Embólia - liečba

7.4.2012 , MUDr. Ján Podhorec

embolie-lecba.jpg - kopie
embolie-lecba.jpg - kopie
Embóliou rozumieme náhle uzatvorenie cievy, najčastejšie krvnou zrazeninou, ktorá sa odtrhla predovšetkým z žíl dolných končatín. Najlepšou liečbou embólie je dôsledná prevencia vzniku krvných zrazenín najmä v žilách dolných končatín. Ak dôjde napriek tomu k embólii, prichádza do úvahy liečba farmakologická alebo chirurgická.

Liečba embólie

Embólia je stav, kedy sa do krvného riečiska dostane cudzie teleso a spôsobí uzáver cievy. Môže sa jednať aj o tukové tkanivo, vzduchovú bublinu alebo teliesko, ktoré do krvného obehu preniklo z okolia. Najčastejší je prípad, keď sa vo vnútri cievy vytvorí krvná zrazenina, odborne trombus. To, ktorá cieva, resp. tepna bude trombom uzavretá, závisí na mieste, kde trombus vznikne. Keď sa vytvorí v žilách dolných končatín alebo panvy, cestuje trombus do pľúcnych ciev a spôsobí pľúcnu embóliu. Ak ale vznikne v srdci, môže sa dostať prakticky do ktorejkoľvek tepny ľudského tela. Týmto spôsobom vzniká napr. cievna mozgová príhoda. Embólia je často veľmi závažný a život ohrozujúci akútny stav, ktorý je nutný urýchlene liečiť.

Typy embólie

Embólia je závažný stav, ktorý môže jedinca ohrozovať na živote. Preto je dôležité čo najskôr zistiť príčinu vzniknutého stavu. Podľa charakteru zrazenín, čiže embolov, môžeme rozlišovať niekoľko typov embólie.

  • Najčastejším typom embólie je tzv. tromboembólia, kedy cievu uzatvára krvná zrazenina, ktorá vzniká hlavne v žilách dolných končatín a panvy. Jej nebezpečenstvo spočíva v tom, že sa môže odtrhnúť a je krvou odnášaná do pravej polovice srdca a do pľúc, kde sa v dôsledku svojej veľkosti zakliní v niektorej z pľúcnych tepien. Krvná zrazenina sa môže vytvoriť aj v srdci, a to v prípade, že sa niektorá z jeho častí správne nesťahuje, napríklad pri fibrilácii predsiení. Potom sa môže krvná zrazenina z ľavej siene odtrhnúť a je ľavou komorou vypudená do veľkého obehu. Táto krvná zrazenina sa môže dostať do mozgu a spôsobiť infarkt mozgu.
  • Ďalším typom je tuková embólia, ktorá vzniká pri poranení kostí, tupom poranení tukového tkaniva, alebo pri popáleninách. Tukové čiastočky nie sú okom viditeľné a môžu sa zaseknúť v kapilárach mozgu alebo obličiek.
  • Vzduchová embólia vzniká pri preniknutí vzduchu do periférnych žíl, ktorý na základe fyzikálnych zákonov môže zabrániť toku krvi v cieve. Vzniká pri operáciách, kedy sa vzduchová bublinka dostane do periférnej žily prostredníctvom zavedenej kanyly. Rovnako sem patrí aj tzv. Kesonova choroba, ktorá vzniká pri potápaní pri rýchlom stúpaní. Aj malé množstvo vzduchu môže vyvolať smrť.
  • Embolizácia plodovou vodou môže vzniknúť ako komplikácia pôrodu. Vzniká v dôsledku nasatia plodovej vody do žilového systému maternice v priebehu pôrodu a tá sa krvou dostane do pľúc.
  • Embólia cudzím telesom vzniká pri zanesení cudzieho predmetu do krvného obehu. Môže sa jednať napríklad o ulomené špičky ihly apod.

Prejavy embólie

Prejavy embólie sú pestré. V zásade platí, že embólia menšími zrazeninami sa prejaviť nemusí. Niekedy ale môže byť následok embólie závažný alebo dokonca smrteľný. Prejavy závisia hlavne na lokalizácii embólie, teda či vznikne v žilovom alebo tepnovom riečisku.

  • Ak je embolus unášaný žilami s najväčšou pravdepodobnosťou sa dostane do srdca a zo srdca priamo do pľúc, kde sa zachytí a spôsobí pľúcnu embóliu. Tá sa prejaví bolesťou na hrudníku, dýchavičnosťou, bledosťou, potením, zrýchlenou dychovou aj srdcovou činnosťou a vykašliavaním krvi. Funkcia pľúc môže byť poškodená až do takej miery, že vedie k smrti.
  • Ak je embolus unášaný tepnami, môže znepriechodniť cievu v rôznych orgánoch, napríklad v mozgu a spôsobiť mozgovú mŕtvicu. Rovnako tak môže upchať cievu zásobujúcu okysličenou krvou napr. obličky alebo črevá a spôsobiť infarkt. Embolus môže tiež zamedziť prietok krvi do končatiny, následkom čoho je odumretie jej časti.

 

Rizikové faktory embólie

Existujú rôzne rizikové faktory, ktoré vedú k vzniku embólie. Najohrozenejšou skupinou sú imobilní pacienti, ďalej pacienti po chirurgickom výkone, predovšetkým na dolných končatinách. Rovnako sú embóliou ohrození tiež pacienti so srdcovým zlyhávaním. Rizikovým faktorom je aj užívanie hormonálnej antikoncepcie.

Liečba embólie

Liečbu embólie je nevyhnutné začať čo najskôr pretože sa môže jednať o život ohrozujúci stav. V zásade môžeme voliť medzi farmakologickou a chirurgickou liečbou embólie. Tou najdôležitejšou liečbou embólie je však prevencia, teda predchádzanie vzniku tohto ochorenia.

Prevencia vzniku embólie

Mnohí pacienti, ktorí sú liečení kvôli inému ochoreniu, sú k vzniku embólie náchylní. Embólia sa môže vyskytnúť ako obávaná komplikácie po veľkej operácii alebo u dlhodobo ležiacich pacientov. Ďalej môže komplikovať iné ochorenia, napr. fibriláciu predsiení, čo je druh poruchy srdcového rytmu. Je samozrejmosťou, že na poprednom mieste stojí dôsledná liečba základného ochorenia. Pretože sa ale jedná o stavy, pri ktorých má krv tendenciu utvárať zrazeniny, podávajú sa lieky, ktoré túto nežiaducu schopnosť znížia. Podanie takýchto liekov je však len preventívne.

Farmakologická liečba embólie

Farmakologická liečba embólie spočíva v podávaní liekov. Niekedy sa stáva, že ani všetky preventívne opatrenia vzniku embólie nezabránia. Naviac môže embólia vzniknúť úplne nečakane a byť prvým prejavom ďalšieho ochorenia. Aj keď sa stáva, že prebehne bez povšimnutia, často ide o závažný stav vyžadujúci pohotovú liečbu. Snáď najčastejšou je použitie liekov, ktoré sa aplikujú vnútrožilovo vo forme infúzií, neskôr podkožne a formou tabliet a majú za úlohu znížiť zrážanlivosť krvi. Jedná sa o tzv. antikoagulanciá a ich známym predstaviteľom je Heparín, či Warfarín. Väčšinou je táto liečba postačujúca. V niektorých prípadoch je ale výhodnejšie použiť lieky účinkujúce iným mechanizmom, ktoré problematickú krvnú zrazeninu priamo rozpustia. Jedná sa o tzv. trombolytiká. Existujú však pacienti, ktorí napr. svojím zdravotným stavom nie sú vhodnými kandidátmi na túto liečbu. Pre nich je riešením chirurgický zákrok.

Chirurgická liečba embólie

Chirurgická liečba embólie spočíva v embolektómii. Jedná sa o chirurgický výkon, pri ktorom sa odstraňuje krvná zrazenina pomocou tzv. Fogartovho katétra. Výhodou je, že tento výkon možno vykonávať v miestnom znecitlivení. Ak hrozí, že sa u pacienta vyskytnú ďalšie nové krvné zrazeniny, zavádza sa tzv. kaválny filter. Jedná sa o sieťku tvaru malého košíčka, ktorý sa zavádza do dolnej dutej žily. Tento filter sa zavádza endovaskulárnym zákrokom, čo vyžaduje napichnutie žily, zavedenie katétra s filtrom do cieľového miesta, v ktorom sa roztvorí. Kaválny filter je schopný zachytiť zrazeniny rôznej veľkosti a zabrániť tak vzniku pľúcnej embólie.

Dlhodobá liečba embólie

Po úspešnej akútnej liečbe je väčšinou potrebná ešte liečba dlhodobá, ktorá je preventívna a väčšinou aj doživotná. Stanovenú liečbu je nutné dôsledne dodržiavať, rovnako ako vykonávať pravidelné kontroly. Samozrejme je potrebné prispôsobiť sa aj svojím životným štýlom a prispieť tak k zníženiu rizika vzniku novej embólie. Jedným z najdôležitejších opatrení je napr. zanechanie fajčenia, pretože tento návyk poškodzuje cievy a tým výrazne prispieva k vzniku krvných zrazenín. Aj keď je liečba embólie u nás na vysokej úrovni, stále je napríklad pľúcna embólia alebo cievna mozgová príhoda veľmi častou príčinou úmrtí.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email