MUDr. Vladimír Wiedermann

  • psychiatr
  • Námestie SNP 10, 81465 Bratislava
  • 02/57887251

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Soňa Belanská

psychiatr
Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0.21 km

MUDr. Ivan todorov Dimitrov

psychiatr
NZZ - psychiatria Ružinovská 1, 826 01 Bratislava

0.21 km

MUDr. Želmíra Luptáková

psychiatr
FN L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0.21 km

MUDr. Michal Turček

psychiatr
Psychiatrická klinika LFUK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00