Hematokrit

7.4.2012 , Kamila Burdová

hematokrit.jpg - kopie
hematokrit.jpg - kopie
Hematokrit je laboratóriu vypočítaná hodnota, ktorá udáva ako veľmi sa podieľajú červené krvinky na celkovom objeme krvi. Nízke hodnoty hematokritu potom ukazujú na nedostatok červených krviniek alebo na príliš veľké množstvo plazmy. Hematokrit spolu s ďalšími vyšetreniami patria do parametrov skúmaných v rámci tzv. krvného obrazu.

Hematokrit

Hematokrit je vypočítaná hodnota, ktorá popisuje podiel červených krviniek, tzv. erytrocytov, na objeme celej krvi. Hematokrit je súčasťou červeného krvné obrazu spolu s hodnotou hemoglobínu a počtom erytrocytov. Tieto hodnoty popisujú červené krvinky z hľadiska veľkosti, počtu a väzobnej kapacity pre prenos kyslíku do tkanív. U zdravého dospelého muža je hematokrit 40-50%, zdravá žena by mala mať 35-45%. Hematokrit sa určuje pri vyšetrení krvného obrazu. Vyšší hematokrit sa objavuje pri nedostatku tekutín v tele pri dehydratácii alebo pri zvýšení počtu červených krviniek. Vyšší hematokrit než dospelí majú novorodenci. Hematokrit naopak klesá pri zavodnení organizmu a pri nedostatku červených krviniek alebo ich zmenšení. Určuje sa tiež pre stanovenie diagnózy chudokrvnosti, teda anémie.

Vyšetrenie hematokritu

Hematokrit je laboratórna hodnota vyšetrujúca sa pri štandardnom vyšetrení krvi. Odráža podiel objemu červených krviniek na objeme celej plazmy. Pri posudzovaní významnosti výkyvov hodnoty hematokritu záleží aj na ostatných parametroch krvného obrazu, ako je počet erytrocytov, hladina hemoglobínu, stredný objem erytrocytov, objemy erymasy alebo distribučná šírka erytrocytov, navyše je nutné brať ohľad na zdravotný stav konkrétneho pacienta.

Priebeh vyšetrenia hematokritu

Krv na vyšetrenie hematokritu sa odoberá zo žily do skúmavky s látkou proti zrážaniu krvi a odosiela sa do laboratória, kde sa centrifuguje. Centrifugácia je metóda, pri ktorej sa rozdelia jednotlivé zložky krvi pomocou odstredivej sily vytvorenej v centrifúge pri daných otáčkach. Červené krvinky klesajú na dno skúmavky, nad nimi sa sformuje vrstva krvných doštičiek a bielych krviniek, tzv. buffy coat, ktorá je ale veľmi tenký a pripadá na ňu iba 1% centrifugovanej krvi. Úplne hore je vrstva krvnej plazmy. Centrifugácia je v podstate urýchlená sedimentácia červených krviniek, kedy sa sleduje, ako rýchlo klesajú červené krvinky na dno skúmavky. Inou metódou pre stanovenie hematokritu je prietoková cytometria. Prietoková cytometria je veľmi citlivá metóda na stanovenie počtu jednotlivých buniek a ich objemu. Využíva sa hlavne v hematológii a imunológii.

Interpretácia hematokritu

Hodnoty hematokritu sa stanovujú pri bežnom vyšetrení krvi, ale dajú sa využiť aj v športovom svete pri plánovaní tréningu alebo hodnotení záťaže organizmu. Hematokrit totiž odráža prenosovú kapacitu krvi pre kyslík. Čím je táto kapacita vyššia, tým sa dostáva kyslík lepšie k bunkám aj pri menšom prietoku krvi. Pokiaľ je ale kapacita nízka, musí pretiecť tkanivom viac krvi, aby dodala rovnaké množstvo kyslíku, a to znamená vyššiu záťaž pre srdce. Obzvlášť pre vytrvalostných športovcov je veľmi výhodné mať viac červených krviniek, tým pádom vyšší hematokrit a vyššiu prenosovú kapacitu kyslík. Znížená hodnota hematokritu býva prítomná u anémií, infekcií či po podaní infúzií. Naopak vyšší hematokrit sa vyskytuje pri vyššom počte červených krviniek, pri dehydratácii alebo úplne prirodzene u novorodencov.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email