Liečba bronchitídy

5.1.2013 , Martina Farkašová

lecba-bronchitidy.jpg - kopie
lecba-bronchitidy.jpg - kopie
Liečba bronchitídy, laicky zápalu priedušiek je závislá od typu bronchitídy. Zápal priedušiek môže byť akútny alebo chronický. Akútna bronchitída postihuje hlavne malé deti a dorast a je liečená predovšetkým symptomaticky, teda tlmením príznakov. Chronická bronchitída naopak postihuje zväčša dospelú časť populácie a žiada si dlhodobejšiu a komplexnejšiu liečbu.

Liečba bronchitídy

Bronchitída alebo zápal priedušiek predstavuje často sa vyskytujúce ochorenie, ktorého jednotlivé formy sa značne líšia. Delí sa na akútnu a chronickú. Akútna bronchitída, častá hlavne u pacientov detského veku, obvykle pomerne rýchlo ustúpi bez vzniku vážnejších komplikácií. Naopak chronická bronchitída máva veľakrát závažné následky. Patrí k nim napríklad rozvoj chronickej obštrukčnej choroby pľúc a s ňou spojených komplikácií. Vyskytuje sa prevažne u ľudí nad 40 rokov. Liečba oboch foriem sa vzhľadom na rôznych pôvodcov a priebeh značne líši.

Akútna bronchitída

Akútna bronchitída je infekčné ochorenie spôsobené hlavne vírusmi, menej baktériami a vyskytuje sa prevažne u detí. Začína ako nachladnutie so škrabaním v krku. Postupne sa pridáva kašeľ, najprv suchý a dráždivý, neskôr sa mení na vlhký s tvorbou hlienu. Telesná teplota môže byť mierne zvýšená.

Liečba akútnej bronchitídy

Akútna bronchitída vo väčšine prípadov nie je nebezpečná a liečba je v podstate jednoduchá. Zásadný je pokoj na lôžku, dostatočný príjem tekutín a vitamínov. Na liečbu sa používajú prípravky tlmiace suchý kašeľ, napríklad STOPTUSSIN. Dôležité je ich podávať iba kým je kašeľ suchý. Keď sa začne tvoriť hlien a pacient ho vykašliava, tlmiace lieky nahradíme liekmi podporujúcimi vykašliavanie. Pri teplote nad 38°C môžeme podať liek na jej zníženie. Deťom podávame paracetamol (PANADOL) alebo ibuprofen (BRUFEN, Ibalgin). Nikdy by sme deťom do 16 rokov nemali podávať lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (Aspirín), pretože zvyšuje riziko Reyovho syndrómu. Tento syndróm je život ohrozujúci stav, ktorý bez skorého odhalenia a liečby končí smrťou. Príznaky sa môžu objaviť počas ochorenia alebo počas rekonvalescencie, tj. po odznení akútnych príznakov ochorenia. Môže ísť o intenzívne zvracanie, hnačku, poruchu dýchania (nepravidelné, zrýchlené), stratu energie, únavu, ospalosť, letargiu, apatickosť, strnulosť, pohľad „do prázdna" alebo naopak podráždené a agresívne správanie, vzrušenosť, zmätenosť, kŕče a delírium. Pokiaľ sa u dieťaťa alebo dorastenca po užití lieku s obsahom kyseliny acetysalicylovej objaví ktorýkoľvek z uvedených príznakov, je potrebné neodkladne vyhľadať lekársku pomoc. Liečba nekomplikovanej akútnej bronchitídy trvá od 7 do 10 dní. Kašeľ môže ešte niekoľko dní doznievať.

Chronická bronchitída

Chronická bronchitída rovnako ako akútna bronchitída je spôsobená zápalom. Pri chronickej bronchitíde sa však na zápale nepodieľa infekčný pôvodca. Vzniká ako odpoveď na dlhodobé dráždenie dýchacích ciest, a to hlavne fajčením, ale v menšej miere aj znečisteným životným a pracovným ovzduším.

Liečba chronickej bronchitídy

Chronická bronchitída je dlhodobý problém, ktorý vyžaduje aj dlhodobú liečbu. Najvýznamnejším faktorom pre liečbu je prestať fajčiť. Platí pravidlo: čím skôr, tým lepšie. Ak pacient nedokáže prestať sám existujú špecializované centrá, ktoré pomáhajú s touto náročnou zmenou. Je potrebné uvedomiť si, že chronická bronchitída sama od seba nezmizne a neliečená môže vyústiť do oveľa závažnejšieho stavu, ktorý môže mať vážne zdravotné následky. Podávajú sa lieky rozťahujúce priedušky, lieky rozpúšťajúce hustý hlien a uľahčujúce jeho vykašliavanie. Všetky tieto lieky predpisuje lekár podľa aktuálnych potrieb pacienta. Ak sa v teréne zápalom poškodených priedušiek usadia baktérie je vhodné preliečenie antibiotikami. Tie pomôžu predísť ďalšiemu poškodeniu a prípadnej komplikácií v podobe zápalu pľúc. Bakteriálna infekcia môže zhoršiť celkový stav pacienta, kašeľ naberie na intenzite, vykašliavaný hlien mení farbu a môžu sa vyskytnúť aj horúčky. Pacient sa sám na svojej liečbe podieľa zanechaním fajčenia a zvýšeným príjmom tekutín. Pri nedostatku prijímaných tekutín dochádza k zahusťovaniu hlienu. Ďalej sa pacient podieľa na liečbe zvýšeným príjmom vitamínov ( hlavne vitamínu C, ktorý je u fajčiarov v nedostatku), zdravou a vyváženou stravou. Podľa svojich fyzických možností by pacient prihliadajúc na prípadné pridružené ochorenia mal zvýšiť aj fyzickú záťaž. Vhodné je plávanie alebo svižné prechádzky v prírode.

Prevencia bronchitídy

Bronchitíde ako akútnej, tak aj chronickej sa nedá stopercentne predchádzať. Svojim úsilím ale môžeme znížiť riziko ich výskytu. Proti chronickej bronchitíde sa dá výrazne bojovať nefajčením. Proti akútnej bronchitíde môžeme bojovať nešpecificky. Zdravá a vyvážená strava, dostatok vitamínov, pravidelná fyzická aktivita, pomáhajú zvyšovať odolnosť organizmu. Dôležité je dodržiavanie hygienických návykov, hlavne správne a dôkladné umývanie rúk. V neposlednom rade sa v prevencií uplatňuje aj očkovanie (vakcíny proti chrípke, hemofilovi, pneumokokovi).

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email