MUDr. Michal Bucek

  • traumatológia
  • NsP FDR nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Juliána Holasová

traumatológia
FNsP F. D. Roosevelta - hematol. odd. nám. Ľ. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Milan Kaniansky

traumatológia
NsP - traumatolog. odd. nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Marek Lafférs

traumatológia
FNsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Branislav Legiň

traumatológia
NsP FDR nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny