Liečba ženskej neplodnosti

15.4.2012 , Veronika Fejfarová

lecba-zenske-neplodnosti.jpg - kopie
lecba-zenske-neplodnosti.jpg - kopie
Liečba ženskej neplodnosti priamo závisí od jej príčiny. Neplodnosť spôsobená nerovnováhou hormónov sa dá riešiť podávaním príslušných liekov, čím sa znovu navodí pravidelná ovulácia. Zrasty na vajcovodoch poprípade cysty sa dajú riešiť chirurgicky. Ak však nie je iná možnosť, ako liečba ženskej neplodnosti sa užívajú metódy asistovanej reprodukcie, medzi ktoré patrí oplodnenie in vitro, intracytoplazmatická injekcia a vnútromaternicová inseminácia.

Liečba ženskej neplodnosti

Pre ženskú plodnosť je dôležitá pravidelná ovulácia, pri ktorej sa uvoľní raz za mesiac z vaječníkov vajíčko. Tento proces je riadený a kontrolovaný hormónmi. Tých dôležitých je niekoľko. V hypotalame, čo je časť mozgu, sa tvorí gonadoliberín. To je hormón, ktorý stráži uvoľňovanie ďalších hormónov z hypofýzy - folikuly stimulujúceho hormónu a luteotropného hormónu. Tieto hormóny sú krvou roznášané v organizme a pôsobia na cieľové miesta. Teda u žien na vaječníky. Vo vaječníkoch sa pod vplyvom týchto pôsobkov tvoria ešte ďalšie hormóny - teda progesterón a estrogén. Všetky tieto hormóny majú pri rozmnožovaní podstatnú úlohu - zabezpečiť, že vo vaječníku raz za mesiac dozreje vajíčko schopné oplodnenia a že pohlavné orgány ženy budú pripravené na prijatie spermie a na uhniezdenie oplodneného vajíčka. Ovplyvňujú totiž zloženie hlienu, ktorý je inak pre spermie nepriepustný, a tiež kvalitu sliznice v maternici.

Liečba ženskej neplodnosti - hormonálna nerovnováha a jej liečba

Keďže je tento proces tak zložitý, môže sa stať, že v jeho riadení dôjde k chybe. Našťastie v dnešnej dobe máme možnosti, ako docieliť, aby žena pravidelne ovulovala. Prvým krokom v liečbe neplodnosti teda je, že sa snažíme dosiahnuť prirodzené hladiny hormónov. Najprv skúšame ovplyvňovať prvý hormón v rade, teda gonadoliberín. Jeho vysoké alebo naopak nízke hladiny môžu spôsobiť, že sa správne neuvoľňujú ďalšie hormóny a teda nedochádza k vyzrievaniu vajíčka. Uvoľňovanie gonadoliberínu môžeme podporiť liekom, ktorý sa nazýva klomifen citrát. Po tejto liečbe väčšina žien spontánne otehotnie. Ak ale nie, prechádza sa k ďalšiemu kroku. A tým je podanie folikuly stimulujúceho hormónu a luteinizačného hormónu, ktoré sú prirodzene uvoľňované hypofýzou, teda podveskom mozgovým. Tie pôsobia priamo na vaječníky a ovplyvňujú vyzrievanie vajíčok.

Liečba ženskej neplodnosti - ďalšie vplyvy neplodnosti a ich liečba

Príčinou neplodnosti môže tiež byť nepriechodnosť vajcovodov. Tá sa chirurgicky dá odstrániť. Pri jednoduchej operácii sa rozrušia zrasty, ktoré za normálnych okolností vo vajcovodoch nemajú byť. Chirurgicky sa riešia aj nádory, ktoré môžu mať negatívny vplyv na plodnosť. Častou príčinou neplodnosti je aj syndróm polycystických vaječníkov - teda choroba, pri ktorej dochádza k prebytku mužských pohlavných hormónov a tie následne rušia funkcie tých ženských. Táto situácia sa rieši dodávaním ženských hormónov, ako už bolo popísané vyššie. Dôležité tiež je, aby žena mala ideálnu váhu. Nadváha, fajčenie, alkohol môžu mať negatívny vplyv na plodnosť. Tiež je potrebné pravidelne navštevovať svojho lekára, ktorý robí preventívne prehliadky. Ten môže zistiť napríklad cukrovku alebo zníženú funkciu štítnej žľazy, ktoré sa môžu podieľať na neplodnosti. Je vhodné včas liečiť gynekologické zápaly a pohlavne prenosné choroby.

Liečba ženskej neplodnosti - metódy asistovanej reprodukcie

Ak ani po všetkých týchto krokoch žena prirodzene neotehotnie, sú na rade metódy asistovanej reprodukcie. Najjednoduchším spôsobom je, keď sa spermie partnera prenesú do maternice, tým sa im skráti cesta a riziko, že zahynú, než sa dostanú k vajíčku. Ďalšou variantou je, že sa odoberie vajíčko a spermia muža a mimo tela partnerov sa nechajú oplodniť. Ak ani táto metóda nevyjde, tak je možnosť, že sa spermia aplikuje tenkou ihlou priamo do vajíčka. Takto vzniknutý zárodok sa vracia žene do maternice, kde sa môže prirodzene vyvíjať. Vývoj oplodnenia schopného vajíčka je náročný proces, pri ktorom zohrávajú úlohu nie všetky doteraz známe pochody. Preto často nemusíme zistiť príčinu v orgánoch, ale napriek tomu žena nemôže otehotnieť. Tu je na mieste rozhovor s psychológom, ktorý niektoré problémy dokáže objasniť.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email