MUDr. Stanislava Klobucká

  • neurológ
  • FNsP Milosrdní bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

doc. MUDr. Ján Benetin

neurológ
II. neurolog. klin. LF UK, FNsP ak. L.D. Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Judita Gregušová

neurológ
NMO Cesta na Červený most 1, 833 37 Bratislava

0 km

MUDr. Iveta Nikolová

neurológ
II. Neurologická kl. FNsP L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Ronnie Traubnerová

neurológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny