MUDr. Yassine ghazi Abou ghoniem

  • FNsP Milosrdní bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 69 Bratislava
  • 0918301470
  • [email protected]

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Babala

chirurg
Klinika detskej chirurgie, LFUK, DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Barteková

Anesteziológ
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Berkyová

Anesteziológ
DFNsP - ARO Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Böhmová

psychiatr
FN - psych. klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny