MUDr. Marián Šajter

  • traumatológia
  • NsP sv.Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Libor Sestrienka

traumatológia
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Boris Ševcech

traumatológia
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

3.26 km

MUDr. Vladimír Lupták

traumatológia
Sanatórium MEDIUS Černyševského 14, 851 01 Bratislava

5.03 km

MUDr. Juraj Galovič

traumatológia
FNsP Limbova 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny