Liečba syfilisu

15.4.2012 , Martina Farkašová

lecba-syfilis.jpg - kopie
lecba-syfilis.jpg - kopie
Liečba syfilisu je proces trvajúci približne tri týždne až mesiac podľa štádia ochorenia. V liečbe syfilisu sa ako najúčinnejšie ukázalo antibiotikum penicilín, ktoré sa používa už od roku 1943 a doteraz nebolo prekonané. Každý pacient s diagnózou syfilis musí byť nahlásený a liečený, ak sa odmietne podrobiť liečbe, môže byť jeho čin braný ako trestný so všetkými následkami

Liečba syfilisu

Syfilis je vysoko nákazlivé chronické ochorenie, ktoré sa zaradzuje medzi sexuálne prenosné choroby. Prebieha v troch štádiách v rozmedzí až niekoľko desiatok rokov. Neliečený alebo nedostatočne liečený môže byť v neskorom štádiu príčinou úmrtí alebo invalidity pacienta. Syfilis podlieha povinnému hláseniu, to znamená, že ak lekár u pacienta ochorenie objaví, je povinný túto informáciu oznámiť miestnej hygienickej stanici, s ktorou sa potom zúčastnia na vyhľadaní všetkých pacientových sexuálnych kontaktov, ktoré musia byť na túto chorobu dôkladne vyšetrené. Liečba je doménou dermatovenerológie, čo je medicínsky odbor špecializujúci sa na kožné a pohlavné choroby. Pre návštevu dermatovenerológa nie je potrebné odporúčanie od praktického lekára. Stále platí, že základom terapie syfilisu je podávanie penicilínu. Je účinný vo všetkých štádiách ochorenia. Penicilín bol do liečebného arzenálu zavedený už v roku 1943 a doteraz ho žiadne antibiotikum neprekonalo. Liečba penicilínom je najefektívnejšia. Dôležité je však liečbu zahájiť čo najskôr.

Syfilis

Syfilis, ako už bolo v úvode povedané, je vysoko nákazlivé sexuálne prenosné ochorenie, ktoré je spôsobené baktériou Treponema pallidum. Treponema pallidum sa dostáva do nášho tela teda najčastejšie behom pohlavného styku. Vstupnou bránou môže byť koža alebo sliznica, najčastejšie v oblasti pohlavných orgánov alebo úst. Ochorenie prebieha v troch štádiách a každé z nich má svoje príznaky. V prvom štádiu sa tvorí tvrdý nebolestivý vred v okolí pohlavných orgánov, na penise, na vonkajších pohlavných orgánoch ženy či v okolí konečníka. V druhom štádiu sa baktérie šíria do celého tela, sú prítomné pestré zmeny na koži a slizniciach, môžu sa objaviť mokvavé rúžové pláty s šedivým povlakom okolo konečníka alebo pohlavných orgánov, celková únava, horúčky, bolesti hlavy a kĺbov. U tretieho štádia sa stretávame s poškodením vnútorných orgánov, poškodením mozgu a miechy, ktoré neskôr vedie ku smrti, objavujú sa útvary pod kožou naplnené žltavou tekutinou, tzv. gummy, ktoré sa po čase rozpadajú a vznikajú z nich biele jazvy. Jedine skorým rozpoznaním a začiatkom liečby je možné syfilis úspešne liečiť.

Priebeh liečby syfilisu

Samotná liečba prebieha v nemocnici na lôžku, vzhľadom k infekčnosti a možným komplikáciám. Pacientovi sa podáva penicilín, antibiotikum, najúčinnejší je penicilín G, ktorý sa aplikuje do žily 4 až 6 krát denne. Dôvodom, prečo je uprednostňované podávanie penicilínu do žily a nie ústami, je rozdielna a niekedy nedostatočná absorpcia lieku z tráviaceho traktu. Včasný syfilis sa zvyčajne lieči 15 dní, neskorý syfilis až 21 dní. Alternatívou v prípade alergie na penicilínové antibiotiká sú makrolidy alebo doxycyklín. Dĺžka liečby je tomto prípade dlhšia, asi 30 dní. Tehotné ženy by mali byt výhradne liečené penicilínom, pretože terapia inými preparátmi nemusí byť, v tomto prípade bezpečná Penicilín totiž nie je toxický a nepoškodzuje plod pri jeho vývoji. Pokiaľ je tehotná žena alergická na penicilín, nahradzuje sa erytromycínom. Všeobecne sa odporúča, nielen u tehotných žien, overovať anamnestické údaje o alergii na penicilín kožnými alergénnymi testami. Alergická reakcia na antibiotiká sa často zamieňa s detskými horúčkovitými infekciami s vyrážkou, počas ktorých bol pacientovi súbežne podávaný penicilín. Liečba každej choroby nesie so sebou aj možnosti vzniku komplikácií. Pri liečbe syfilisu, vzniká v prvých 24 hodinách až v 25% prípadov takzvaná Jarischova-Herxheimerova reakcia, ktorá sa prejavuje horúčkou, zvýšenou tepovou frekvenciou, potením, bolesťami hlavy a svalov, prípadne až kolapsom. Príčinou je uvoľnenie rozpadnutých produktov odumretých tiel baktérií spôsobujúcich syfilis. Aj keď je to percento relatívne veľké, tento stav sa dá zvládnuť podaním kortikoidov.

Liečba syfilisu a vyradenie z evidencie pacientov

Pacient po absolvovaní liečby zostáva v starostlivosti príslušného venerologického pracoviska, kde sa podrobuje pravidelným kontrolám a odberom krvi na serologické vyšetrenie, minimálne po dobu 2 rokov. V prípade, že je po týchto všetkých vyšetreniach nález negatívny a ďalej sú negatívne nálezy pri klinickom vyšetrení, keď sa robí röntgen srdca a pľúc, echokardiografia aorty, vyšetrenie neurologické, psychiatrické, očné a vyšetrenie mozgovomiechového moku, človek môže byť vyradený z evidencie pacientov s touto chorobou. V opačnom prípade je človek pravidelne monitorovaný a vyšetrovaný každých 5 rokov nasledujúcich 20 rokov.

Odmietnutie liečby syfilisu

Každý pacient so zisteným syfilisom je zo zákona povinný sa podrobiť liečbe. Ak tak neurobí, jeho konanie môže byt chápané ako trestný čin podľa § 167 trestného zákona Ohrozovanie pohlavnou chorobou. V takom prípade hrozí pacientovi odňatie slobody až na 3 roky. A to je zbytočne vysoká daň za odmietnutie pomerne jednoduchej a účinnej liečby, bez ohľadu na možný fatálny koniec neliečeného syfilisu.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email