Melanóm - liečba

8.4.2012 , Lucia Hlavatá

melanom-lecba.jpg - kopie
melanom-lecba.jpg - kopie
Pri podozrení na melanóm najskôr lekár znamienko vyšetrí dermatoskopom a následne urobí histologické vyšetrenie a až po týchto procedúrach sa rozhoduje, ako postupovať v liečbe. Melanóm môže mať rôzne štádiá rozvoja, ale v každom prípade je chirurgicky odstránený a rozdiel medzi štádiami sa prejaví až v ďalšej prípadnej liečbe. Do následnej liečby melanómu patrí chemoterapia alebo dochádzanie do melanómových ambulancií.

Melanóm - liečba

Malígny melanóm je zhubný nádor kože vychádzajúci z buniek tvoriacich kožné farbivo melanín - melanocytov. Nádor nie je až tak častý ako iné formy rakoviny, ale svojím správaním patrí medzi najagresívnejšie zhubné nádory. Môže sa vyskytovať na celej koži vrátane plôšok nôh, pod nechtami ale aj na slizniciach dutiny ústnej, nosnej, genitáliách alebo i v oku či pečeni. Až polovica melanómov vzniká na podklade materských znamienok - pigmentových névov. Pre rozpoznanie, či sa jedná o obyčajné znamienko alebo o nádor, je nutné si všímať istých kritérií. Malígny melanóm je väčší ako 5 - 6 mm, má nepravidelné okraje, je škvrnitý s odtieňmi hnedej až čiernej farby a na rozdiel od klasických znamienok dochádza k jeho zväčšovaniu. V rámci prevencie je vhodné každoročne navštíviť odborného kožného lekára, ktorý znamienka prezrie a v prípade nejasností nález došetrí.

Melanóm - priebeh vyšetrenia

V ambulancii kožného lekára sa vykonáva vyšetrenie prístrojom zvaným dermatoskop, ktorým si lekár podozrivé znamienka prezrie. Niekedy je však aj pre skúseného lekára stanovenie diagnózy obtiažne a definitívne sa potvrdí až histologickým vyšetrením. Z toho vyplýva, že každý podozrivý útvar sa musí chirurgicky odstrániť a na vylúčenie alebo potvrdenie diagnózy následne vyšetriť pod mikroskopom. Znamienko musí byť odstránené šetrne, bez poškodenia, aby mohlo byť ďalej hodnotené. Preto sa používa odstránenie skalpelom, nie laserom, zmrazením alebo chemikáliami. Plošné melanómy sa odstraňujú s 1 cm bezpečnostným lemom zdravej kože, ľahko vyklenuté s 2 cm lemom a nodulárne melanómy s 3 cm lemom kože. Je to z toho dôvodu, že nádorové bunky sa nemusia vyskytovať len priamo v nádore, ale aj v jeho tesnom okolí.

Melanóm a jeho šírenie - liečba

Nádorové bunky sa môžu šíriť v organizme ďalej od prvotného ložiska, a to rôznymi cestami. U malígneho melanómu je najčastejšia cesta lymfatickými cievami. Nádorové bunky sú najskôr zachytávané v spádovej lymfatickej uzline danej oblasti, v ktorej sa nádor nachádza. V dnešnej dobe túto uzlinu môžeme objaviť, a to pomocou zobrazovacej metódy využívajúcej rádioaktívny prvok, zvanej scintigrafia. Po potvrdení nálezu sa táto uzlina tiež chirurgicky odstráni a odošle na histologické vyšetrenie. Pri podozrení na možné druhotné ložiská - metastázy v organizme sa používajú aj zobrazovacie metódy ako röntgen pľúc, ultrazvuk pečene alebo CT vyšetrenie.

Melanóm - liečba podľa štádií

Podľa závažnosti melanóm môžeme rozdeliť do 4 štádií. Štádium I a II po chirurgickom odstránení väčšinou nevyžaduje ďalšiu liečbu. Avšak u väčších nádorov je nutné zvážiť podávanie interferónu alfa, čo je látka, ktorá dokáže podporiť vlastnú obranyschopnosť organizmu a nasmeruje ju proti nádorovým bunkám, ktoré by sa mohli šíriť do tkanív. Podáva sa 1 - 2 roky formou podkožných injekcií. Vo fázach III a IV, pri postihnutí spádovej uzliny a u metastázujúcich nádorov je nutné odstránenie celej miazgovej oblasti. Pri nemožnosti operačného zákroku sa vykonáva liečba ožarovaním. V prípade samostatných metastáz v pečeni, slezine, pľúcach alebo v mozgu je možné tieto metastázy operačne odstrániť. U pacientov s pokročilým malígnym melanómom s početnými metastázami sa používa chemoterapia - liečba cytostatikami. Je založená na použití chemoterapeutika dakarbazínu a ďalších cytostatických látok. Je nutné si uvedomiť, že pokročilé štádiá už nie sú liečiteľné a rýchlo končia smrťou. Chemoterapia však dokáže život predĺžiť o niekoľko mesiacov. Pacienti po prekonanej chirurgickej liečbe sú pravidelne sledovaní a kontrolovaní v takzvaných melanómových ambulanciách, do ktorých musia po dobu niekoľkých rokov dochádzať, pretože do 5 rokov od odstránenia nádoru dochádza až v polovici prípadov k znovuobjaveniu choroby.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email