Kryokonzervácia

15.4.2012 , Michaela Knollová

ket-kryokonzervace.jpg - kopie
ket-kryokonzervace.jpg - kopie
Kryokonzervácia je metóda, ktorá umožňuje uchovávať vajíčka, spermie, ale aj embryá. Pred kryokonzerváciou sú všetky vzorky starostlivo testované na choroby ako je HIV alebo žltačka, potom sú zamrazené na -195 ° C. Zamrazovanie môže prebiehať buď postupným znižovaním teploty alebo priamym zmrazením, pred každou metódou je však nutné odvodnenie. Účinnosť zmrazených vzoriek je pomerne nízka, pohybuje sa okolo 18%, zatiaľ nie je však známy dôvod, prečo tomu tak je.

Kryokonzervácia

Kryokonzervácia je metóda, ktorá umožňuje uchovávať vajíčka, spermie ale aj celé embryá pre použitie v budúcnosti tým, že sa zamrazia. Vzorky, ktoré sú určené na zmrazenie, sú veľmi starostlivo testované ako v oblasti kvality vzorky, tak v oblasti testovania na infekčné choroby ako je HIV a žltačka typu B a C. Metódu vykonávajú laboratória v centrách asistovanej reprodukcie. To ako bude tkanivo zmrazené, závisí od typu tkaniva a stupni vývoja.

Vývoj vajíčok a spermií

Ľudské pohlavné bunky vznikajú zložitým procesom spermatogenézy, pri ktorej vznikajú mužské spermie a oogenézy, pri ktorej vznikajú ženské vajíčka. Mužské pohlavné bunky, spermie, vznikajú delením zárodočných buniek, ktoré sú uložené v stenách stočených kanálikov semenníka. Ženské pohlavné bunky, vajíčka, vznikajú vo vaječníkoch. Vznik a vývoj pohlavných buniek u mužov i žien je ovládaný pohlavnými hormónmi. Riadiacu funkciu majú hormóny hypofýzy: folikuly stimulujúci hormón alebo FSH a luteinizačný hormón, skratkou LH. Vedľa nich sú produkované ešte ďalšie hormóny priamo v pohlavných žľazách. Vo vaječníkoch sú to estrogény, v semenníkoch testosterón. Počas vývoja prejdú zárodočné pohlavné bunky delením. Delia sa tak dlho, kým každá bunka neobsahuje iba polovicu svojej genetickej informácie. Keď potom dôjde vo vajcovode k oplodneniu vajíčka spermiou, obe polovice genetickej informácie splynú a vytvoria celok, zárodok, označovaný tiež ako embryo.

Indikácia kryokonzervácie

Na kryokonzerváciu môžu byť použité spermie darcov, ďalej aj mužov pred cytostatickou liečbou, kde hrozí zničenie spermiogenézy, či spermie odobraté náročnou chirurgickou metódou zo semenníka, aby sa odber nemusel opakovať. Čo sa týka embryí, aj tu je možné použiť ku kryokonzervácii embryá z darovaných vajíčok, nadpočetné embryá pri metóde IVF, čiže in vitro fertilizácii, pri ktorej sa odobraté vajíčka nechajú v laboratóriu oplodniť odobratými spermiami. Pokiaľ je takto oplodnených vajíčok alebo embryá viac, než ja na transfer do maternice potrebné, je možné ich kryokonzerváciou uchovať pre prípadné opakovanie procesu.

Postup pri kryokonzervácii

V zásade sa používajú dva postupy kryokonzervácie. Rýchle zmrazenie tkaniva a pomalé zmrazenie tkaniva. Počas pomalého zmrazenia sa vzorka vloží do prístroja, ktorý postupne po dobu niekoľkých hodín znižuje jeho teplotu až na hodnotu okolo -195 ° C. Vzorky sa ale nesmú zmraziť len tak. Keby v nich zostala voda, pri ochladzovaní by vznikali kryštáliky ľadu, ktoré by tkanivo zničili. Preto sa používajú špeciálne látky, ktoré vzorku odvodnia. Medzi tieto látky patrí napr. propylénglykol. Zmrazené vzorky sú potom skladované pri teplote -195 ° C, ktorá je udržiavaná pomocou chladenia kvapalným dusíkom. Tkanivá je možné skladovať po dobu 5 rokov, ale na želanie neplodného páru je možné uchovať ich embryá aj dlhšie.

Rozmrazovanie pri kryokonzervácii

Ak chceme kryokonzerváciou uchované vzorky znovu použiť, je potrebné ich rozmraziť. Rozmrazujú sa postupne a vymývajú sa z nich konzervačné roztoky. Potom je potrebné zistiť, ako vzorka zmrazenie vydržala. Najhoršie znášajú kryokonzerváciu vajíčka. Po rozmrazení je ich pre ďalšie použitie vhodných asi len 18%. Kryokonzervácia u spermií a embryí je ďaleko úspešnejšia. U embryí sa pohybuje okolo 85%. Je otázkou, či kryokonzervácia znižuje pravdepodobnosť počatia. Vedci sa domnievajú, že táto metóda na pravdepodobnosť úspechu zákroku nemá vplyv. Je ale pravda, že úspešnosť uchytenia embryí po kryokonzervácii je nižšia, než u čerstvo vzniknutých. To je vysvetľované tak, že ku kryokonzervácii zostanú menej kvalitné embryá, pretože tie najlepšie sú ihneď podané pacientke. Do budúcnosti sa uvažuje aj o možnostiach zmrazenia tkaniva vaječníka a semenníkov.

Aplikácia kryospermií a kryoembryí

Kryospermie po rozmrazení je možné aplikovať ku vstupu maternice, teda na krčok. Väčšinou sa však využíva jedna z metód asistovanej reprodukcie. Tou je intrauterinná inseminácia, teda IUI, pri ktorej sú spermie vpravené priamo do maternice ženy. Skráti sa im tak cesta, ktorou za vajíčkom musia prekonať a zvyšujú sa tak šance na jeho oplodnenie. Ďalšou možnosťou, pri nízkom počte či kvalite spermií, je použite metódy ICSI, čiže intracytoplazmatickej injekcie spermie. Pri nej je pod mikroskopom vybraná najkvalitnejšia spermia, ktorá sa potom vpraví injekciou do vopred odobratého vajíčka.

Problémy s počatím

V dnešnej dobe sú čoraz častejšie poruchy vývoja pohlavných buniek. U žien býva problém vo vzniku a vyzrievaní vajíčka alebo v nepriechodnosti vajíčkovodov. U mužov sa znižuje počet spermií v semene a tiež sa zhoršuje kvalita spermií. Oboje môže byť spôsobené hormonálnymi poruchami, prekonanými infekčnými ochoreniami, prekonanou chemoterapiou alebo rádioterapiou a iným základným ochorením. Ak sa páru nedarí počať prirodzenou cestou do 2 rokov, je vhodné navštíviť lekára a začať uvažovať o metódach asistovanej reprodukcie.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email