MUDr. Silvester Horský

  • cievna chirurgia
  • FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

Najbližší lekár

1.49 km

MUDr. Peter Mondek , PhD. -primár Oddelenia cievnej chirurgie, MU...

cievna chirurgia
Špitálska 6, 94901 Nitra

1.86 km

MUDr. Karol Zimmer

cievna chirurgia
Neštátna chirurgická a cievna amb. Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

23.95 km

MUDr. Jozef Valocký

cievna chirurgia
NsP sv. Lukáša Hodská 373/38, 924 22 Galanta

28.53 km

MUDr. Peter Gergely

cievna chirurgia
SNP 19, 93401 Levice

Ordinačné hodiny