Kardiostimulátor a defibrilátor

24.3.2012 , Kamila Burdová

kardiostimulator-a-defibrilator.jpg - kopie
kardiostimulator-a-defibrilator.jpg - kopie
Kardiostimulátor a defibrilátor sú prísroje, ktoré ovplyvňujú elektrický signál v srdci. Kardiostimulátor priamo ovplyvňuje tvorbu elektrických impulzov v srdci a tým aj srdcovú frekvenciu. Kardioverter,defibrilátor, je určený na to, aby svojou aktivitou obnovil správne vedenie vzruchu srdcom v prípade, keď dôjde k srdcovej arytmii.

Kardiostimulátor a defibrilátor

Kardiostimulátor a defibrilátor sú prístroje, ktoré sa zavádzajú do srdca pri poruchách srdcového rytmu. V zdravom srdci má funkciu kardiostimulátora, čiže udávateľa rytmu, sínusový uzol. Ide o zhluk špeciálnych buniek v pravej predsieni, ktoré tvoria elektrické impulzy. Tie sa šíria medzi bunkami predsiení až k sinokomorovému uzlu, ktorý vzruch mierne spomalí a prevedie na komory. Tým dôjde ku koordinovanému sťahu najprv srdcových predsiení a následne aj srdcových komôr. Jedine takto regulovaný vznik a prevod elektrického signálu vedie k správnej činnosti srdca. Ak je akcia srdca príliš pomalá alebo je poškodené vedenie impulzov medzi bunkami predsiení, treba srdce stimulovať za použitia kardiostimulátora. V prípade poruchy prevodu signálu v srdcových komorách pristupujeme k implantácii kardioverter - defibrilátora, ako liečbe fibrilácie komôr.

Kardiostimulátor

Ak je porucha tvorby vzruchu v sínusovom uzle alebo viazne prevod vzruchu na bunky predsiení, prejaví sa tento stav ako náhla strata vedomia z nízkeho prekrvenia mozgu alebo ako závrat či únava. Do tela sa nedostáva dostatočné množstvo krvi a srdce je potrebné stimulovať buď aplikáciou liekov alebo zavedením cudzej elektródy, tzv. kardiostimulátora. Kardiostimulátor je prístroj, ktorý sa používa na stimuláciu srdca. Ak srdce bije príliš pomaly, funguje ako umelý pacemaker. Do srdca je zavedená elektróda, ktorá nahradí poškodenú funkciu sínusového uzla alebo poruchu vedenia vzruchu medzi bunkami. Stimulácia môže byť dočasná alebo trvalá. Niektorí chorí sú na vonkajšej stimulácii úplne závislí.

Implantácia kardiostimulátora

Kardiostimulátor má podobu krabičky, ktorá sa všije v lokálnom umŕtvení pod kožu do podkľučkovej oblasti. Kardiostimulátor obsahuje batériu, mikropočítač a vychádza z neho elektróda alebo elektródy, podľa toho, kde chceme srdce stimulovať. Elektródy môžu byť zavedené v jednej srdcovej dutine, potom sa stimulácia nazýva jednodutinová alebo v dvoch, teda dvojdutinová. Často sa elektródy ukladajú do pravej predsiene a pravej komory. Elektródy snímajú elektrickú aktivitu vlastných srdcových buniek a pokiaľ klesne pod nastavenú hranicu, vyšlú elektrický impulz, ktorý srdce nastimuluje ku sťahu. Impulz väčšina pacientov nepocíti. Kardiostimulátor sa tiež dokáže prispôsobiť zvýšeným nárokom na srdce pri fyzickej námahe a zrýchliť srdcovú frekvenciu.

Riziká kardiostimulátora

Pri každej návšteve u lekára je kardiostimulátor kontrolovaný, či je jeho funkcia správna a či je batéria dostatočne nabitá. Batéria sa postupne vybíja, až je treba prístroj vymeniť. Komplikácie, ktoré sprevádzajú kardiostimulačnú liečbu, sú spojené s nastavením rýchlosti stimulácie, ktorá môže byť príliš rýchla alebo príliš pomalá. K tomu prispievajú aj technické problémy, ako vybitie batérie, poškodenie stimulačnej elektródy alebo jej presunutie z pôvodnej pozície v srdci. Ďalšie riziko predstavuje pre pacientov infekcia, pretože baktérie sa často usadzujú na telu cudzích materiáloch. Ďalším rizikom je vznik preležaniny v dôsledku tlaku strojčeka na koži a útlakom krvného zásobenia. Potom je potrebné kardiostimulátor odstrániť, stav preliečiť a implantovať nový prístroj na opačnú stranu hrudníka. Pri zavádzaní elektród cez žily sa môžu objaviť krvné zrazeniny v žilovom riečisku. Je dôležité sa vyvarovať silným magnetickým a elektrickým zdrojom, ktoré môžu rušiť činnosť kardiostimulátora, napríklad priemyselným generátorom, oblúkovým zváračkám, detektorom kovu, či rôznym bezpečnostným systémom. Prísne zakázané je aj vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Mobilné telefóny nepredstavujú pre pacienta riziko.

Kardioverter - defibrilátor

Pacienti, ktorí sú ohrození komorovou tachykardiou alebo fibriláciou komôr, kedy sa komory začnú chaoticky aktivovať alebo je ich aktivácia natoľko rýchla, že sa nestačia stiahnuť, sú ohrození na živote. \ Pri týchto stavoch nedochádza k vytlačeniu krvi do obehu. Dôjde k zástave srdcového obehu a človek musí byť resuscitovaný a defibrilovaný. Aby sa tak nestalo, implantuje sa do srdca kardioverter - defibrilátor. Kardioverter - defibrilátor (ICD) je zariadenie, ktoré sa implantuje pacientom ohrozeným náhlou srdcovou smrťou pri komorovej tachykardii alebo fibrilácii komôr. Chaotický vznik elektrických impulzov dokáže zrušiť intenzívny elektrický výboj, ktorý bunky nastaví do rovnakej fázy a tým umožní zavedenie pravidelného rytmu, pretože sa elektrické vzruchy budú opäť šíriť správnym spôsobom a srdce sa začne znovu sťahovať.

Kardioverter - defibrilátor a jeho funkcie

Kardioverter - defibrilátor je svojimi elektródami schopný monitorovať srdcovú akciu a ak zaznamená nepravidelnosti v rytme, sám sa aktivuje a vyšle výboj. Všetko zaznamenáva v pamäti a je možné spätne zistiť, aký bol priebeh arytmie a či došlo k správnej odpovedi prístroja. Prístroj sa implantuje do ľavej prsnej krajiny, elektródy sa zavádzajú do srdca. Pacient môže pri arytmii cítiť slabosť alebo silné búchanie srdca, pri závažnej arytmii môže až upadnúť do bezvedomia, než prístroj udelí výboj. Ak je človek pri vedomí, vníma úder do hrudníka. Niektorí ľudia šoky zle znášajú. Komplikácie sa môžu objaviť rovnako ako pri implantácii kardiostimulátora. Existuje riziko infekcie, objavujú sa bolestivé miesta na koži, či žilová trombóza. Elektródy sa môžu poškodiť alebo presunúť zo svojej pozície. Životnosť prístroja je približne 5 rokov a pravidelne sa kontroluje jeho nastavenie a batérie v špecializovanom centre.

Záverom ...

Kardiostimulátor a kardioverter-defibrilátor zlepšujú kvalitu života pacientov s poruchou srdcového rytmu, ktorí sú k tejto liečbe určení. Každý prípad posudzuje odborná komisia, ktorá udeľuje súhlas s týmto liečebným opatrením. Implantáciou a sledovaním pacientov sa zaoberajú špecializované implantačné centrá.

Diskuze:

Thomastraug: cialis super active vs regular cialis
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
levitra cialis or viagra which is better
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
liquid cialis dose recommendations

20. mája 2019 12:06

JimmyMox: cialis 5mg daily review
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
viagra vs cialis vs levitra cost comparison
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis vs viagra

20. mája 2019 2:44

JimmyMox: cialis professional user reviews
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
viagra vs cialis dose
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
is generic cialis safe and effective

18. mája 2019 9:10

Thomastraug: cialis generic availability date
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
generic cialis in usa store
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
viagra e cialis generico

17. mája 2019 21:36

JimmyMox: price of viagra and cialis
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis brand 20 mg original
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis professional 20 mg reviews

17. mája 2019 12:56

Thomastraug: effectiveness of cialis vs viagra vs levitra forum
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
buy generic cialis online australia
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis 5mg vs 20mg

16. mája 2019 23:57

JimmyMox: cialis dosage instructions
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis tv commercial bathtubs youtube
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis generico no brasil

16. mája 2019 15:20

Thomastraug: cialis 5mg price uk
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
5 mg cialis daily best price australia
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
kamagra oral jelly vs cialis

16. mája 2019 3:30

JimmyMox: cost comparison of viagra levitra and cialis
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
side effects of long term use of cialis
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis maximum dosage per day

15. mája 2019 18:36

Thomastraug: cvs pharmacy cialis price
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis 5mg price walmart
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
costco pharmacy cialis price

15. mája 2019 6:14

Thomastraug: cialis tabs 20mg
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
generic for cialis or viagra
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
walmart price for 5 mg cialis

14. mája 2019 8:22

JimmyMox: why two bathtubs in cialis commercials
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
generic cialis from us pharmacy
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis online cheapest prices

13. mája 2019 23:13

Thomastraug: cialis super active plus online
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis side effects fever
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis dosage chart

13. mája 2019 10:57

JimmyMox: cialis super active vs cialis difference
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis coupon code northwestern pharmacy
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
generic cialis in usa

13. mája 2019 2:46

Thomastraug: generic cialis made in india
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
brand cialis by lilly
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis goes generic in 2017

12. mája 2019 15:32

JimmyMox: cialis generico precio en chile
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
generic cialis is it real
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis 5mg daily use for bph

12. mája 2019 7:18

Thomastraug: cialis 20 mg prices with prescribing information
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis pharmacy usa
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
viagra 100mg vs cialis 20mg

11. mája 2019 18:43

JimmyMox: liquid cialis dosage recommendations
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis generic in 2017
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis 5 mg tablet coupon

11. mája 2019 10:07

Thomastraug: cialis professional wikipedia
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
cialis 20mg tablets reviews
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
vidalista professional generic cialis 20mg

10. mája 2019 21:55

JimmyMox: cost of cialis generic
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis dosage 10mg
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
woman playing tennis in cialis commercial

10. mája 2019 12:45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšia strana

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email