Fibrilácia predsiení - liečba

24.3.2012 , MUDr. Ján Podhorec

fibrilace-sini-lecba.jpg - kopie
fibrilace-sini-lecba.jpg - kopie
Fibrilácia predsiení je jednou z najčastejších srdcových arytmií. Podstatou fibrilácie predsiení je nesprávne vedenie elektrického vzruchu v srdcových predsieňach. Liečba fibrilácie predsiení môže byť farmakologická, kedy používame lieky, elektrickým výbojom za použitia defibrilátora a v niektorých prípadoch aj chirurgická.

Liečba fibrilácie predsiení

Jednou z podmienok toho, aby sa naše srdce sťahovalo v pravidelných intervaloch a plnilo svoju funkciu, je neporušený systém vytvárania elektrických signálov. Keď sa tento systém z nejakého dôvodu poškodí, dochádza k nepravidelným srdcovým sťahom, tzv. arytmiám. Existuje niekoľko druhov arytmií, ktoré môžu postihnúť celé srdce alebo len jednu jeho časť. Fibrilácia je jednou z nich. Jej prejavy a závažnosť závisí na tom, či postihuje srdcové predsiene alebo srdcové komory. Pri fibrilácii predsiení sa ich svalovina nesťahuje, len sa nekoordinovane a chaoticky chveje a nie je schopná plnohodnotne plniť svoju čerpaciu funkciu. Nekoordinované chvenie je zapríčinené tým, že vo vnútri svaloviny predsiení neriadene vznikajú elektrické signály. Tieto chorobné signály sa môžu prenášať aj na komory, ktoré sa potom veľmi rýchlo a nepravidelne sťahujú, čo môže byť nebezpečné. Fibrilácia predsiení nemusí byť akútne životu nebezpečná, ale často so sebou prináša rad dlhodobejších komplikácií. Preto býva nevyhnutné ju liečiť.

Prejavy fibrilácie predsiení

Fibrilácia predsiení sa prejavujú predovšetkým nepravidelným a rôzne silným tepom a búšením srdca. Ďalej sa objavuje dýchavičnosť, únava, bolesti na hrudníku a nevoľnosť. Taktiež môže dôjsť k závratom alebo až k strate vedomia zo zlého prekrvenia mozgu. U niektorých pacientov prebieha fibrilácia predsiení bezpríznakovo a prejaví sa až svojimi komplikáciami. Poväčšine sa jedná o prejavy nešpecifické, teda také, ktoré sa vyskytujú aj u iných ochorení. Preto je potrebné na fibriláciu predsiení vždy myslieť.

Akútna liečba fibrilácie predsiení

Nie každá fibrilácia predsiení sa musí zákonite liečiť. Ak k tomu dôjde, existuje niekoľko spôsobov liečby. Využitie rôznych možností je veľmi individuálne, lekár musí u svojho pacienta zvážiť niekoľko faktorov, ktoré môžu byť zamerané ako na nutnosť, tak na efektivitu liečby fibrilácie predsiení. Inú liečbu dostane mladý a inak zdravý pacient, inú starší pacient, ktorý navyše trpí ďalším ochorením. Akútne záchvaty fibrilácie predsiení bývajú kritické a pre pacienta nebezpečné, preto sa lekári snažia čo najskôr ich napraviť podaním liekov, tzv. antiarytmík do žily, čo má za následok návrat k normálnemu srdcovému rytmu. Ak táto liečba nie je úspešná, musí sa pristúpiť k ďalšej možnosti, tzv. elektrickej kardioverzii. Pri nej sa aplikuje pomocou elektródy krátky elektrický výboj, ktorý zastaví šírenie vzruchov, zruší všetky ložiská, kde patologicky vznikajú vzruchy a srdcové bunky sa podriaďujú sínusovému uzlu.

Dlhodobá liečba fibrilácie predsiení

Čo sa liečby dlhotrvajúcich fibrilácií týka, sú ako prvé nasadzované lieky zameriavajúce sa svojím účinkom na elektrický systém srdca. Svojím pôsobením navodzujú návrat predsiení do normálneho stavu, kedy sa sťahujú pravidelne. Druhou možnosťou je snaha o udržanie normálnych sťahov srdcových komôr. Lieky väčšinou bývajú veľmi účinné, ale niekedy sa pri ich užívaní objavujú nežiaduce účinky. Navyše sa pri ich dlhodobom užívaní môže stať, že prestanú pôsobiť. Našťastie nie sú jedinou nádejou pre pacientov. A v prípade, že táto liečba nie je účinná, alebo je z nejakého dôvodu problematicky uskutočniteľná, prichádzajú na rad ďalšie eventuality. Pomôcť môže tzv. katétrová ablácia. Pri nej sa zavedú do srdca špeciálne ohybné nástroje, tzv. katétry. S ich pomocou sa lekár dostane do srdca a môže vo vnútri vytvárať drobné popáleniny v miestach, kde sa šíri chorobný elektrický signál. Cieľom tohto zákroku je jeho prerušenie.

Následky fibrilácie predsiení

Existujú ešte ďalšie, menej často vykonávané spôsoby liečby, napríklad chirurgické. Každá z nich má svoje výhody i nevýhody a nemusí byť vhodná pre každého pacienta s fibriláciou predsiení. Ako už sme uviedli, prináša fibrilácia predsiení pomerne výrazné riziko vzniku krvnej zrazeniny. Krvná zrazenina by mohla byť vypudená až do mozgových ciev a spôsobiť mozgovú príhodu alebo aj do iných tepien tela, kde by ich upchatie viedlo k infarktu daného orgánu. Preto je nevyhnutné podávať pacientom lieky proti zrážaniu krvi. Táto liečba je však preventívna. Záverom nemožno nespomenúť, že liečba nielen fibrilácií predsiení a iných porúch srdcového rytmu, ale aj ďalších ochorení postihujúcich srdce, je na Slovensku na veľmi vysokej úrovni.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email