Lekáreň sv.Alžbety - pobočka

  • Špitálska 7, 81250 Bratislava
  • 02/52637939

Najbližšie lekárne

0.15 km

FNsP Milosrdní bratia, spol. s.r.o.

Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0.15 km

FNsP Milosrdní bratia, spol. s.r.o.

Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0.15 km

FNsP Milosrdní bratia, spol. s.r.o.

Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0.15 km

FNsP Milosrdní bratia, spol. s.r.o.

Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

Otváracia doba