MUDr. Pavol Valent

  • prakt. lekár pre dosp.
  • NZZ Radvanská 26, 974 05 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.03 km

MUDr. Izabela Benková

prakt. lekár pre dosp.
DPC spol. s.r.o. Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica

0.13 km

MUDr. Soňa Tuhárska

prakt. lekár pre dosp.
NZZ Bernolákova 12, 974 05 Banská Bystrica

0.61 km

MUDr. Zdena Laubertová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Zvolenská cesta 8, 974 05 Banská Bystrica

0.88 km

MUDr. Taťána Švédová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Kyjevské nám. 1, 974 04 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny