MUDr. Štefan Bočkay

  • chirurg
  • FNsP Limbová 3, 833 01 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Beláček

chirurg
FNsP akad. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Vladimír Časnocha

chirurg
OÚ sv. Alžbety Heydukova 10, 812 50 Bratislava

0 km

MUDr. Tomáš Heger

chirurg
FNsP Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Peter Labaš

chirurg
I. chir. klinika LF UK FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny