Liečba karcinómu krčka maternice

15.4.2012 , Jana Nersisjanová

lecba-karcinomu-delozniho-cipku.jpg - kopie
lecba-karcinomu-delozniho-cipku.jpg - kopie
Liečba karcinómu krčka maternice je proces, ktorý je závislý na štádiu nádoru, teda na jeho rozšírení. Včasné karcinómy krčka maternice môžu byť chirurgicky odstránené, zatiaľ čo neskoršie nádory často nie sú operatívne riešiteľné, využíva sa preto metód rádioterapie. V prevencii vzniku karcinómu krčka maternice môže hrať úlohu očkovanie proti rakovine krčka maternice. Nie je však na mieste ani podceňovanie pravidelných gynekologických prehliadok, ktoré môžu pomôcť zavčas nádor odhaliť a lepšie ho tak liečiť.

Liečba karcinómu krčka maternice

Krčok maternice je časť hrdla maternice, ktorá čnie do pošvy. Hrdlo je koncová zúžená časť maternice, ktorá je spojená s pošvou. Vnútri hrdla je otvor - kanál krčka maternice, ktorý spája dutinu maternice s pošvou. Krčok má tuhšiu konzistenciu, pretože jeho prevažná časť je tvorená svalovinou. Kanál hrdla a povrch maternice tvorí sliznica, ktorá prechádza v sliznicu pošvy. Nekontrolovaným množením a zhubným zvratom buniek sliznice maternice vzniká karcinóm. Tieto bunky potom prerastajú aj do okolia a ak sa dostanú do ciev, môžu sa rozšíriť do celého tela a dať vznik metastázam (dcérskym ložiskám). Karcinóm (zhubný nádor) je najčastejším nádorom maternice. Vzniká z prekanceróz, čo sú určité zmeny buniek, ktoré podmieňujú vznik zhubného nádoru. Najvýznamnejším rizikovým faktorom sú HPV - ľudské papilomavírusy, ktorých prenos sa deje pohlavným stykom.

Liečba karcinómu krčka maternice - diagnostika a liečba

Liečba sa riadi pokročilosťou ochorenia a celkovým stavom pacientky. Po histologickom potvrdení odobratej vzorky, že sa jedná o karcinóm nasledujú vyšetrenia, ktoré zhodnotia rozsah postihnutia okolitých orgánov nádorom a prítomnosť dcérskych ložísk (metastáz). Tieto vyšetrenia zahŕňajú okrem klasického gynekologického vyšetrenia, vrátane vyšetrenia konečníkom, cystoskopiu (endoskopické vyšetrenie močového mechúra), rektoskopiu (endoskopické vyšetrenie konečníka), röntgen hrudníka, ultrazvuk panvy a brucha, prípadne ďalšie vyšetrenia. Po týchto vyšetreniach sa individuálne navrhuje liečebný postup. V liečbe karcinómu krčka maternice sa v zásade uplatňujú 2 metódy: chirurgická liečba a rádioterapia (ožarovanie). Rádioterapia so sebou prináša nežiaduce účinky. Koža v ožarovaných miestach môže byť začervenaná, suchá, objavujú sa hnačky, zápal močového mechúra či konečníka, môže byť ovplyvnená plodnosť pôsobením na vaječníky, znižujú sa počty krvných buniek.

Liečba karcinómu krčka maternice - včasné a neskoré štádium

Podľa pokročilosti nádorového ochorenia, ktoré sa určí vyššie uvedenými postupmi, rozlišujeme skoré štádiá a neskoré štádiá. V ranom štádiu je nádor obmedzený na maternicové hrdlo. Pre neskoré štádia je príznačné prerastanie nádoru do okolia mimo maternicové hrdlo. Skorá štádia sú liečené chirurgicky. Pokiaľ je to veľmi skoré štádium a žena plánuje tehotenstvo, vykonáva sa konizácia hrdla - odstránenie časti krčka i s nádorom. Ak žena tehotenstvo neplánuje prichádza do úvahy hysterektómia - odstránenie maternice. Ostatné skoré štádiá sa liečia radikálnou hysterektómiou - odstránenie maternice, okolitého väziva a príslušných lymfatických uzlín. V určitých prípadoch sa operačná liečba dopĺňa ožarovaním. V prípadoch, kde je operácia riziková, volí sa iba ožarovanie. U pokročilých štádií sa volí ako metóda liečby samotná rádioterapia alebo súčasná rádioterapia s chemoterapiou, ktorá zvýši účinok liečby. Rádioterapia sa kombinuje ako brachyrádioterapia - vnútorné ožarovanie, kedy je do maternice zavedený aplikátor so zdrojom žiarenia a telerádioterapia - vonkajšie ožarovanie, kedy je zdroj žiarenia vzdialený od tela niekoľko desiatok centimetrov.

Liečba karcinómu krčka maternice - doživotné sledovanie

Po vyliečení je nutné pravidelné doživotné sledovanie, či sa choroba nevrátila. To prebieha tak, že žena dochádza na gynekologickú ambulanciu, spočiatku v kratších, neskôr v dlhších, niekoľkomesačných intervaloch, po 6 rokoch raz za rok. Žena je vyšetrená gynekologicky a ultrazvukom, prípadne sú lekárom navrhnuté ďalšie potrebné vyšetrenia. Prognóza ochorenia a dĺžka prežitia je v skorých štádiách dobrá, u pokročilejších sa zhoršuje. Prevenciou vzniku karcinómu maternice sú, okrem očkovania proti HPV, pravidelné gynekologické prehliadky, ktoré odhalia prekancerózy.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email