MUDr. Štefan Madarász

  • neurológ
  • NsP MV SR Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrea Barčíková

neurológ
FNsP II. neurologická kl. Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Monika Gabrišková

neurológ
NOVAPHARM s.r.o. - neurolog. odd. Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Tatiana Mičudová

neurológ
ŽNsP - chirurgické odd. Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Račková

neurológ
FNsP - II. neurologická klinika Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny