Intrauterinná inseminácia - IUI

15.4.2012 , Michaela Knollová

intrauterin-inseminace.jpg - kopie
intrauterin-inseminace.jpg - kopie
Intrauterinná inseminácia, IUI, je jednou z metód asistovanej reprodukcie. Intrauterinná inseminácia sa používa u párov, ktoré nemôžu počať prirodzenou cestou a to predovšetkým z dôvodu zlej pohyblivosti spermií alebo pri imunitnej reakcii ženy na partnerove spermie. Intauterinná inseminácia je proces, kedy sú spermie dopravené priamo do maternice, kde potom môže ľahšie dôjsť k oplodneniu. Aj keď táto metóda je pomerne šetrná, nie je zďaleka použiteľná u všetkých príčin neplodnosti.

Intrauterinná inseminácia

Intrauterinná inseminácia alebo vnútromaternicové oplodnenie, známe tiež pod skratkou IUI, je jednou z metód asistovanej reprodukcie. Je vhodná pre páry, ktoré majú problém s počatím z dôvodu zníženého počtu alebo pohyblivosti spermií, ale aj v prípade, že žena produkuje proti spermiám protilátky. V tomto prípade nemôžu spermie prejsť krčkom z pošvy do maternice a ďalej do vajíčkovodov, pretože im to nedovolí imunitný systém ženy. Aby bola metóda úspešná, je nutné, aby mala žena priechodný aspoň jeden vajcovod Neplodný pár musí prejsť niekoľkými vyšetreniami, podľa ich výsledkov je odporúčaná vhodná metóda asistovanej reprodukcie.

Oplodnenie

Prejavom činnosti rozmnožovacieho systému ženy sú ovariálny a menštruačný cyklus. Tieto oba cykly sú hormonálne riadené z hypofýzy dvoma základnými hormónmi, folikuly stimulujúcim hormónom, skratkou FSH a luteinizačním hormónom, teda LH. Počas jedného cyklu je aktívny vždy len jeden vaječník. Oba vaječníky sa vo svojej aktivite striedajú. Behom cyklu vo vaječníku dozrievajú vajíčka. Jedno z nich získa prevahu a ostatné zaniknú. Počas rastu vajíčok vaječníky produkujú ďalšie pohlavné hormóny, tzv. estrogény. Ich funkciou je pripraviť maternicu na prijatie oplodneného vajíčka. Keď vajíčko dozreje, dôjde k tzv. ovulácii, pri ktorej nastáva prasknutie ochranných obalov vajíčka a jeho uvoľnenie do vajcovodu. V ideálnom prípade je tu vajíčko oplodnené spermiami a potom sa pohybuje ďalej smerom k maternici, kde sa zahniezdi. Pokiaľ sa však niektorý z uvedených procesov naruší, dochádza k poruchám neplodnosti.

Neplodnosť

Neplodnosť je možné definovať ako neschopnosť páru počať dieťa pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku do dvoch rokov. Uvádza sa, že z 40% je vina na strane ženy, v 40% je vina na strane muža a z 20% je vina oboch partnerov. Neplodnosť u žien býva spôsobená, okrem stresu, životného štýlu a zvyšujúceho sa veku, predovšetkým rôznymi ochoreniami spôsobujúcimi poruchu uvoľnenia a uhniezdenia vajíčka. Patrí sem porucha hormónov a činnosti vaječníkov, poškodenie vajcovodov, ktoré môžu byť nepriechodné, vývojové chyby a poruchy maternice, kde sa vajíčko napríklad nie je schopné uhniezdiť, či poruchy imunitného systému, ktorý tak bojuje proti spermiám muža alebo oplodnenému vajíčku ženy. U mužov býva neplodnosť spôsobená nedostatkom životaschopných spermií.

Priebeh intrauterinnej inseminácie

Pokiaľ sa pár rozhodne na základe odporúčaní lekárov pre intrauterinnú insemináciu, teda IUI, muž odovzdá vzorku spermií na spermiogram. Spermiogram je vyšetrovacia metóda, pri ktorej je kontrolovaná kvalita spermií pod mikroskopom. Samotný zákrok intrauterinnej inseminácie, teda IUI, prebieha v deň, keď žena ovuluje. Zákrok je úplne bezbolestný a vykonáva sa ambulantne. Mužovi sú v ten deň odobraté spermie. Pre najlepšie výsledky sa odporúčajú aspoň 3 dni sexuálnej abstinencie. Po odbere sú spermie upravené špeciálnym postupom v laboratóriu. Behom neho sú spermie oddelené od tekutiny ejakulátu, kvôli možným alergickým reakciám na túto tekutinu. Zo vzorky sú vybrané zdravé, najrýchlejšie sa pohybujúce spermie s dobrou kvalitou pohybu. Potom je do maternice ženy cez krčok zavedený tenký katéter, čiže trubička, ktorým sa čo najďalej do maternice vstriekne zhruba 0,5 až 1 ml roztoku so spermiami. Tým je spermiám skrátená trasa, ktorú musia prejsť, než sa dostanú k vajíčku a zvýši sa tak šanca na oplodnenie. Po zákroku stačí, keď žena zotrvá pár minút v pokoji, potom môže pokojne odísť domov. Dokonca nie je nutná ani pracovná neschopnosť. Po oplodnení žena ešte užíva pohlavné hormóny, a to progesterón, ktorého funkciou je podporovať a udržiavať tehotenstvo. Hormón sa môže užívať prehĺtaním tabliet alebo zavádzaním tabliet do pošvy. Druhý postup je uprednostňovaný, pretože sa hormón vstrebáva lepšie a výhodou je aj miestne pôsobenie na maternicu.

Úspešnosť intrauterinnej inseminácie

Celý proces inseminácie je veľmi nízko rizikový. Jeho úspešnosť ale nie je príliš vysoká, nepresahuje 12%. Každá žena má nárok na 6 IUI za rok, teda sú jej hradené poisťovňou. Obvykle sa robí IUI trikrát s dvoma aplikáciami spermií v dvojdňovom intervale. Jediné príplatky sú za hormonálnu liečbu. Obvykle sa uvádza, že ak nedôjde k otehotneniu po dvoch IUI, mala by byť páru odporučená iná metóda asistovanej reprodukcie. Napr. IVF, teda in vitro fertilizácia, známa tiež ako oplodnenie v skúmavke alebo ICSI, teda intracytoplasmatická injekcia spermie. Pri IVF je žene odobratých niekoľko vajíčok, ktoré sa nechajú v laboratórnych podmienkach oplodniť vopred odobratými spermiami partnera, či darcu a potom sú oplodnené vajíčka navrátené späť do maternice ženy. Druhá metóda ICSI je vykonávaná tiež v laboratórnych podmienkach, kedy sa do odobratého vajíčka ženy ihlou vstrekne vybraná kvalitná spermia muža a potom je oplodnené vajíčko opäť navrátené do maternice.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email