Liečba nádoru hrubého čreva

14.4.2012 , Danica Deretić

lecba-nadoru-tlusteho-streva.jpg - kopie
lecba-nadoru-tlusteho-streva.jpg - kopie
Liečba nádorov hrubého čreva je komplexný proces, ktorého jednotlivé kroky závisia najmä od rozsahu nádoru čreva v čase diagnózy. Liečba nádorov hrubého čreva je jednak chirurgická, ďalej sa využíva žiarenie, chemoterapia a biologická liečba. U liečby nádorov hrubého čreva platí, že čím skôr je stanovená diagnóza, tým väčšia je šanca na úplné uzdravenie..

Liečba nádorov hrubého čreva

Nádor hrubého čreva je ochorenie, ktoré postihuje mužov aj ženy prevažne vo vyspelých krajinách. Pritom sú muži postihnutí až 9x častejšie než ženy. Dôležitým predpokladom úspešnej liečby je tímový prístup. Znamená to spoluprácu hneď niekoľkých špecialistov. Tými sú onkológ, chirurg, patológ, rádioterapeut, špecialista na rádiodiagnostiku a prípadne aj klinický psychológ. Pred každým začatím liečby by sa tento tím mal nad konkrétnym pacientom poradiť a rozhodnúť o najlepšom spôsobe liečby.

Nádor

Nádor je útvar, ktorý vzniká v dôsledku zmenenej genetickej informácie v bunke, ktorá sa vďaka tejto chybe začne nekontrolovateľne množiť a rásť. Nádor môže byť zhubný alebo nezhubný (malígny alebo benígny). Zhubný nádor je taký, ktorý má rýchly rast, prerastá do svojho okolia a tým ničí okolité tkanivá. Jeho nebezpečenstvo tkvie v schopnosti zakladať tzv. metastázy, teda druhotné nádorové ložiská rôzne ďaleko od hlavného nádoru. Nezhubný nádor rastie pomaly, neprerastá do svojho okolia a nezakladá metastázy. Môže však svojou veľkosťou utláčať a poškodzovať okolité tkanivá a narušiť tým ich funkciu.

Liečba nezhubných nádorov hrubého čreva

Medzi nezhubné nádory hrubého čreva patria tzv. polypy. Jedná sa o výrastky sliznice, ktoré vyčnievajú do lúmen čreva. Prejavia sa buď viditeľným krvácaním z konečníka, či skrytým krvácaním. To sa dá zistiť pomocou tzv. OK testu, teda testu na okultné (skryté) krvácanie. Polyp človeka na živote neohrozuje, ale treba sa ho zbaviť čo najskôr, pretože sa môže zvrhnúť v nádor zhubný. Pacient s polypmi je indikovaný na kolonoskopiu. Je to endoskopické vyšetrenie, kedy je konečníkom zavedená trubica s kamerou, pomocou ktorej môže lekár polyp v čreve objaviť. Výhodou tejto metódy je, že sa nájdený polyp môže pri tomto vyšetrení ihneď bezbolestne odstrániť a polyp putuje na  histologické vyšetrenie. V prípade objemnejších polypov, ktoré sa  touto metódou odstrániť nedajú, je nutné tento problém riešiť chirurgickým zákrokom. Pacient, u ktorého boli polypy nájdené, je pravidelne vyšetrovaný a sledovaný.

Liečba zhubných nádorov hrubého čreva

Zhubný nádor hrubého čreva, kolorektálny karcinóm, patrí u nás medzi najčastejšie onkologické diagnózy. Dokázalo sa, že až 9x častejšie sú postihnutí muži. Až 85%  kolorektálnych karcinómov vzniká z črevných polypov. V samotnej liečbe nádoru sa uplatňujú 4 druhy liečby, ktoré sa často kombinujú. Je to liečba chirurgická, chemoterapia, rádioterapia a novo aj liečba biologická.

Chirurgická liečba nádorov hrubého čreva

Chirurgická liečba je základnou metódou a spočíva v chirurgickom odstránení nádoru, priľahlých lymfatických uzlín a prípadne aj druhotných ložísk v iných orgánoch. V závislosti na veľkosti a lokalizácii nádoru sa najčastejšie vykonáva tzv. hemikolektómia. Jedná sa o chirurgické odstránenie polovice hrubého čreva podľa lokalizácie nádoru. Nevyhnutné je zároveň odstrániť priľahlé lymfatické uzliny, ktoré sú posielané na patológiu na histologické vyšetrenie. Stanovenie postihnutia týchto uzlín je kľúčové pre prognózu pacienta. V prípade nálezu druhotných nádorových ložísk sa aj tieto chirurgicky odstraňujú.

Chemoterapia u nádorov hrubého čreva

Chemoterapia je liečba chemickými látkami a u nádorov je hojne využívaná. Zistilo sa, že až 60% pacientov po chirurgickom odstránení nádoru, má v tejto oblasti tzv. mikrometastázy, teda druhotné nádorové ložiská, ktoré nie sú viditeľné voľným okom pri röntgenovom vyšetrení alebo operácii. To je dôvod prečo je pacientom nasadzovaná chemoterapia. Teda aby zničili aj prípadné zvyšné nádorové bunky, ktoré by pacienta ohrozovali návratom ochorenia. Nevýhodou chemoterapie je, že zároveň s nádorovými bunkami sú zabíjané aj bunky zdravé. Chemoterapia je podávaná buď pred operáciou, kedy má za cieľ zmenšiť nádor alebo po operácii, kedy je potrebné zničiť zvyšné nádorové bunky, a tým zabrániť návratu ochorenia.

Rádioterapia u nádorov hrubého čreva

Rádioterapia sa využíva pri karcinóme konečníka. Je to dané polohou konečníka hlboko v malej panve. Pri rádioterapii sa využíva žiarenie, ktoré ničí nádorové bunky. Žiarenie vychádza z prístroja a pôsobí na tú časť tela, kde sa nachádza nádor. Aplikuje sa buď pred operáciou, kedy očakávame zmenšenie nádoru alebo po operačnom výkone.

Biologická liečba nádorov hrubého čreva

Biologická liečba patrí medzi nové liečebné metódy. Jej výhodou je, že je cielená priamo proti nádoru a nepoškodzuje zdravé tkanivá. Avšak často sa používa v kombinácii s chemoterapiou. Používajú sa umelo vyrábané látky, ktoré sú schopné po prieniku do tela vyhľadať nádor a zničiť ho. V súčasnej dobe je to liečba drahá a je určená pacientom, ktorí majú druhotné nádorové ložiská. Podľa niektorých klinických štúdií predlžuje táto liečba pacientom život až o 5 mesiacov.

Nežiaduce účinky liečby zhubných nádorov hrubého čreva

Liečba je spojená s výskytom rôznych vedľajších účinkov. U chemoterapie a ožarovaní sú nežiaduce účinky dôsledkom pôsobenia aj na zdravé bunky. Po chemoterapii sa často vyskytuje nevoľnosť, zvracanie, strata chuti do jedla, vypadávanie vlasov, hnačky, poškodenie krvotvorby a s tým spojený vznik chudokrvnosti, zvýšenej krvácavosti a väčšej náchylnosti k infekciám. Po ožarovaní sa môžu dostaviť hnačky alebo začervenanie kože v ožiarenej oblasti. Ťažkosti a množstvo nežiaducich účinkov sú závislé od druhu a dĺžky liečby a líšia sa aj u rôznych jedincov. Pri chemoterapii odznejú po niekoľkých dňoch, pri  ožarovaní odznejú  po jeho ukončení, ale v oboch prípadoch tiež môžu pretrvávať dlhšiu dobu.

Prognóza nádorov hrubého čreva

Prognóza znamená predpoveď priebehu ochorenia a jeho zakončenie. U nádorov hrubého čreva závisí na starostlivom stanovení štádia ochorenia. Preto je dôležité dôkladné predoperačné vyšetrenie pacienta, dôkladný chirurgický zákrok a samozrejme aj náležitá pooperačné starostlivosť. V prípade, že je postihnutá iba sliznica a podslizničná vrstva, je ochorenie z 90% liečiteľné. Horšiu prognózu treba očakávať v prípade, že nádor zasahuje do hlbších vrstiev či sú už založené metastázy. Preto je potrebné ku každému pacientovi pristupovať individuálne.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email