Draslík - kalium

27.7.2012

draslik2.jpg - kopie
draslik2.jpg - kopie
Draslík čiže kálium je jedna z najdôležitejších kladne nabitých častíc, ktoré nie sú v našom organizme. Draslík je prítomný hlavne vo vnútri buniek a má tu nezastupiteľnú úlohu vo vedení elektrického impulzu - a to najmä v nervových a srdcových bunkách. Vysoké aj nízke hladiny draslíka môžu byť životu nebezpečné.

Draslík

Každá bunka ľudského tela je na svojom povrchu pokrytá membránou, ktorá má za úlohu oddeliť vnútorné prostredie bunky od prostredia vonkajšieho. V každom z oboch prostredí sa nachádzajú najrôznejšie chemické látky, vďaka prítomnosti membrány však v odlišných množstvách. Takouto látkou je aj minerál draslík. Väčšina draslíka sa nachádza vo vnútri bunky. Draslík a ostatné minerály (sodík, chloridy) sa zúčastňuje významných procesov, ako je prenos nervového vzruchu, svalový sťah alebo hospodárenie s vodou. Aj malé zmeny v množstve draslíka a ostatných prvkov môžu mať závažné dôsledky, preto je vyšetrenie minerálov základným vyšetrením, ktoré sa vykonáva pri bežných prehliadkach aj pre kontrolu liečby.

Draslík a jeho kolobeh

Drvivá väčšina draslíka sa nachádza vo vnútri buniek, mimo bunky sa nachádza asi len 2% z celkového množstva draslíka. Keďže je táto hodnota veľmi malá, môže aj jej malá zmena hrať dôležitú úlohu. Pokles alebo vzostup množstva draslíka je sprevádzaný závažnými stavmi, ktorými sú šok, dýchacie ťažkosti, poruchy vedenia nervového vzruchu a poruchy svalovej kontrakcie (srdce je neschopné sa zmrštiť)! Množstvo mimobunkového draslíka je regulované obličkami. Tie dokážu, ak fungujú správne, draslík zvýšene vylučovať alebo naopak zadržiavať. Deje sa tak hlavne pomocou hormónu aldosterónu, ktorý riadi sekréciu draslíka do moču. Draslík sa tiež vylučuje potom a je prítomný v žalúdočnej šťave. Zdrojom draslíka je potrava, najmä ovocie a zelenina. Jeho príjem potravou je úplne dostatočný.

Draslík a zmeny jeho koncentrácie

Ak je množstvo draslíka v určitom úzkom fyziologickom rozmedzí, je všetko v poriadku. Zvýšená hladina draslíka (hyperkalémia) môže mať niekoľko príčin. Najčastejšie sa jedná o akútne alebo chronické ochorenie obličiek, infekciu, cukrovku, vysoký krvný tlak, Addisonovu chorobu, nedostatočnú tvorbu hormónu aldosterónu, zriedkavo môže ísť o nadmerný príjem draslíka potravou. Naopak znížená hladina draslíka môže byť dôsledkom ochorenia obličiek, dehydratácie (nedostatok tekutín), nadbytočnej produkcie aldosterónu alebo nedostatočného príjmu draslíka potravou. Hladina draslíka môže u pacientov s cukrovkou klesnúť po vpichnutí inzulínu. Hladina draslíka je sledovaná spolu s ďalšími minerálmi (sodík, chloridy) v pravidelných intervaloch u pacientov, ktorí užívajú diuretiká, teda odvodňujúce lieky, a u pacientov s vysokým krvným tlakom. Na množstvo draslíka môžu mať tiež vplyv iné lieky, predovšetkým lieky pôsobiace protizápalovo.

Draslík - vyšetrenie

Vyšetrenie všetkých minerálov je bežným rutinným vyšetrením, ktoré sa vykonáva ako pri bežných prehliadkach, tak pri posudzovaní akútnych stavov. Postačí len vzorka žilovej krvi, ktorá sa odoberá tenkou ihlou z niektorej žily na ruke. Dôležitá je šetrnosť odberu, aby nedošlo k situáciám, ktoré môžu výsledky skresliť. Hladiny minerálov sú dôležitým ukazovateľom stavu organizmu a v prípade rozvratu rovnováhy týchto minerálov môžu nastať život ohrozujúce komplikácie.

 

Draslík intracelulárne (vnútri buniek)              120-155 mmol/L             
Draslík extracelulárne (mimo buniek) 3,8-5 mmol/L

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email