Liečba tuberkulózy

14.4.2012 , Pavel Xinopulos

tuberkuloza-a-jeji-lecba.jpg - kopie
tuberkuloza-a-jeji-lecba.jpg - kopie
Liečba tuberkulózy je často zdĺhavá a obtiažna. Tuberkulóza je bakteriálna choroba, ktorá postihuje predovšetkým pľúca, ale aj ďalšie orgány ľudského tela. Jej vyvolávateľmi sú teda baktérie, lepšie povedané mycobacterium tuberculosis, ktorá je voči liečbe veľmi odolná. Medzi hlavné príznaky tuberkulózy patrí kašeľ, vykašliavanie hlienu, nechutentsvo a malátnosť. V rozvojových krajinách je častou komplikáciou, ktorá môže skončiť aj smrťou pacienta.

Liečba tuberkulózy

Tuberkulóza (TBC) je infekčné ochorenie spôsobené baktériou Mycobacterium tuberculosis, ktorá býva nazývaná aj Kochov bacil, podľa svojho objaviteľa. Hoci je baktéria tuberkulózy v populácii veľmi častá, údajne sú nakazené 2 miliardy ľudí, prejavy ochorenia vznikajú len u malého zlomku. Každoročne zomiera na TBC menšie percento populácie, predovšetkým vďaka veľkému posunu Číny v liečbe tuberkulózy. Ešte v roku 1990 zomieralo v Číne o 80% ľudí viac na tuberkulózu ako dnes. Avšak milión ľudských životov, ktorí celosvetovo na tuberkulózu zahynú je stále vysoké číslo. Liečba tuberkulózy, podobne ako iných bakteriálnych infekcií je založená na podávanie antibiotík, ktoré sa v prípade tuberkulózy nazývajú antituberkolitiká.

Očkovanie proti tuberkulóze

Ochorenie tuberkulózou sužuje ľudstvo už tisíce rokov a choroba si v priebehu histórie vyžiadala milióny ľudských životov. Prelomom bol až rok 1921, kedy bola malému dieťaťu prvýkrát podaná očkovacia látka proti tuberkulóze, tzv. BCG vakcína. Ďalším historickým medzníkom boli 40. a 50. roky 20. storočia, kedy boli vyvinuté lieky proti tuberkulóze, konkrétne streptomycín a izoniazid. Zaujímavosťou je, že samotná liečba pacientov, ktorí už ochoreli tuberkulózou bola objavená približne o 20 rokov neskôr ako zavedenie očkovania proti tejto chorobe. V dnešnej dobe sa však novorodenci proti tejto chorobe neočkujú z dôvodu výskytu komplikácií, ktoré odďaľujú možnosť podania ďalších, pre život dôležitých, vakcín.

Liečba tuberkulózy

Predpokladom úspešnej liečby tuberkulózy je včasná diagnostika, ktorú vykonávame pomocou kultivácie baktérií zo slín, spúta alebo hnisu. Spútum čiže chrcheľ je výlučok vylúčený z pľúc pri kašli, často býva zelenej farby. Ďalším dôležitým vyšetrením je röntgenová snímka pľúc a kožné tzv. tuberkulínové testy.

Liečba tuberkulózy je založená na dlhodobom podávaní antibiotík (antituberkolitiká). Baktérie zo skupiny mycobacterium tuberculosis majú osobitnú stavbu tela, čo im umožňuje vzdorovať liekom, preto býva liečba tuberkulózy obtiažna a zdĺhavá. Dnes liečbu tuberkulózy rozdeľujeme do 4 skupín podľa lokalizácie, rozsahu ochorenia a bakteriologického nálezu. Prvú skupinu liečby volíme u pacientov s novým a potvrdeným ochorením tuberkulózou. Druhú u opakovanej tuberkulózy, prerušenej alebo neúspešnej liečby. Tretiu skupinu u neoverenej či mimopľúcnej formy tuberkulózy a štvrtú v ostatných prípadoch.

Liečba tuberkulózy spravidla začína dvojmesačnou hospitalizáciou chorého na infekčnom oddelení v nemocnici. Potom pokračuje ambulantne, to znamená, že pacient dochádza ku kontrolám. Celková doba liečby sa pohybuje od 6 do 24 mesiacov, pričom konkrétna doba liečby závisí na stave chorého a rozsahu choroby.

Odolnosť tuberkulózy voči antibiotikám

Liečba tuberkulózy nie je jednoduchá. Bakteriálni pôvodcovia tuberkulózy sa proti podávanému liečivu, zjednodušene povedané vedia brániť, a tak postupom času menia svoje vlastnosti tak, aby boli odolní proti práve podávanej liečbe. Tým dochádza k vzniku odolnosti, tzv. rezistencie. Preto sa odporúča liečivá kombinovať a tým znížiť riziko vzniku rezistentných baktérií. V prípade, že by sme podávali len jeden druh lieku, vystavili by sme pacienta riziku, že práve "jeho" tuberkulózny bacil je voči nami podávanému lieku odolný a liečba by bola neúčinná. Preto podávame lieky v kombináciách. Existuje rad vypracovaných liečebných postupov, ktoré odporúčajú rôzne kombinácie liekov pre úspešné zvládnutie choroby. Liečba je ale stále viac zložitejšia, pretože problémom je práve vzrastajúci počet baktérií, ktoré sú voči jednotlivým druhom liekov veľmi odolné. Ochorenie sa navyše môže komplikovať poškodením jednotlivých orgánov samotnými pôvodcami tuberkulózy.

Liečba tuberkulózy v SR

Tuberkulóza je vysoko nákazlivá choroba. Liečba tohto ochorenia je v rámci Slovenskej republiky sústredená do špecializovaných centier. Keďže sa jedná o závažné ochorenie, je riadená aj zákonom a pacient musí zotrvať približne 2 mesiace v zdravotníckom zariadení v rámci izolácie od okolia pre riziko šírenia svojej choroby. Po tomto období je chorý prepustený do domácej liečby a pritom pravidelne sledovaný. Celková doba užívania liekov trvá zvyčajne 6 mesiacov. Liečba, ako každá iná, má ale svoje úskalia a tým najzávažnejším problémom je odolnosť voči liekom.

Prevencia tuberkulózy

Pre spomínané úskalia liečby tuberkulózy je dôležitá najmä jej prevencia. Najväčší význam má zvyšovanie hygieny a životnej úrovne obyvateľstva. Vhodné je tiež očkovanie novorodencov proti tuberkulóze, ktoré je dnes už dobrovoľné. Jedine tak je možné odstrániť toto závažné a život ohrozujúce ochorenie, ktoré sa vo svete stále hojne vyskytuje.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email