EKG a ECHO

23.3.2012 , Zuzana Boučková

ekg-a-echo.jpg - kopie
ekg-a-echo.jpg - kopie
EKG a ECHO patrí k najbežnejším kardiologickým a interným vyšetreniam. EKG a ECHO sú dostupné a rýchle metódy, ako skontrolovať aktuálnu funkciu srdca a umožňujú rýchlo diagnostikovať prípadné ochorenia. EKG a ECHO sú bezbolestné vyšetrovacie metódy, ktoré pacienta nezaťažujú.

EKG a ECHO

Výskyt ochorení obehovej sústavy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj srdce, bohužiaľ v posledných rokoch nezadržateľne stúpa. Dôvodom nárastu týchto problémov je predovšetkým vysoký krvný tlak, nezdravý životný štýl, fajčenie, nekvalitná strava a nedostatok telesného pohybu. Všetky tieto faktory významne prispievajú predovšetkým k výskytu aterosklerózy, teda kôrnateniu tepien, ktoré má významný podiel na chorobnosti i úmrtnosti. Práve choroby kardiovaskulárnej sústavy sú hlavnou príčinou smrti vo vyspelých krajinách, celosvetovo na ne zomiera okolo 18 miliónov ľudí ročne.

Elektrokardiografia

EKG, čiže elektrokardiografia, je úplne zásadným vyšetrením v diagnostike srdcových chorôb. Hlavnou výhodou je predovšetkým jeho dobrá dostupnosť, rýchlosť a spôsob merania, ktorý pacienta nezaťažuje. Vyšetrovaný leží na chrbte a na jeho telo sa pripevní 10 elektród - 1 na každú končatinu a 6 spredu na hrudník. Tieto elektródy potom na koži detekujú zmeny elektrických potenciálov, ktoré vznikajú pri práci srdcového svalu. Tie je samozrejme nutné mnohonásobne zosilniť, aby bolo meranie dobre hodnotiteľné. Výsledkom vyšetrenia je potom elektrokardiogram, čo je krivka skladajúca sa z hrotov a vĺn, ktorých priebeh zodpovedá aktivite srdca v čase. Vďaka rozmiestneniu elektród, získavame hodnoty z rôznych srdcových častí, a tak môžeme na získanej krivke určiť aj umiestnenie prípadných zmien. Napriek tomu, že má byť EKG súčasťou každého bežného interného vyšetrenia, robí sa predovšetkým v určitých prípadoch, ktorými sú napr. podozrenie na srdcový infarkt, bolesť na hrudi pri námahe, nepravidelný tep, kolaps a ďalšie. V špeciálnych prípadoch môže byť použité aj 24 hodinové EKG, ktoré má pacient na tele upevnené celý deň. U neho je možné pozorovať prípadné zmeny počas rôznych denných situácií.

Echokardiografia

ECHO, čiže echokardiografia, je tiež veľmi dôležité vyšetrenie vzhľadu a funkcie srdca, ktoré zvyčajne nasleduje po podozrivom náleze na EKG. Táto metóda využíva ultrazvuk, čo je vlnenie odrážajúce sa na rozhraní rôznych tkanív a umožňuje tak ich zobrazenie. ECHO je možné vykonávať buď z povrchu hrudníka, alebo zavedením prístroja do pažeráka, kedy je potom obraz ešte zreteľnejší. Pri tomto vyšetrení môžeme dobre hodnotiť veľkosť jednotlivých srdcových oddielov, hrúbku ich stien alebo funkciu chlopní. Môžeme sledovať srdcové sťahy, pohyblivosť jednotlivých častí, smer a silu krvného prúdu apod. Rovnako ako u EKG sa pacient položí na chrbát a aby mohli ultrazvukové vlny lepšie prechádzať, aplikuje sa na hruď vodivý gél. Celé vyšetrenie je o niečo dlhšie ako EKG, ale zvyčajne nezaberie viac ako 10 minút. Horšie vyšetriteľní môžu byť predovšetkým obézni pacienti. Obe metódy potom môžeme vykonávať aj počas záťaže, kedy sa môžu odkryť aj problémy, ktoré neboli za normálneho stavu zistené. Záťaž môže byť buď fyzická alebo navodená určitými liekmi.

Indikácie EKG a ECHO

Indikácia znamená súbor okolností, ktoré vedú k použitiu niektorej diagnostickej alebo liečebnej metódy. EKG sa užíva v prípade diagnostiky akútne alebo chronicky prebiehajúcich bolestí na hrudi alebo palpitácií, teda búšení srdca. ECHO sa užíva pri podozrení na chlopené vady, infekčnú endokarditídu, vrodené srdcové chyby, srdcovú arytmiu, aneuryzmu aorty alebo kardiomyopatiu.

EKG a ECHO a ďalšia liečba

Existuje samozrejme mnoho ďalších vyšetrovacích metód, ktoré sú v kardiológii hojne využívané. Vďaka kvalitnej diagnostike je značne uľahčená aj následná liečba, ktorá však nie vždy dokáže zistené problémy úplne odstrániť. Mnohokrát sa jedná skôr o zmierňovanie príznakov a predovšetkým potom o predchádzanie život ohrozujúcich stavov. K tomu je však úplne nevyhnutná starostlivá spolupráca pacienta. Pri dôslednom dodržiavaní lekárskych odporúčaní môže byť kvalita života s ochorením srdca stále vysoká.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email