MUDr. Roman Margóczy

  • kardiológ
  • SÚSCH nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Pavel Kmeč

kardiológ
NsP FDR nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Eugen Kováč

kardiológ
NsP FDR OFD Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. František Kovář

kardiológ
NsP FDR, kardiol. odd. nám. gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Peter Krajči

kardiológ
NsP FDR - kardiologické odd. Námestie gen. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny