ochorenia u neočkovaného človeka. Po začatí očkovania výrazne poklesla chorobnosť úmrtnosť na niektoré infekčné choroby. Aj z dôvodu nízkeho výskytu tuberkulózy na našom území bolo možné toto očkovanie u detí zrušiť.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email