MUDr. Peter Valkovič

  • neurológ
  • II. neurologická kl. Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jarmila Bujdáková

neurológ
Poliklinika - neurol. amb. Tehelná 26, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Hergottová

neurológ
NsP - neurolog. kl. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Jaroslava Payerová

neurológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Unčovská

neurológ
1. neurologická klinika FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny