Liečba obrny

24.4.2012 , Jiří Dyntr

lecba-obrny.jpg - kopie
lecba-obrny.jpg - kopie
Liečba obrny je dlhodobý komplexný proces. Liečbu obrny vedie prevažne neurológ, ten sa však obklopuje tímom ďalších špecialistov (ortopéd, neurochirurg, fyzioterapeut, logopéd). Tento veľmi široký tím, za spoločnej spolupráce pacienta, usiluje o jeho čo najvčasnejší návrat k bežnému životu. K tomu môžu pacientovi pomôcť špeciálne cvičenia, lieky aj špeciálne pomôcky (ortézy, barle).

Liečba obrny

Obrna je veľmi nepríjemné postihnutie, pri ktorom je významne obmedzená alebo úplne znemožnená pohyblivosť niektorých svalov alebo celých svalových skupín. Podľa rozsahu ju môžeme rozdeliť na parézu, teda čiastočné obmedzenie pohybu a plégiu, pri ktorej je postihnutá časť tela úplne nepohyblivá. Hoci je veľká časť ochorení spojených s obrnou neliečiteľná, môžeme najrôznejšími liečebnými metódami prejavy výrazne utlmiť, a pozitívne tak ovplyvniť nielen pacientov celkový stav, ale aj jeho životnú úroveň.

Liečba obrny - liečebný plán

Pri liečbe obrny je nevyhnutná spolupráca špecialistov z rôznych lekárskych odborov, ktorí sa starajú o jednotlivé prejavy a komplikácie pacientovho ochorenia. Hlavné slovo má v lekárskom tíme neurológ, ktorého dôležitou úlohou je v prvom rade určenie príčiny a štádia postihnutia a návrh postupu liečby a dohľad na dodržiavaní liečebného režimu. Musí tiež komunikovať s ďalšími lekármi a s ich pomocou sa snažiť čo najlepšie vyriešiť pacientove ťažkosti. Ďalším odborníkom, ktorý sa významne podieľa na starostlivosti o pacienta, je fyzioterapeut, ktorý zostavuje cvičebný plán pre zlepšenie pohybových schopností. S jeho pomocou sa pacient môže za pomerne krátku dobu naučiť vyťažiť maximum zo svojich možností a pohybovať sa bez väčších ťažkostí. Ak je príčinou obrny porucha nervového systému, vstupuje do hry neurochirurg, ktorý môže operáciou alebo inými liečebnými zásahmi výrazne zlepšiť pacientov stav a v niektorých prípadoch úplne odstrániť príčinu ochorenia, a tým ho definitívne vyliečiť. Podobnú funkciu plní v starostlivosti o pacienta aj ortopéd, ktorý sa špecializuje na choroby kostí, svalov a vôbec celého pohybového systému. Pretože pri obrne sú často poškodené nielen funkcie svalov končatín, ale tiež napr. hlavových svalov alebo svalov ovládajúcich rečové ústrojenstvo, využívajú niektorí pacienti tiež pomoc logopéda. Táto spolupráca zabezpečí postihnutým odstránenie vád reči a umožní im lepšiu komunikáciu s okolím, ktorá je ďalšou významnou súčasťou liečebného režimu.

Liečba obrny - lieky, pomôcky a začlenenie do spoločnosti

Veľmi dôležité je pravidelné podávanie liekov, napríklad proti epilepsii. Často sa chorým trpiacim obrnou podávajú aj lieky na zníženie nadmerných svalových sťahov, ktoré môžu viesť ku kŕčom, alebo prípravky na zlepšenie prekrvenia mozgového tkaniva. Ďalej sa okrem liekov využívajú najrôznejšie ortézy, barle a ďalšie pomôcky pre ľahšie udržanie rovnováhy a pre zlepšenie pohyblivosti. Okrem postihnutia tela je však nevyhnutné začať tiež čo najskôr riešiť psychický dopad ochorenia, aby následky boli pre pacienta čo najmenšie. Vedľa liečby porúch hybnosti je preto dôležitý aj rozvoj schopností a osobnosti postihnutého a vedenie k čo najvyššiemu stupňu sebestačnosti. Pacienti trpiaci obrnou sú preto zapájaní do kolektívu rovesníkov a sú podporovaní v najrôznejších voľnočasových aktivitách. Sú pre nich pripravované špeciálne programy, ktoré majú nielen funkciu zábavnú, ale tiež umožňujú postihnutým uvedomiť si vlastné schopnosti a pozdvihujú v nich záujem o sebazdokonaľovanie.

Liečba obrny - podpora okolia

V súčasnej dobe existuje celá rada liečebných a podporných metód, ktoré v mnohých prípadoch prinášajú pacientom značnú úľavu. Stále však platí, že základnou podmienkou na dosiahnutie liečebných cieľov je spolupráca samotného pacienta a jeho blízkych. Len tak je možné pacientovi skutočne pomôcť, a výrazne sa tak zvyšuje pravdepodobnosť, že nastolený liečebný režim bude úspešný a pacientov zdravotný aj psychický stav sa v krátkom čase dostane na vyššiu úroveň.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email