MUDr. Peter Valkovič

  • neurológ
  • II. neurologická kl. Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrea Barčíková

neurológ
FNsP II. neurologická kl. Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Monika Gabrišková

neurológ
NOVAPHARM s.r.o. - neurolog. odd. Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Silvia Mehešová

neurológ
II: neurologická klinika FNsP ak. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Gabriela Timárová

neurológ
II. neurol. Kl. LF UK, FNsP ak. L.Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny