Prof. MUDr. Tibor Šagát

  • pediater
  • DFNsP, DKAIM SPAM Limbová 1, 831 01 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Zuzana Linkayová

pediater
DFNsP - I. DK Limbová 1, 831 02 Bratislava

0 km

MUDr. Daniela Miklovičová

pediater
LF UK, 1. detská klinika DFN Limbová 1, 831 01 Bratislava

0 km

MUDr. Štefan Szórád

pediater
DFNsP - kl. detskecj psychiatrie Limbová 1, 831 03 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Šemberová

pediater
DFNsP Limbová 1, 831 01 Bratislava

Ordinačné hodiny