Prof. MUDr. Jiří Látal

  • traumatológia
  • Klinika úrazovej chirurgie Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jana Hanzelová

traumatológia
LFUK Sasinkova 2, 813 72 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Jozef Lohnert

traumatológia
FNsP Klinika úrazovej chirurgie Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Jozef Sabol

traumatológia
FNsP Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Ján Zelenák

traumatológia
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny