Kardiostimulátor a defibrilátor

24.3.2012 , Kamila Burdová

kardiostimulator-a-defibrilator.jpg - kopie
kardiostimulator-a-defibrilator.jpg - kopie
Kardiostimulátor a defibrilátor sú prísroje, ktoré ovplyvňujú elektrický signál v srdci. Kardiostimulátor priamo ovplyvňuje tvorbu elektrických impulzov v srdci a tým aj srdcovú frekvenciu. Kardioverter,defibrilátor, je určený na to, aby svojou aktivitou obnovil správne vedenie vzruchu srdcom v prípade, keď dôjde k srdcovej arytmii.

Kardiostimulátor a defibrilátor

Kardiostimulátor a defibrilátor sú prístroje, ktoré sa zavádzajú do srdca pri poruchách srdcového rytmu. V zdravom srdci má funkciu kardiostimulátora, čiže udávateľa rytmu, sínusový uzol. Ide o zhluk špeciálnych buniek v pravej predsieni, ktoré tvoria elektrické impulzy. Tie sa šíria medzi bunkami predsiení až k sinokomorovému uzlu, ktorý vzruch mierne spomalí a prevedie na komory. Tým dôjde ku koordinovanému sťahu najprv srdcových predsiení a následne aj srdcových komôr. Jedine takto regulovaný vznik a prevod elektrického signálu vedie k správnej činnosti srdca. Ak je akcia srdca príliš pomalá alebo je poškodené vedenie impulzov medzi bunkami predsiení, treba srdce stimulovať za použitia kardiostimulátora. V prípade poruchy prevodu signálu v srdcových komorách pristupujeme k implantácii kardioverter - defibrilátora, ako liečbe fibrilácie komôr.

Kardiostimulátor

Ak je porucha tvorby vzruchu v sínusovom uzle alebo viazne prevod vzruchu na bunky predsiení, prejaví sa tento stav ako náhla strata vedomia z nízkeho prekrvenia mozgu alebo ako závrat či únava. Do tela sa nedostáva dostatočné množstvo krvi a srdce je potrebné stimulovať buď aplikáciou liekov alebo zavedením cudzej elektródy, tzv. kardiostimulátora. Kardiostimulátor je prístroj, ktorý sa používa na stimuláciu srdca. Ak srdce bije príliš pomaly, funguje ako umelý pacemaker. Do srdca je zavedená elektróda, ktorá nahradí poškodenú funkciu sínusového uzla alebo poruchu vedenia vzruchu medzi bunkami. Stimulácia môže byť dočasná alebo trvalá. Niektorí chorí sú na vonkajšej stimulácii úplne závislí.

Implantácia kardiostimulátora

Kardiostimulátor má podobu krabičky, ktorá sa všije v lokálnom umŕtvení pod kožu do podkľučkovej oblasti. Kardiostimulátor obsahuje batériu, mikropočítač a vychádza z neho elektróda alebo elektródy, podľa toho, kde chceme srdce stimulovať. Elektródy môžu byť zavedené v jednej srdcovej dutine, potom sa stimulácia nazýva jednodutinová alebo v dvoch, teda dvojdutinová. Často sa elektródy ukladajú do pravej predsiene a pravej komory. Elektródy snímajú elektrickú aktivitu vlastných srdcových buniek a pokiaľ klesne pod nastavenú hranicu, vyšlú elektrický impulz, ktorý srdce nastimuluje ku sťahu. Impulz väčšina pacientov nepocíti. Kardiostimulátor sa tiež dokáže prispôsobiť zvýšeným nárokom na srdce pri fyzickej námahe a zrýchliť srdcovú frekvenciu.

Riziká kardiostimulátora

Pri každej návšteve u lekára je kardiostimulátor kontrolovaný, či je jeho funkcia správna a či je batéria dostatočne nabitá. Batéria sa postupne vybíja, až je treba prístroj vymeniť. Komplikácie, ktoré sprevádzajú kardiostimulačnú liečbu, sú spojené s nastavením rýchlosti stimulácie, ktorá môže byť príliš rýchla alebo príliš pomalá. K tomu prispievajú aj technické problémy, ako vybitie batérie, poškodenie stimulačnej elektródy alebo jej presunutie z pôvodnej pozície v srdci. Ďalšie riziko predstavuje pre pacientov infekcia, pretože baktérie sa často usadzujú na telu cudzích materiáloch. Ďalším rizikom je vznik preležaniny v dôsledku tlaku strojčeka na koži a útlakom krvného zásobenia. Potom je potrebné kardiostimulátor odstrániť, stav preliečiť a implantovať nový prístroj na opačnú stranu hrudníka. Pri zavádzaní elektród cez žily sa môžu objaviť krvné zrazeniny v žilovom riečisku. Je dôležité sa vyvarovať silným magnetickým a elektrickým zdrojom, ktoré môžu rušiť činnosť kardiostimulátora, napríklad priemyselným generátorom, oblúkovým zváračkám, detektorom kovu, či rôznym bezpečnostným systémom. Prísne zakázané je aj vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Mobilné telefóny nepredstavujú pre pacienta riziko.

Kardioverter - defibrilátor

Pacienti, ktorí sú ohrození komorovou tachykardiou alebo fibriláciou komôr, kedy sa komory začnú chaoticky aktivovať alebo je ich aktivácia natoľko rýchla, že sa nestačia stiahnuť, sú ohrození na živote. \ Pri týchto stavoch nedochádza k vytlačeniu krvi do obehu. Dôjde k zástave srdcového obehu a človek musí byť resuscitovaný a defibrilovaný. Aby sa tak nestalo, implantuje sa do srdca kardioverter - defibrilátor. Kardioverter - defibrilátor (ICD) je zariadenie, ktoré sa implantuje pacientom ohrozeným náhlou srdcovou smrťou pri komorovej tachykardii alebo fibrilácii komôr. Chaotický vznik elektrických impulzov dokáže zrušiť intenzívny elektrický výboj, ktorý bunky nastaví do rovnakej fázy a tým umožní zavedenie pravidelného rytmu, pretože sa elektrické vzruchy budú opäť šíriť správnym spôsobom a srdce sa začne znovu sťahovať.

Kardioverter - defibrilátor a jeho funkcie

Kardioverter - defibrilátor je svojimi elektródami schopný monitorovať srdcovú akciu a ak zaznamená nepravidelnosti v rytme, sám sa aktivuje a vyšle výboj. Všetko zaznamenáva v pamäti a je možné spätne zistiť, aký bol priebeh arytmie a či došlo k správnej odpovedi prístroja. Prístroj sa implantuje do ľavej prsnej krajiny, elektródy sa zavádzajú do srdca. Pacient môže pri arytmii cítiť slabosť alebo silné búchanie srdca, pri závažnej arytmii môže až upadnúť do bezvedomia, než prístroj udelí výboj. Ak je človek pri vedomí, vníma úder do hrudníka. Niektorí ľudia šoky zle znášajú. Komplikácie sa môžu objaviť rovnako ako pri implantácii kardiostimulátora. Existuje riziko infekcie, objavujú sa bolestivé miesta na koži, či žilová trombóza. Elektródy sa môžu poškodiť alebo presunúť zo svojej pozície. Životnosť prístroja je približne 5 rokov a pravidelne sa kontroluje jeho nastavenie a batérie v špecializovanom centre.

Záverom ...

Kardiostimulátor a kardioverter-defibrilátor zlepšujú kvalitu života pacientov s poruchou srdcového rytmu, ktorí sú k tejto liečbe určení. Každý prípad posudzuje odborná komisia, ktorá udeľuje súhlas s týmto liečebným opatrením. Implantáciou a sledovaním pacientov sa zaoberajú špecializované implantačné centrá.

Diskuze:

agguhju: http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/order-amoxicillin/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> xcz.dmzg.sk.medixa.org.rym.nx http://mewkid.net/order-amoxicillin/

21. augusta 2019 10:29

iudodeduqe: http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/order-amoxicillin/">Buy Amoxicillin</a> stq.qdnc.sk.medixa.org.aqt.as http://mewkid.net/order-amoxicillin/

21. augusta 2019 10:08

CharlesLak: kamagra oral jelly usage
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly viagra
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly usa
<a href="http://www.zslan.cz/in/admin/obr_lhl/tym/index.php?p=statistiky&replyto=29434">kamagra 100mg side effects</a>
kamagra 100mg tablets india price
<a href="http://www.rts900.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=&totalresult=11072&pageno=133">kamagra oral jelly wirkungsdauer</a>

15. júla 2019 20:05

JamesHep: kamagra store reviews
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100 gold upotreba
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly reviews
<a href="http://www.buchlovice.cz/cz/hlaseni-rozhlasu/skolni-jidelna?replyto=188702&_formData<guest>=JamesKew&_formData<subject>=&_formData<text>=kamagra+oral+jelly+cvs+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fkamagrabax.com%2F%22%3Ekamagra+100+mg%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+oral+jelly+kopen+in+rotterdam+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fkamagrabax.com%2F%5Dkamagra+100+mg%5B%2Furl%5D+%0D%0Akamagra+100mg+chewable+tablets+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fmaron.hu%2Findex.php%2Fcomponent%2Fvitabook%2F%3Fstart%3D157275%22%3Ekamagra+uk+company%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+gold+from+ajanta+pharma+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.wfxdbj.com%2Fplus%2Fguestbook.php%3Fgotopagerank%3D%26totalresult%3D12936%26pageno%3D56%5Dkamagra+oral+jelly+for+sale%5B%2Furl%5D&addpost&r=0">kamagra 100mg tablets for sale usa</a>
kamagra jelly india
<a href="http://www.slam2008.ch/index.php?page_id=116&from=9960&select=997">kamagra gel directions</a>

15. júla 2019 10:00

PatrickwaF: kamagra oral jelly available in india
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra store coupon code
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra 100mg oral jelly india
<a href="http://www.damien-poyard.fr/vitabook/Page-322.html">twoja kamagra pl forum</a>
kamagra oral jelly 100mg price in india
<a href="https://tpidbanjarmasin.org/index.php?module=detail_news&id=68&halaman=297">kamagra gold 1200din</a>

14. júla 2019 23:50

CharlesLak: come si usa il kamagra oral jelly
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly user reviews
<a href="http://kamagrapox.com/">buy kamagra</a>
kamagra chewable 100 mg reviews
<a href="http://www.matinalfm.com.br/portal/pedido_de_musica2.php?pageNum_mural=27&totalRows_mural=57563">kamagra shop deutschland erfahrung</a>
kamagra 100mg tablets side effects
<a href="http://www.mirvasro.cz/scs/index.php?a=moravsky-pohar-2011&replyto=449525&_formData[guest">=Charlesdumma&_formData<subject>=&_formData<text>=kamagra+store+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fkamagrapox.com%2F%5Dkamagra%5B%2Furl%5D+%0D%0Akamagra+100mg+oral+jelly+side+effects+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fkamagrapox.com%2F%22%3Ekamagra%3C%2Fa%3E+%0D%0Acome+usare+kamagra+oral+jelly+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fvlad2.hiblogger.net%2F188668.html%22%3Edirect+kamagra+uk%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+kopen+amsterdam+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fmaz-zapchast.ru%2Fguestbook%2F%5Dkamagra+dosage%5B%2Furl%5D+%0D%0A&addpost&r=0#posts]kamagra 100mg oral jelly review</a>

14. júla 2019 18:19

JamesHep: kamagra reviews
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100 chewable review
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly reviews
<a href="http://www.forumdemulheres.com/">kamagra 100mg reviews</a>
kamagra kopen afhalen amsterdam
<a href="http://wispool.com/plus/feedback.php?aid=13&action=show&totalresult=6086&pageno=8">kamagra oral jelly review australia</a>

14. júla 2019 9:32

CharlesLak: kamagra 100mg oral jelly wirkung bei frauen
<a href="http://kamagrapox.com/">buy kamagra</a>
super kamagra kaufen
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra uk company
<a href="http://community.sbstocks.com/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=2&t=1&qpid=434221">kamagra oral jelly 100mg factory discount prices</a>
ajanta kamagra 100 chewable tablet
<a href="http://www.toutelapoesie.com/poesie/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=7&t=14990&qpid=806761">sildenafil and dapoxetine tablets super kamagra</a>

13. júla 2019 17:46

JamesHep: kamagra 100mg chewables
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly amazon
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra 100 gold
<a href="http://aiti.lu/archives/29.html?replyTo=5821">kamagra now reviews</a>
kamagra 100mg oral jelly side effects
<a href="http://www.sobikamada.com/vaovao/item/6976-fitanana-an-tsoratra-fivoriana-foibe-fjkm.html">kamagra 100mg tablets side effects</a>

13. júla 2019 8:18

PatrickwaF: kamagra 100mg chewable
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly cvs
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra 100mg tablets
<a href="http://forum.gewinno.de/posting.php?mode=newtopic&f=1&sid=90621c50e71fb9bee7c9b3a4ea98b23a">kamagra oral jelly kaufen thailand</a>
kamagra oral jelly sildenafil
<a href="http://www.cigars.gr/forum/app.php/gallery/image/2010/page/4867">kamagra oral jelly price in india</a>

12. júla 2019 22:01

CharlesLak: kamagra oral jelly made in india
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly for sale in usa illegally
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100mg</a>
buy kamagra 100mg oral jelly uk
<a href="http://www.zanellacasa.com/tutto-per-la-casa.html?start=10250">kamagra 100mg tablets side effects</a>
kamagra 100mg gold review
<a href="http://www.rppman.net/forum/forum.php?mode=res&id=11&res_cnt=9321&p=27">kamagra oral jelly amazon nederland co</a>

12. júla 2019 15:48

JamesHep: kamagra oral jelly gГјnstig kaufen deutschland
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
kamagra 100mg tablets
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra</a>
effectiveness of cialis vs viagra vs levitra vs kamagra
<a href="http://www.eca.or.th/index.php?module=News&file=view&id=142&pagenum=2">kamagra oral jelly for sale in usa illegally</a>
kamagra 100mg reviews
<a href="http://upik.jogjakota.go.id/">kamagra 100mg amazon</a>

8. júla 2019 19:48

JamesHep: kamagra oral jelly amazon
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra oral jelly usa
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra oral jelly kaufen forum
<a href="http://www.zslan.cz/index.php?p=statistiky&replyto=28487&_formData<guest>=JamesSheed&_formData<subject>=&_formData<text>=kamagra+100+chewable+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fkamagrabax.com%2F%22%3Ekamagra+online%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+jelly+use+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fkamagrabax.com%2F%5Dkamagra%5B%2Furl%5D+%0D%0Akamagra+100mg+oral+jelly+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Favtopokolenie.ru%2Fplugin%2Fcomments%2Fshow%2F%3Fnews_id%3D15100%26page%3D4124%22%3Ekamagra+100mg+oral+jelly+india%3C%2Fa%3E+%0D%0Akamagra+100mg+tablets+usa+247+pills+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.haha-tour.com%2Findex%2Fcommunity%2Fqna%2Freply.php%3Fcode%3D3%26page%3D4%26number%3D421318%5Dkamagra+store+coupon%5B%2Furl%5D&addpost&r=0">kamagra oral jelly kaufen deutschland</a>
kamagra oral jelly kopen amsterdam
<a href="http://www.bilder.sondbachschlorbe.de/details.php?image_id=3296">kamagra oral jelly for sale in usare</a>

5. júla 2019 13:08

PatrickwaF: kamagra 100mg oral jelly suppliers
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly uk
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra 100 mg</a>
erfahrungsbericht kamagra oral jelly wirkung
<a href="http://www.pitbulls-mc.cz/?o=23542&p=gb">kamagra vs viagra</a>
kamagra reviews uk
<a href="http://www.five-respect.co.jp/bbs/sunbbs.cgi?mode=form&no=19121735&page=">kamagra oral jelly 100mg online bestellen</a>

5. júla 2019 4:34

CharlesLak: kamagra oral jelly 100mg for sale
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra online</a>
kamagra 100mg soft tabs chewable tablets
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra online</a>
the kamagra store scam
<a href="http://txgyro.com/txgblog/index.php?op=ViewArticle&articleId=3&blogId=1&page=6929">kamagra oral jelly novi sad</a>
kamagra oral jelly cvs
<a href="http://www.revelationagents.com/nigerian-senate-set-up-committee-to-investigate-allegation-of-assault-melted-on-a-nursing-mother-by-senator-abbo/">kamagra oral jelly kaufen amazon</a>

5. júla 2019 1:44

JamesHep: kamagra usage
<a href="http://kamagrabax.com/">kamagra online</a>
kamagra jelly sale
<a href="http://kamagrabax.com/">buy kamagra</a>
twoja kamagra pl forum
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178/48930?message_quote_form=110396&message_rows=2047&page=0">kamagra london reviews</a>
kamagra reviews
<a href="http://www.5dsns.com/archives/43.html?replyTo=1499">the kamagra store</a>

4. júla 2019 10:51

eeereqo: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - 18 <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Buy Amoxicillin</a> ajk.liua.sk.medixa.org.zxg.ra http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

2. júla 2019 21:58

osiwmenwilafa: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin - Prix.achetercommander.fr <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin Online</a> ypv.meso.sk.medixa.org.pzl.wm http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

2. júla 2019 21:36

CharlesLak: kamagra 100mg tablets india price
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra store filagra
<a href="http://kamagrapox.com/">kamagra</a>
kamagra 100 chewable tablet einnahme
<a href="http://www.glwangwan.com/index.php?s=/Extend/guestbook/p/14144.html">kamagra 100 sildenafil citrate chewable tablets 100 mg</a>
kamagra shop deutschland erfahrung 2015
<a href="http://www.hayasoft.com/umedog/cgi-bin/imgboard/imgboard.cgi/10/imgboard.cgi">kamagra oral jelly amazon nederland co</a>

1. júla 2019 17:00

PatrickwaF: kamagra store gutschein
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra 100mg oral jelly amazon
<a href="http://kamagratos.com/">kamagra oral jelly</a>
kamagra oral jelly 100mg suppliers australia
<a href="http://www.tpysports.com/index.php?s=/Extend/guestbook/p/36804.html">super kamagra opinie forum</a>
kamagra novi sad
<a href="http://mod-tec.ru/forum/61178/48932?message_quote_form=110804&message_rows=163&page=1">kamagra uk</a>

1. júla 2019 14:31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšia strana

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email