Liečba meningitídy

23.4.2012 , Kateřina Januzsová

lecba-meningitidy.jpg - kopie
lecba-meningitidy.jpg - kopie
Je veľmi dôležité, aby sa pri meningeálnych príznakoch dostal postihnutý čo najrýchlejšie do nemocnice, aby sa zistila príčina a pri potvrdení diagnózy sa začalo čo najrýchlejšie s liečbou meningitídy. Meningitída, aj napriek všetkej možnej liečbe, má stále vysokú úmrtnosť. Najúčinnejšou liečbou meningitídy je prevencia, ktorá je tu predstavovaná očkovaním.

Liečba meningitídy

Meningitída je ochorenie charakteristické zápalom mozgových blán - blán obaľujúcich mozog. Ide o ochorenie veľmi závažné, ktoré bohužiaľ stále aj napriek všetkej starostlivosti často končí smrteľne. Ohrozené sú všetky vekové skupiny ľudí, meningitídu nich však typicky vyvolávajú rôzni pôvodcovia. U detí ide predovšetkým o Streptococcus agalactiae (Streptokokus agalakcie), vírus Herpes simplex, Haemophilus influensae (Hemofilus influenze), Streptococcus pneumoniae (Streptokokus pneumonie), Listeria monocytogenes či pneumokoky. U dospievajúcich a mladých dospelých ide predovšetkým o Neisseria meningitidis (Nejseria meningitidis). U starších potom prevažuje opäť Streptococcus pneumoniae (Streptokokus pneumonie).

Liečba meningitídy - podľa príčiny

Ochorenie sa zo začiatku väčšinou prejavuje ako ťažšie prechladnutie - horúčkaminechutenstvom, vracaním, bolesťou hlavy, potením, zadýchanosťou, neskôr sa však prejavuje aj stratou vedomia, poruchami dýchania, môže končiť smrťou. Je veľmi dôležité (vlastne životne dôležité), aby bolo čo najskôr zistené, že ide o túto chorobu aby sa čo najskôr začalo s liečbou. Všeobecne povedané pre liečbu meningitídy sa používajú antibiotiká za predpokladu, že ide o meningitídu spôsobenú baktériami (antibiotiká nie sú účinné proti žiadnemu vírusu). Bohužiaľ okrem liečby danej príčinyčiže baktérie spôsobujúcej toto ochorenie, je potrebné často siahnuť po ďalších podporných liečbach, pretože baktéria prenikla do krvi a teda sa nachádza v celom tele a ovplyvňuje mnohé prirodzené pochody v organizme. Chorý je okamžite po potvrdení, že ide o meningitídu, dopravený do nemocnice na lôžko, kde je mu do žily zavedená kanyla ("mäkká injekcia", ktorá v žile zostáva na nejakú dobu a  ňou podávané lieky, možno z nej odoberať krv pre vyšetrenie). Cez kanylu  chorému podávané ihneď antibiotiká (sú podávané do krvi, pretože samotná baktéria sa nachádza v krvi, takže týmto spôsobom najlepšie a najrýchlejšie účinkujú), ďalej vitamíny, infúzie, všetko podľa vyšetrenia a stavu chorého. Predovšetkým u chorých nakazených Neisseriou - majúcich tzv. meningokokovú meningitídu sa často stav komplikuje rozvratom pochodov zaisťujúcich vhodnú zrážanlivosť krvi. Najprv dochádza k náhlemu zrážaniu v tele práve vplyvom Neisserie v krvi, nasleduje vyčerpanie látok spôsobujúcich zrážanie a tým k zvýšenému krvácaniu. Tento stav je veľmi ťažko liečiteľný a býva často komplikáciou vedúcou k smrti chorého.

Liečba meningitídy - prevencia

Vzhľadom k tomu, že je meningitída závažným ochorením, je potrebné nezabúdať na prevenciu choroby, aby sme sa nemuseli k liečbe ani dostať.  U detí ide o očkovanie - v pravidelnom povinnom očkovaní je zahrnuté očkovanie proti Hemofilom, možno deti podrobiť očkovaniu proti pneumokokom. Pre tehotné ženy je nevyhnutné dochádzať na pravidelné gynekologické prehliadky, aby sa prípadnú chorobu podarilo včas odstrániť a nebolo ohrozené dieťa. Je tiež vhodné očkovať proti Neisserii meningitidis, ktorá spôsobuje meningitídy u dospievajúcej mládeže (najčastejšie). S tým sa tiež spája vyhýbanie sa stresu, veľkým kolektívom predovšetkým v čase po dlhších stresových obdobiach, či pri prechladnutí, dostatok spánku a pod. (viac v článku Meningitída dospievajúcich). Meningitídy spôsobené streptokokmi sú najčastejšie tzv. sekundárne. To znamená, že infekcia streptokokom sa nachádza niekde v tele (najčastejšie to je zápal stredného ucha, alebo zápal prínosových dutín), odkiaľ sa dostane buď priamym prestupom, alebo cez krv na mozgové blany. Preto je potrebné tieto choroby nikdy nezľahčovať, ale dôsledne vyliečiť.

Ak si myslíte, že by ste Vy, alebo niekto vo Vašom okolí mohli týmto ochorením byťohrození, snažte sa vyhýbať rizikovému správaniu a rizikovým miestam. Ak si myslíte, že niekto vo Vašom okolí týmto ochorením môže trpieť, zaistite danej osobe prosím čo najskôr lekárske vyšetrenie.

Diskuze:

Ewelina: Špecie1lne pomf4cky pri vzdele1vaned deted telesne pitoshnutfdch, chorfdch a zdravotne oslabenfdchSpracovala: Mgr. Zuzana Gecziove1Hlavnfdm cieľom vfdchovy a vzdele1vania pitoshnutfdch jedincov je dosiahnuť potrebnfd stupeň vedomosted, zručnosted a ne1vykov, k čo najve4čšej miere samostatnosti, sebestačnosti, pracovne9mu a spoločenske9mu uplatneniu.

27. februára 2016 23:00

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email