Darcovstvo spermií

15.4.2012 , Michaela Knollová

darcovstvi-spermii.jpg - kopie
darcovstvi-spermii.jpg - kopie
Darcovstvo spermií je metóda, ktorá umožňuje počatie neplodným párom, kde príčinou neplodnosti páru je neschopnosť muža tvoriť živé spermie. Princípom darcovstva spermií je oplodnenie vajíčka spermiami cudzieho muža, ktorý je prísne anonymný. V dnešnej dobe rozvoja metód asistovanej reprodukcie sa od využitia darcovstva spermií trochu upúšťa, je dávaná prednosť oplodnenia spermiami partnera.

Darcovstvo spermií

Darovanie spermií je metóda, ktorá umožňuje počatie neplodným párom, kedy príčinou neplodnosti páru je neschopnosť muža tvoriť životaschopné spermie. Táto metóda je založená na princípe oplodnenia vajíčka partnerky semenom cudzieho muža bez pohlavného styku. Spermie darcu sa inkubujú s vajíčkom klientky. To znamená, že sa spermie a vajíčko dajú dohromady a počká sa na oplodnenie. Vzniknuté zárodky, embryá, sa vkladajú žene do maternice. Celý proces sa vykonáva v centrách asistovanej reprodukcie. Vedecké výskumy ukazujú, že počet spermií v 1 ml ejakulátu, výrone semena, v posledných desaťročiach veľmi klesá. Pred päťdesiatimi rokmi boli hodnoty okolo 100 miliónov spermií na 1 ml ejakulátu bežné. Dnes sa pohybujú okolo 60 miliónov, pričom hranica prirodzenej neplodnosti je stanovená na 20 miliónov spermií na 1 ml ejakulátu. Darcovstvo spermií je absolútne anonymné. Avšak predstava dieťaťa, ktorému darca dal vedome život, a aj tak ho nikdy nespozná, je pre mnohých nereálna. To môže byť jedným z dôvodov, prečo je darcov spermií nedostatok.

Spermie

Mužský pohlavný systém je tvorený semenníkmi, nadsemenníkmi a vývodnými pohlavnými cestami, označovanými ako semenovody. Semenovody vyúsťujú v prostate do močovej trubice a tou potom ďalej von z tela. Vznik spermií je veľmi zložitý proces, ktorý sa odohráva v semenníkoch. Semenníky sú tvorené systémom stočených kanálikov, v ktorých stenách sú zárodočné bunky. Zo zárodočných buniek vznikajú spermie procesom spermiogenézy. Spermie sú skladované v nadsemenníku a sú vypudené z tela počas ejakulácie pri sexuálnom vyvrcholení. Pre správny vývoj spermií sú nevyhnutné mužské pohlavné hormóny, najmä testosterón a tiež nízka teplota v semenníkoch, zhruba okolo 32 ° C. To príroda zariadila umiestnením semenníkov do miešku, čo je kožovitý vak pod penisom.

Priebeh darcovstva spermií

Darcami sa môžu stať muži vo veku od 18 do 35 rokov. Pre výber darcu zo všetkých uchádzačov sú zavedené veľmi prísne pravidlá, v ktorých je definovaná kvalita vzorky spermií i zdravotný stav darcu. Muž, ktorý chce darovať spermie, sa musí prihlásiť do programu darovania spermií v jednom z centier pre asistovanú reprodukciu. Potom vyplní dotazník a dohodne si na klinike dátum odberu. Pred odberom by mal dodržiavať aspoň 2 až 3 dni sexuálny pôst. Odber spermií sa robí masturbáciou do sterilnej uzatvárateľnej nádobky v pokojnej miestnosti. Zo spermií je odobratá vzorka, ktorá je vyšetrovaná niekoľkými spôsobmi. V prvom rade je vykonaný spermiogram. Spermiogram je vyšetrenie, ktoré stanovuje samotnú kvalitu spermií. Sústreďujeme sa v nej na celkový objem ejakulátu, na počet živých spermií v 1 ml spermatu, na pH vzorky, jej tekutosť a dobu stekutenia, obsah cukrov a predovšetkým na kvalitu spermií. Hodnotí sa percento živých spermií, percento zdravých spermií a pohyblivosť spermií. Po tej sa zisťuje prítomnosť rôznych protilátok vo vzorke. Prebehne aj genetické vyšetrenie, ktoré má za úlohu vylúčiť geneticky chybné vzorky. Muž je tiež otestovaný z krvi na infekčné a pohlavne prenosné choroby ako sú HIV, syfilis, chlamýdie, žltačka typu B a C. Test na HIV ale trvá veľmi dlho. Je potreba vykonávať niekoľko vyšetrení a celkové testovanie, ktoré rozhodne o pozitivite alebo negativite na HIV, čo trvá pol roka. Preto je vzorka spermií zmrazená a uložená v spermobanke. Po preukázaní negativity HIV je sperma k dispozícii. Optimálny darca spermií je potom vybraný neplodným párom na základe dotazníku, kde podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí, postavy je zvolený najvhodnejší kandidát.

Príjem darovaných spermií

Na príjem darovaných spermií je žena pripravovaná na zvolenú metódu asistovanej reprodukcie. Tou býva IUI, teda intrauterinná inseminácia, či IVF, in vitro fertilizácia. Pri IUI sú špeciálne pripravené spermie zavedené priamo do maternice ženy. Odpadá tak nutnosť spermií prejsť dlhú vzdialenosť za vajíčkom a zvýši sa tým pravdepodobnosť úspešného oplodnenia. Pokiaľ sa ako metóda asistovanej reprodukcie zvolí IVF, je žena vopred stimulovaná pohlavnými hormónmi, ktoré majú za úlohu zaistiť vyšší počet zrelých vajíčok vo vaječníkoch. Zrelé vajíčka sú potom žene odobraté z vaječníkov tenkou ihlou pod kontrolou ultrazvukom. Odobrané vajíčka sa nechajú v laboratóriu oplodniť darovanými spermiami a takto oplodnené vajíčko, embryo, sa prenesie do maternice ženy, kde sa z neho môže vyvíjať nový jedinec.

Kedy využiť darcovstvo spermií

Trend používania darovaných spermií na oplodnenie pomaly ustupuje, pretože sa rozvíjajú nové metódy asistovanej reprodukcie, ktoré umožňujú použitie spermií partnera. Využitie možností darovaných spermií sa odporúča párom, u ktorých je veľmi vysoká náchylnosť ku geneticky prenosným ochoreniam zo strany partnera. Alebo tiež v prípadoch, keď ostatné metódy asistovanej reprodukcie zlyhali. Ako už bolo povedané v úvode, darcovstvo je úplne anonymné, príjemcovia dostávajú iba informácie týkajúce sa zdravotného stavu darcu a informácie o jeho vzhľade a dosiahnutom vzdelaní.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email