MUDr. Monika Heizerová

  • dermatológ
  • Dermatovenerol. klinika, FN a LF UK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Zlata Augustovičová

dermatológ
FNsP Milosrdní bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Soňa Federičová

dermatológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Viliam Filo

dermatológ
Klinika dermatovenerológie Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Somora

dermatológ
FNsP - kl. prac. lek. a toxikológie Limbová 1, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny