Darcovstvo embryí

15.4.2012 , Michaela Knollová

darcovstvi-embryi.jpg - kopie
darcovstvi-embryi.jpg - kopie
Darcovstvo embryí je metódou asistovanej reprodukcie. Darcovstvo embryí sa používa u párov, kde sú neplodní obidvaja partneri. Pár si môže vybrať medzi hľadaním darcu a darkyne, alebo použitím embrya uchovaného v kryobanke, tzn. embrya, ktoré vzniklo pri metódach asistovanej reprodukcie iného páru. Percento prežitia embryí po rozmrazení však nie je stopercentné. Darcovstvo je anonymné a klienti si vyberajú embryá podľa charakteristík darkyne vajíčka a darcu spermií, tak aby im boli čo najviac podobní.

Darcovstvo embryí

Darcovstvo embryí, zárodkov, je jednou z metód asistovanej reprodukcie. Embryo vznikne spojením vajíčka darkyne so spermiou darcu. Pár si môže vybrať medzi hľadaním darcu a darkyne, alebo použitím embrya uchovaného v kryobanke. V kryobanke sa uchovávajú embryá, ktoré vznikli pri metódach asistovanej reprodukcie u iných párov. V prípade, že páry nevyužili všetky svoje embryá, mohli sa rozhodnúť pre zmrazenie týchto embryí a ponúknutie iným párom. K tomuto postupu sú nutné podpísané informované súhlasy oboch partnerov, ktorí poskytujú svoje embryá. Bohužiaľ nie je 100% istota, že embryá rozmrazenie prežijú. Percento prežitia je ale vysoké, pohybuje sa medzi 85% a 90%. Darcovstvo je anonymné a klienti si vyberajú embryá podľa charakteristík darkyne vajíčka a darcu spermií. Snahou je vždy to, aby darcovia boli čo najviac podobní príjemcom. Druhou možnosťou je vybrať si oddelene darkyňu i darcu. Darcovia aj darkyňa sú vyberaní podľa veľmi prísnych meradiel, kde je zohľadňovaný zdravotný stav, testujú sa genetické vady a infekčné choroby ako HIV, syfilis alebo žltačka typu B a C. Vybrané vajíčka sa nechajú oplodniť spermiami vhodného darcu. Výsledkom oboch postupov sú živé embryá. Tie sa testujú, aby sme sa uistili, že tu nedošlo k žiadnej genetickej vade. Ak sú embryá vyhodnotené ako zdravé, môže sa pristúpiť k ich vloženiu do maternice. Podmienkou ale je, aby boli neplodní obaja partneri, pretože inak sú im odporúčané iné metódy asistovanej reprodukcie.

Počatie

Vznik nového života je fascinujúci, ale veľmi zložitý dej. K tomu, aby vznikol nový život, je potrebná súhra mnohých systémov ako v tele muža, tak v tele ženy. Nutnou podmienkou toho, aby pár mohol počať dieťa prirodzenou cestou je, aby sa pohlavné bunky každého z partnerov vyvinuli úplne správne a tiež aby telo ženy bolo hormonálne schopné zabezpečiť prežitie, vývoj a rast embrya. U muža je najdôležitejší správny vývoj spermií v semenných kanálikoch semenníka. U ženy je podstatné správne dozrievanie a uvoľnenie vajíčka počas ovulačného cyklu, tiež priechodnosť vajíčkovodov a pripravenosť maternice pre prijatie oplodneného vajíčka. Všetky tieto procesy sú riadené zložitou sieťou hormónov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a tým bezchybne riadia každý krok vyzrievania a uvoľňovania ako spermií, tak vajíčok.

Neplodnosť

Pokiaľ pri procese vzniku nového života dôjde k chybe, dochádza k poruchám plodnosti. Príčin neplodnosti je mnoho. Od genetickej záťaže jedného, alebo oboch partnerov, rôznych ochorení, hormonálne poruchy, poruchy činnosti vaječníkov, v ktorých sa tvoria vajíčka, nepriechodnosti vajcovodov, anatomických abnormalít maternice, poruchy imunitného systému, poruchy tvorby spermií, poruchy erekcie a ejakulácie, až po zlý životný štýl. Liečba neplodnosti závisí na jej príčine. Pokiaľ liečebné metódy zlyhajú, pristupuje sa k metódam asistovanej reprodukcie.

Podmienky pre darcovstvo embryí

Darkyňa, darcovia a príjemcovia musia vždy prejsť dôkladným vyšetrením zdravotného stavu, fyzikálnym, genetickým, endokrinologickým a gynekologickým. Vždy sa vykoná aj vyšetrenie na sexuálne prenosné choroby. Požiadavky na darkyňu sú vek 18-35 rokov, dobrovoľnosť a dobrý zdravotný stav. U darcov je požadovaný vek tiež 18-35 rokov spoločne s dobrým zdravotným stavom a kvalitou darovanej vzorky. Darcovstvo embryí je prísne anonymné. Požiadavky na príjemkyňu sú vek do 47 rokov, dobrý zdravotný stav umožňujúci tehotenstvo a negatívny test HIV. Všetci zúčastnení musia podpísať informovaný súhlas s darovaním embryí so záväzkom dodržania anonymity.

Priebeh darcovstva embryí

Aby sa embryo v maternici bolo schopné uchytiť a prežiť, je nutné, aby sa na celý zákrok pacientka dobre pripravila. Sliznica v maternici musí dostatočne narásť, aby sa v nej embryo mohlo zahniezdiť. Preto sú pacientkam podávané estrogény, pohlavné hormóny, ktoré nárast sliznice zaistia. Podávajú sa s časovým predstihom 10 až 50 dní. Keď sa začne schyľovať k prenosu embrya do maternice, začne pacientka užívať progesterón. To je ďalší pohlavný hormón, ktorého funkciou je udržať tehotenstvo. K vloženiu embrya do maternice dochádza v tzv. implantačnom okienku. To je časový interval medzi 2. a 6. dňom podávania progesterónu. Po vložení embrya musí pacientka dodržiavať pokoj na lôžku. Uchytenie embrya je sledované ultrazvukom a tiež podľa hladiny tehotenského hormónu HCG, čiže ľudský choriový gonadotropín.

Diskuze:

CaseySwibe: wh0cd614849 <a href=http://buyviagraonline2017.com/>viagra cheapest price</a>

15. marca 2017 8:28

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email