Infarkt myokardu - prvá pomoc

19.3.2012 , MUDr. Ján Podhorec

prvni-pomoc-pri-infarktu-myokardu.jpg - kopie
prvni-pomoc-pri-infarktu-myokardu.jpg - kopie
Prvá pomoc pri infarkte myokardu je často tým najdôležitejším život zachraňujúcim opatrením. Prvá pomoc pri infarkte myokardu zahŕňa rozpoznanie choroby ako takej, zavolanie rýchlej lekárskej pomoci, podanie niektorých medikamentov a v prípade masívneho postihnutie srdca začatie neodkladnej resuscitácie. Prvá pomoc pri infarkte myokardu musí byť rýchla a rozhodná, váhanie si môže vybrať tú najvyššiu daň.

Prvá pomoc pri infarkte myokardu 

Infarkt myokardu vzniká, keď sa upchá jedna alebo viac tepien, ktoré zásobujú srdcový sval (myokard) kyslíkom a živinami. Srdcový sval bez nich nemôže fungovať, začne odumierať a hromadia sa v ňom najrôznejšie odpadové látky. Keď už infarkt nastane, nie sú zriedkavé prípady úmrtia hneď v prvých minútach - všetko závisí od rozsahu postihnutia srdca. Avšak u veľkej časti ľudí postihnutých infarktom nastupuje nezvratné poškodenie srdca až po určitej rôzne dlhej dobe, to znamená do hodiny od vzniku infarktu myokardu, alebo ešte neskôr. Keď sa v tomto relatívne krátkom časovom úseku podniknú patričné kroky, je možné nielen zachrániť ľudský život, ale aj výrazne zlepšiť vyhliadky na kvalitu života postihnutých ľudí. Tieto kroky, ako uvidíme, nie sú nijak zvlášť zložité.

Infarkt myokardu a jeho príznaky

Hlavným príznakom infarktu myokardu je náhla veľká bolesť alebo pálenie v oblasti hrudnej kosti. Táto bolesť najčastejšie vyžaruje, vystreľuje do ľavého ramena, alebo dokonca do celej ľavej ruky. Každý človek je ale iný, preto tiež môže bolesť vyžarovať aj napríklad do pravého ramena, dozadu medzi lopatky alebo do čeľuste. Ako srdcový tep, tak dýchanie sú zrýchlené. K tomu sa pridávajú príznaky ako bledosť, potenie, celková vysilenosť alebo strata vedomia. Musíme ale podotknúť, že vzhľadom na to, že je ľudské telo nesmierne zložitý systém, nemusia sa na každý srdcový infarkt uvedené príznaky hodiť. Pravdepodobnosť, že sa jedná práve o infarkt myokardu, zvyšuje napríklad vek nad 40 rokov alebo už skoršia prítomnosť srdcových problémov. Čo je pre postihnutého najdôležitejšie? V prípade podozrenia na infarkt myokardu je životne dôležité neotáľať a volať zdravotnícku záchrannú službu (pre úplnosť: telefónne číslo je 155 alebo tiesňová linka 112), ktorá zaistí transport na najbližšie špecializované oddelenie.

Prvá pomoc pri infarkte myokardu - konkrétne kroky

Infarkt myokardu veľkého rozsahu môže spôsobiť také rozsiahle poškodenie srdca, že srdcový sval prestane fungovať, alebo je funkcia natoľko slabá, že pacient upadne do bezvedomia. V tom prípade je potrebné začať sériu krokov nezriedka končiacich neodkladnou resuscitáciou (viac tu). Ak nie je postihnutie srdca takého rozsahu, takto postihnutému zabezpečíme pokoj, polohu najlepšie v sede. Ak má pri sebe lieky na bolesť na hrudi (anginu pectoris), tak ich podáme. Viac než vhodné je tiež podanie kyseliny acetylsalicylovej (ktorú asi väčšina pozná skôr pod menom Aspirin alebo Acylpyrin), dostatočné množstvo je jedna tableta, ktorá zabezpečí zníženie zrážanlivosti krvi a mierne spomalí rozvoj poškodenia srdca. Ak postihnutý prestane kedykoľvek v priebehu čakania na sanitku reagovať - ak stratí vedomie, opäť začíname sekvenciu krokov uvedených vyššie.

Prvá pomoc pri infarkte myokardu - transport pacienta do nemocnice

Vzhľadom k tomu, že v priebehu rozvíjajúceho sa infarktu môžu nastať rôzne komplikácie, je potrebný špecializovaný transport, prítomnosť lekára a dostupnosť prístrojov a prípadne liekov, ktoré tieto komplikácie môžu odvrátiť. Preto sa nikdy nesnažíme transportovať človeka s infarktom do nemocnice sami. Lekár rýchlej zdravotnej služby posúdi, do ktorej nemocnice pacienta zaviesť (nemocnica, ktorá je najbližšie, nemusí byť na liečbu vhodná, pre pacienta môže byť výhodnejšie iná, so špecializovaným vybavením).

Infarkt myokardu - lepšie je zavolať pomoc aj v prípade neistoty

Ak máme podozrenie, že my, alebo niekto v našom okolí utrpel infarkt myokardu, je na mieste konať čo najrýchlejšie a zaistiť pomoc čo najskôr. Mnoho úmrtí na infarkt myokardu, rovnako tak ako mnoho závažných postihnutí srdcového svalu, je dané zbytočným váhaním a rozpakmi nad privolaním pomoci. Ak zavoláme a poskytneme prvú pomoc, o zvyšok sa postará vyškolený personál záchrannej služby a nemocníc. Preto príznaky nikdy nepodceňujme, aby sme nezaplatili najvyššiu daň úplne zbytočne. Zdravotníctvo u nás, najmä čo sa možností liečby srdcového infarktu týka, je lepšie ako v niektorých rozvinutejších krajinách.

Diskuze:

অঁঔসবখ ঊঠ: ঐদঃঔ চৌ ষংকং ঠ্, উঋঊ টূফঃচ অংছং জদ ঋটফ অংটজংছ ঔচ ঋ চষূ চ দঠ ঔঠঢডং ঋ ঠৌফূহ
ফদশৌখ ঋছসংডটৌ অংঠ দফসদ সং ঠং অংঠ ঠ অংফদ টংফফং টে চ বুঘ উ জথ
অংডব অঃস.

24. júna 2015 13:54

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email