Intracytoplazmatická injekcia spermie - ICSI

15.4.2012 , Michaela Knollová

icsi-intracytoplazmaticka-injekce-spermie.jpg - kopie
icsi-intracytoplazmaticka-injekce-spermie.jpg - kopie
Intracytoplazmatická injekcia je jednou z metód asistovanej reprodukcie. Intracytoplazmatická injekcia, teda ICSI, sa využíva predovšetkým pri poruchách pohyblivosti spermií. Jedná sa o metódu, kedy je vajíčko oplodnené mimo tela pacientky, tak, že je do neho pod mikroskopom aplikovaná vybraná kvalitná spermia. Takto oplodnené vajíčko je ďalej vložené do maternice pacientky. V súčasnej dobe, kedy mužov so zlou pohyblivosťou spermií pribúda sa intracytoplazmatická injekcia stala veľkým prínosom.

Intracytoplazmatická injekcia spermie alebo ICSI

Riešením pre páry, ktoré majú problém s počatím, sú metódy asistovanej reprodukcie. Jednou z nich je aj tzv. ICSI, teda intracytoplazmatická injekcia spermie. Ide o metódu, pri ktorej je vopred odobratá spermia injekciou vpravená priamo do odobratého vajíčka. Táto metóda sa odporúča párom, u ktorých je problematickou časťou oplodnenia preniknutie spermií do vajíčka. Najčastejšie sa využíva u mužov s nevyhovujúcim spermiogramom. Spermiogram je mikroskopické vyšetrenie spermií, pri ktorom sa hodnotí ich kvalita a počet. Vďaka metóde ICSI sa podarilo znížiť počet párov, ktoré by kedysi boli nútené využiť spermie darcu.

Oplodnenie

Oplodnenie je zložitý proces. Pre jeho úspech je nutná správna súhra celého reprodukčného systému ženy. Vo vaječníkoch dozrievajú vajíčka pod vplyvom pohlavných hormónov. Sú to folikuly stimulujúci hormón alebo FSH a luteinizačný hormón, skratkou LH. Vďaka dozrievaniu vajíčok sa vo vaječníkoch tvoria ďalšie pohlavné hormóny, a to estrogény. Funkciou estrogénov je ešte posilňovať rast a dozrievanie vajíčok, ale aj pripraviť maternicu na uhniezdenie zárodku. Keď vajíčko dozreje, je z vaječníka uvoľnené a zachytené vajíčkovodom. Tým sa pohybuje smerom do maternice. V ideálnom prípade sa vajíčko vo vajíčkovode stretne so spermiami, teda mužskými pohlavnými bunkami. Spermie sa do pohlavného ústrojenstva ženy dostanú pri vyvrcholení počas pohlavného styku. Jedna zo spermií, tá najrýchlejšia, prenikne do vajíčka a genetická informácia pre nového jedinca je kompletná. Môže teda začať množenie buniek delením, takzvaným ryhovaním. Päť dní po oplodnení dospeje zárodok do maternice, kde už na neho čaká bohato narastená sliznica maternice. V tej sa zárodok zahniezdi a začne rásť. Pokiaľ v nejakej časti zložitého procesu oplodnenia nastane chyba, dochádza k poruchám plodnosti. Metoda ICSI sa, ako už bolo povedané, využíva predovšetkým u mužov, ktorých spermie majú problém preniknúť obalmi vajíčka a dať tak vznik potomkovi.

Odoberanie vajíčok a spermií k ICSI

Prvým krokom u metódy ICSI alebo intracytoplazmatickej injekcie spermie je rozhodnutie, ako získať zrelé vajíčko. Žena môže byť hormonálne stimulovaná, aby bol vyvolaný vývoj väčšieho počtu vajíčok. Ak je žena zdravá, je možnosť nechať vajíčko vo vaječníku prirodzene dozrieť a odobrať ho v čase ovulácie. Žena je počas ovulačného cyklu starostlivo sledovaná a podľa hladín hormónov FSH a LH sa určuje, kedy nastáva ovulácia. Odber vajíčka sa vykonáva v celkovej narkóze. Do pošvy je zavedená ultrazvuková sonda, ktorá umožňuje lekárovi špeciálnym zobrazením vidieť, kde sa nachádza vaječník aj vajíčko. Potom, je dlhou ihlou vykonaný vpich cez stenu pošvy a vajíčko je do ihly nasaté. Po zákroku žena odpočíva zhruba dve hodiny na lôžku a potom, pokiaľ je všetko v poriadku, môže odísť domov. V priebehu prípravy na tento proces je nutný odber spermií od partnera. Ten je možný vykonať dvoma spôsobmi. Jedným je získanie spermií masturbáciou po aspoň 3 dňoch sexuálneho pôstu. Druhou možnosťou je odobratie spermií modernou chirurgickou metódou nazývanou MESA či TESE. MESA je mikrochirurgická metóda, pri ktorej sú odobraté spermie priamo z nadsemenníkov, kde sa spermie hromadia. TESE je taktiež mikrochirurgická metóda, avšak pri nej sa odoberá malá vzorka tkaniva semenníka, v ktorej sa spermia priamo tvorí. Obe tieto metódy sa vykonávajú v celkovej narkóze. Po zákroku muž odpočíva ešte dve až tri hodiny na lôžku a potom, pokiaľ sa cíti dobre, môže v sprievode odísť domov. Zo vzorky spermií sa pod mikroskopom potom vyberie jedna jediná spermia, ktorá dosahuje najlepších kvalít a má teda najväčšiu šancu na oplodnenie odobratého vajíčka.

Priebeh ICSI

Keď sú odobraté ako spermie, tak aj vajíčka dôjde k tzv. intracytoplazmatickej injekcii spermie, teda ICSI. Celý proces sa odohráva pod mikroskopom. Vajíčko je pevne uchytené pipetou. Do veľmi tenkej ihly je nasatá tá jediná vybratá spermia. Potom, je ihlou prepichnutý obal vajíčka a spermia je vstreknutá dovnútra. Ihla sa opatrne vytiahne. Vajíčko so vstreknutou spermiou sa nechá inkubovať. To znamená, že ho necháme v pokoji v podmienkach, ktoré simulujú prostredie v ženskom vajcovode. Potom sa sleduje, či dochádza k deleniu novovzniknutej bunky. Ak áno, znamená to úspech, teda to, že sa podarilo vytvoriť zárodok. Keď je zárodok dostatočne veľký, vloží sa do maternice a čaká sa, či sa zahniezdi. Ak áno, už nič nebráni normálnemu pokračovaniu tehotenstva.

Riziká ICSI

Pred ICSI je nutné, aby bol pár geneticky vyšetrený, pretože pri tejto metóde dochádza k zamedzeniu prirodzeného výberu spermií, teda nedochádza k prirodzenému vylúčeniu geneticky vadných spermií. Je preto nutné vylúčiť ochorenie, ktoré by mohlo byť prenesené do genetickej výbavy plodu. Niekedy sa tiež využíva preimplantačná genetická diagnostika. Jedná sa o genetický test jednej alebo dvoch buniek embrya, pre vylúčenie genetických mutácií. Vďaka tomu dôjde k prenosu zárodku, z ktorého sa s najväčšou pravdepodobnosťou narodí zdravý potomok. Ďalšími rizikami sú mimomaternicové tehotenstvo, viacpočetné tehotenstvo, krvácanie pri odbere vajíčok, poodberová infekcia či hyperstimulačný syndróm, čo je reakcia ženského organizmu na vysoké dávky hormónov. Preto je žena pri hormonálnej stimulácii intenzívne sledovaná. O všetkých ťažkostiach, či pochybách je potrebné informovať ošetrujúceho lekára, ktorý je schopný nastávajúcu situáciu riešiť.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email