Liečba nádoru pankreasu

14.4.2012 , Jiří Dyntr

lecba-nadoru-slinivky-brisni.jpg - kopie
lecba-nadoru-slinivky-brisni.jpg - kopie
Liečba nádoru pankreasu je proces veľmi závislý na umiestnení nádoru, typu nádoru a jeho štádiu, prípadne rozšírení metastáz. V liečbe nádoru pankreasu sa najčastejšie používa chirurgické odstránenie nádoru alebo chemoterapia. Vzhľadom k nebezpečnosti i komplikovanému prístupu k niektorým nádorom, sú liečba, a tým pádom aj prognózy pacientov značne individuálne.

Liečba nádoru pankreasu

Pankreas je orgánom dutiny brušnej uložený medzi žalúdkom a chrbticou a plní mnoho funkcií. Jeho exokrinná časť je zodpovedná za tvorbu pankreatických enzýmov, ktoré sú nevyhnutné pre štiepenie určitých zložiek potravy. Endokrinná časť pankreasu tvorí hormóny inzulín a glukagón a s ich pomocou reguluje metabolizmus cukrov v tele. Rovnako ako mnoho iných orgánov ľudského tela, môže byť aj pankreas postihnutý niekoľkými typmi nádorov. Nezhubné nádory sú vzácne, naopak zhubné nádory pankreasu sú veľmi nebezpečné a môžu viesť k závažným komplikáciám a nezriedka aj k smrti pacienta. Ich odhalenie a včasná liečba je preto nesmierne dôležitá a v mnohých prípadoch môže pacientovi výrazne predĺžiť a skvalitniť život

Nádor

Nádor predstavuje skupinu vzájomne súvisiacich procesov, ktoré vedú k zmene fyziologického správania bunky. Pre nádorové bunky je typické, že sa nekontrolovateľne množia, úplne nezávisle na hostiteľskom organizme. Nádory môžu byť všeobecne zhubné a nezhubné. Pre nezhubné nádory je typický pomalý rast, neprerastá do okolitých tkanív a nezakladá metastázy, teda vzdialené rakovinové ložiská. Naopak zhubné nádory vo väčšine prípadov rastú rýchlo, prerastajú a ničia okolité tkanivo a zakladajú metastázy rôzne po tele.

Typy nádorov pankreasu

Nádory pankreasu môžu byť zhubné, či nezhubné. Veľmi vzácne sa stretávame s nezhubnými nádormi pankreasu, ako sú cystadenómy, lipómy, apudómy, či teratómy. Udáva sa, že až 90% všetkých nádorov pankreasu tvoria zhubné nádory, tzv. karcinómy. Najčastejšie sa stretávame s duktálnym adenokarcinómom, ktorý je charakteristický postihnutím vývodných ciest pankreasu. Tými sú za normálnych okolností vedené tráviace enzýmy z pankreasu do čreva, kde sa potom významne podieľajú na trávení potravy. Aj pri včasnej liečbe a následnej intenzívnej starostlivosti má tento nádor veľmi zlú predpoveď do budúcna a 90% pacientov umiera do piatich rokov.

Klinické prejavy nádoru pankreasu

Zhubné a nezhubné nádory pankreasu sa prejavujú obdobne. Zákernosť predovšetkým zhubného nádoru pankreasu tkvie v tom, že v jeho počiatku nevyvoláva žiadne výrazné ťažkosti. To je tiež príčina jeho neskorej diagnostiky. Spočiatku sú príznaky nenápadné a nespôsobujú pacientovi žiadne ťažkosti. Postupne sa môže objavovať únava, nechuť k jedlu, neurčité tlakové bolesti brucha, pocit na zvracanie alebo aj zvracanie nedlho po jedle. Pri útlaku žlčových ciest vzniká často žltačka. Pri poškodení väčšej časti tkaniva pankreasu môže vzniknúť aj cukrovka alebo sa objavujú prejavy akútnej pankreatitídy, teda akútneho zápalu pankreasu. Tu je varovným príznakom výskyt akútneho zápalu pankreasu bez nadmerného prísunu alkoholu a iných rizikových faktorov. Podozrenie na nádor pankreasu vzniká tiež pri novo objavenej cukrovke po 60. roku života. Pokiaľ by totiž jej zdrojom bolo iné ochorenie, prejavila by sa v omnoho nižšom veku.

Diagnostika nádorov pankreasu

Diagnostika nádorov pankreasu vyplýva z dôkladnej anamnézy, laboratórnych a zobrazovacích metód. Z tých sa indikuje predovšetkým ultrasonografia a CT brucha, niekedy pristupujeme aj k tzv. ERCP, teda endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatikografii. Jedná sa o vyšetrenie, pri ktorom sa zavádza ústami sonda až do oblasti dvanástnika, kde nachádzame vývod spoločných žlčových a pankreatických ciest. Sonda sa potom nasmeruje do tohto vývodu, kam sa aplikuje kontrastná látka a na monitore získavame prehľadný obraz o stave a priechodnosti vývodov. Je nevyhnutné tiež odobrať tkanivo na histologické vyšetrenie, teda vykonať biopsiu.

Liečba nádoru pankreasu

S využitím rôznych vyšetrovacích metód je dnes možné presne zistiť nielen typ nádoru, ale aj jeho presnú lokalizáciu a ďalšie parametre. Podľa nich potom môžu lekári predpovedať pravdepodobný vývoj pacientovho stavu, ale tiež začať čo najúčinnejšiu liečbu. Pri tej je potrebná spolupráca odborníkov z mnohých lekárskych odborov, predovšetkým chirurgie, onkológie, rádiológie, endoskopie, gastroenterológie a niektorých ďalších. Poskytovaná starostlivosť je potom skutočne komplexná a pacientov zdravotný stav je pod starostlivým dohľadom. V závislosti na štádiu a type nádoru môžeme nádor pankreasu liečiť chirurgicky, chemoterapiou a rádioterapiou. V prípade neveľkého nezhubného nádoru pacienta iba sledujeme. V ostatných prípadoch ho chirurgicky odstránime. U zhubných nádorov pankreasu kombinujeme vyššie uvedené liečebné modality.

Chirurgická liečba nádoru pankreasu

Chirurgická liečba spočíva v odstránení postihnutej časti pankreasu, alebo celého orgánu, kedy hovoríme o resekcii. O rozsahu výkonu rozhoduje umiestnenie a veľkosť nádoru. Rozlišujeme niekoľko typov chirurgických zákrokov, ako je Whippleova operácia, distálna, či totálna pankreatekromia.

Whippleova operácia sa volí v prípadoch, kedy je karcinóm uložený v tzv. hlave pankreasu, kedy sa táto odstráni spoločne s priľahlou časťou žalúdku, tenkého čreva a žlčovými vývodmi. V prípade potreby sa odstránia aj ďalšie priľahlé tkanivá.

Distálna pankreatoktomia predstavuje čiastočné odstránenie pankreasu, kedy sa odoperuje koncová časť tohto orgánu, tzv. telo a chvost. To znamená, že tento výkon volíme v prípade lokalizácie nádoru v týchto oblastiach. Okrem samotného pankreasu sa odstraňuje aj slezina.

Totálna pankreatoktomia spočíva už v úplnom odstránení pankreasu včítane priľahlej časti žalúdku, tenkého čreva, žlčníku aj s vývodmi, sleziny a spádových lymfatických uzlín. Pokiaľ je nádor neodstrániteľný a bráni pritom odtoku žlče, vykonáva sa premostenie, teda tzv. bypass.

Chemoterapia v liečbe nádoru pankreasu

Chemoterapia predstavuje systémovú liečbu nádoru pankreasu a spočíva v aplikácii špeciálnych liekov, ktoré ničia nádorové bunky. Bohužiaľ ide o liečbu agresívnu, ktorá napadá aj zdravé bunky ľudského tela, čo súvisí s nežiaducimi účinkami. Chemoterapiu aplikujeme buď pred chirurgickým výkonom, kedy sa očakáva zmenšenie nádoru a jeho následné jednoduchšie odstránenie a nazývame to neoadjuvantnou chemoterapiou. Pokiaľ chemoterapiu aplikujeme po chirurgickom výkone, hovoríme o adjuvantnej chemoterapii a jej cieľom je zabránenie vzniku metastáz.

Rádioterapia v liečbe nádoru pankreasu

Rádioterapia je miestna liečba zhubného nádoru pankreasu a spočíva v ožarovaní nádorového ložiska. Používa sa v kombinácii s predchádzajúcimi metódami. Rádioterapiu používame častejšie po chirurgickom zákroku s cieľom zničenia nádorových buniek, ktoré môžu v oblasti pôvodného nádoru pretrvávať. Ožarovanie sa využíva aj v prípade nevyliečiteľných nádorov pankreasu na zmiernenie bolesti. Pacient podstupuje terapiu niekoľko týždňov.

Diskuze:

Jozef Kanaloš: 11.11.2014 sa vďaka RTVS a Katky Brychtovej uskutočnilo nečakané stretnutie so spolužiakmi v obci Sedliská po 50 rokov. V skupine bol aj Peter Konkoľ, ktorý sa nám zveril že ho čaká operácia pankreasu. Operovali ho 5.12.2014 a 1.1.2015 mi bolo spolužiačkou oznámene, že boj s rakovinou prehral. Čo ma veľmi vzalo, lebo sme mali naplánované Ďaľšie stretnutie na 17.Mája 2015. Čiže po operácií to nabralo rýchlosť k smrti. Na Slovensku chyby protónová terapia, ktorá vďaka tomu že som sa já, podrobil pri rakovine lymfatických uzlín diagnostikovaná 10.10.2010 doposiaľ žijem.

22. januára 2019 15:55

Henrich: Moja matka mala rakovinu pankreasu. Bojovala s touto zákernou chorobou skoro rok. No napriek všetkej snahe lekárov a aj jej tento boj prehrala. Rakovina pankreasu je asi najzákernejší typ rakoviny aký existuje. Chemoterapia bez operácie predĺži život len minimálne.

25. októbra 2014 16:40

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email