Ischemická choroba srdca a jej liečba

19.3.2012 , MUDr. Ján Podhorec

ischemicka-choroba-srdecni-lecba.jpg - kopie
ischemicka-choroba-srdecni-lecba.jpg - kopie
Liečba ischemickej choroby srdca - choroby, ktorá má za následok väčšinu úmrtí v ČR - sa odvíja od jej konkrétnej formy. Ischemická choroba srdca združuje infarkt myokardu, angínu pectoris, srdcové zlyhanie a náhlu srdcovú smrť. Liečba ischemickej choroby srdca je vzhľadom k jej početnosti veľmi významná a jej správne prevedenie má zásadný vplyv na kvalitu života veľkej časti našej populácie.

Liečba ischemickej choroby srdca

Ischemická choroba srdca je ochorenie, ktoré je nielen v Česku každoročne ochorením s najvyššou úmrtnosťou. Na ischemickú chorobu srdca zomrie ročne viac ľudí ako na všetky nádorové ochorenia dohromady. A to napriek tomu, že sa radíme medzi krajiny, kde je zdravotná starostlivosť v tomto smere na vynikajúcej úrovni. Ischemická choroba srdca sa akútne prejavuje bolesťou na hrudi alebo srdcovým infarktom, prípadne nahlodáva správnu funkciu srdca dlhodobo a vedie k rôznym poruchám srdcového rytmu alebo k chronickému srdcovému zlyhaniu. V tomto článku sa budeme podrobnejšie zaoberať tým, ako sa ischemická choroba srdca lieči.

Ischemická choroba srdca a jej podstata

Aby sme presnejšie pochopili, o čo sa lekári v liečbe ischemickej choroby srdca snažia, musíme nazrieť tak trochu do jadra problému. Najrôznejšie vplyvy (dedičnosť, vysoký tlak, cholesterol, vysoký krvný cukor, fajčenie) vedú svojím dlhodobým pôsobením k tzv. ateroskleróze, čo je zjednodušene povedané zhrubnutie cievnej steny, zmenšenie jej priesvitu a celkovo jej mikroskopické poškodenie. To vedie okrem iného k vyššiemu riziku vytvorenia krvnej zrazeniny. Výsledkom toho všetkého je buď zníženie prietoku krvi cievou, alebo úplné uzavretie cievy. Keď je postihnutie akútne, nastane angina pectoris (čo je vlastne bolesť na hrudi latinsky), resp. jej závažnejšia forma - nestabilná angina pectoris alebo v horšom prípade infarkt myokardu (srdcového svalu). V prípade, že postihnutie nevzniká náhle, ale naopak dlhodobo, môže byť následkom pozvoľný rozvoj srdcového zlyhania, stabilnej anginy pectoris alebo porúch srdcového rytmu.

Liečba jednotlivých foriem ischemickej choroby srdca

Liečba akútnej formy ischemickej choroby srdca - infarktu myokardu (úplného uzavretia vencovitej cievy krvnou zrazeninou): Na tieto akútne prípady sa špecializujú špeciálne oddelenia nemocníc, tzv. koronárne jednotky. Jeden z najúčinnejších spôsobov liečby je zároveň najčastejší a vykonáva ho lekár - špecialista tzv. katétrom, čo je zjednodušene povedané hadička, ktorou sa dá dostať k upchatej srdcovej tepne a uvoľniť tak prietok. Niekedy sa do tepny zavedie kúsok kovu (stent), ktorý bráni opätovnému uzavretiu tepny. Prípadnú zrazeninu možno niekedy rozpustiť podaním špeciálnych liekov (trombolytík).

Po prekonanom srdcovom infarkte obvykle nasleduje stanovenie rizika a ďalšia liečba, ktorá má obmedziť riziko vzniku následného infarktu myokardu. Štandardne sa podávajú lieky znižujúce zrážanlivosť krvi (napr. dobre známy acylpyrín) a lieky znižujúce srdcovú frekvenciu (betablokátory) a niektoré ďalšie lieky, pôsobiace napríklad tým, že napomôžu novému efektívnemu formovaniu srdcového svalu. Problematike poinfarktovej liečby sa podrobne venujeme v tomto článku.

U stabilnej anginy pectoris je liečba, čo sa podávania liekov týka, do istej miery podobná. Navyše sa používajú lieky, ktoré v prípade ťažkostí rýchlo spôsobia uvoľnenie cievnej steny (tzv. nitráty - napr. nitroglycerín). Niekedy sa, ako v prípade anginy pectoris, tak v prípade riešenia následku infarktu, pacient nevyhne kardiochirurgickému zákroku.

Ischemická choroba srdca - čo pre seba môžeme urobiť

Ako vidíme, liečba ischemickej choroby srdca je pomerne zložitá, a to sme uviedli len tie hlavné zásady. Všeobecne platí pravidlo, že okrem liečby, ktorou nám môže pomôcť moderná medicína, je viac než vhodné zapojiť tam, kde je to možné, svoje vlastné úsilie, čo platí tak v prevencii, tak aj v liečbe ischemickej choroby srdca dvakrát. Len pre úplnosť - nikdy nie je neskoro prestať s fajčením, snažiť sa aspoň trochu hýbať, znížiť svoju hmotnosť, zdravšie sa stravovať a snažiť sa vyhýbať stresu. Zvlášť dôležité je prestať s fajčením, pretože napr. riziko úmrtia po prekonanom infarkte myokardu je u fajčiarov dvakrát vyššie. A to nie je len výmysel, ale je to vedecky dokázané na tisícoch a tisícoch pacientov.

Diskuze:

Buy Clomiphene: Buy Clomiphene citrate - Clomid (Clomiphene Citrate) 100 mg. Cheap Clomid.

2. marca 2019 20:18

Buy Clomiphene: Buy Clomiphene citrate - Clomid (Clomiphene Citrate) 100 mg. Cheap Clomid.

2. marca 2019 20:18

Buy Clomiphene: Buy Clomiphene citrate - Clomid (Clomiphene Citrate) 100 mg. Cheap Clomid.

2. marca 2019 20:18

Clomiphene: Clomid drug side effects and drug generic. Clomid online purchase.

1. marca 2019 9:07

Clomiphene for men: Clomid 100mg. Buy Clomiphene.

1. marca 2019 2:18

Clomiphene 50 mg: Clomid drug coupon and and alcohol forum. Clomiphene Citrate reviews.

22. februára 2019 15:11

Clomiphene 50 mg: Clomid drug coupon and and alcohol forum. Clomiphene Citrate reviews.

22. februára 2019 15:11

Clomiphene 50 mg: Clomid drug coupon and and alcohol forum. Clomiphene Citrate reviews.

22. februára 2019 15:11

ClomidAEssep: Clomid 100 mg. How to order Clomid.

21. februára 2019 23:53

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email