MUDr. Zdenko Greško

  • chirurg
  • NsP Banisko 1, 977 01 Brezno

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Peter Glesk

chirurg
NsP Banisko 1, 977 01 Brezno

0 km

MUDr. Ľudovít Horváth

chirurg
NsP - chirurgické odd. Banisko 1, 977 01 Brezno

0 km

MUDr. Stefan arin Ianecsko

chirurg
NsP Banisko 1, 977 01 Brezno

0 km

MUDr. František Kreutz

chirurg
NsP Banisko 1, 977 01 Brezno

Ordinačné hodiny